IMG_3938 IMG_3939

Adı: سحربازلار دره سی

Həsr olunub: «Hər kəsin öz sehrbazlar dərəsi var və hər kəs

bütün həyatı boyu, bəzən özü də bilmədən onun axtarışındadır.

Özü də bilmədən axtarışda olanlar bu kitabdan yan keçəcəklər.

Bu kitab onlara ithaf olunur…»

Hansı dildə: Azərbaycan

Fars əlifbasına çevirən: Səhər Morşed və Məhəmməd Sübhdil

Harada nəşr olunub: İran, Urmu, Buta nəşriyyatı.

Çap ili: 2014