IMG_3926

Akademik Kamal Abdullanın müəllifi olduğu  “Gizli Dede Korkut”

kitabı 1995-ci ildə EKİN kitab evi tərəfindən çap edilib.

Kitabdan müəllif Kamal Abdullanın həyatı və yaradıcılığı, həmçinin müəllifin

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları üzərində apardığı araşdırmalar, xüsusən mif və

yazı, dastan mətninin gizlin qatlarındakı magiya, Təpəgöz obrazı, dastanda rast

gəlinən bəzi ifadələrin filoloji izahları öz əksini tapıb.

Kitaba öz sözü (Giriş) Türkiyənin Uludağ Universitetinin professoru Kerime Üstünova yazıb.

Kitabı aşağıdakı link vasitəsilə əldə etmək olar:

http://www.kitapyurdu.com/kitap/gizli-dede-korkut/97307.html