M.Statkiyevic

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbi tənqid, klassik  mətnlər, fəlsəfə, komparativ mifologiya, ritorika üzrə mütəxəssis, ABŞ Viskonsin – Medison Universitetinin Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq kafedrasına rəhbərlik etmiş Prof.  Maks Statkiyeviçin yazıçı Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı haqqında məqaləsi:

 

 

 

 

 

Mark Statkeyeniç azerb

Mark Stakeyevich russian

Mark Statkeyevich eng