IMG_3894 IMG_3895

“Все мои печали” kitabında yazıçı Kamal Abdullanın rus dilinə tərcümə

olunmuş pyesləri yer almışdır.

Kitab Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında 2009-cu ildə çap olunmuşdur.

Pyeslər rus dilinə Azər Mustafazadə, Vaqif İbrahimoğlu və Gülnar Şıxəliqızı

tərəfindən tərcümə edilmişdir.

Kitabla aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

Камал Абдулла Все мои печали