K.
A.
05/19 1

“Azərbaycanca danışaq”

Akademik Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq” seriyasından

olan növbəti kitabı 2012-ci ildə ərəb dilində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində,

Əbu Dabi şəhərində çapdan çıxıb. Azərbaycan dilinin, tarixinin və

mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı geniş fəaliyyət proqramının tərkib

hissəsi olan bu kitab Ayn-Şəms Universitetinin müəllimi, azərbaycanşünas

alim doktor Əhməd Sami Elaydi tərəfindən tərcümə olunub. Kitaba praktiki

səciyyəli zəngin dil materialı, danışıq kitabçası ilə yanaşı ölkəmizin coğrafi

mövqeyi, mədəniyyəti, tarixi haqqında informativ bilgilər də daxil edilib.

  Davamı
05/19 1

«Mitten yaziya ve ya gizli Dede Korkut»

Akademik Kamal Abdullanın müəllifi olduğu «Mitten yaziya ve ya

gizli Dede Korkut» kitabı isə 2012-ci ildə ÖTÜKEN nəşriyyatı

tərəfindən çap edilib. Oxucu tələbatını nəzərə alaraq kitab 2015-ci ildə

həmin nəşriyyat tərəfindən təkrar nəşr edilib.

Kitabı türkcəyə Dr. Ali Duymaz uyğunlaşdırmışdır.

Kitabda …

  Davamı
05/19 1

“Azərbaycanca danışaq”

AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın 2010-cu ildə Rumıniyanın “İDEEA Europena”

nəşriyyatında rumın dilində “Sa VORBİM Azerbaidjana . Limba şi cultura”

(“Azərbaycanca Danışaq. Dil və Mədəniyyət”) adlı daha bir kitabı nəşr olunub.

Azərbaycanın, onun mədəniyyətinin və dilinin xaricdə təbliğ edilməsinə layiqli

töhfə olan bu nəşrin özəlliyi ondadır ki, o, təkcə Azərbaycan dili üzrə deyil,

bütövlükdə ölkəmiz, onun tarixi …

  Davamı
05/19 2

“Azərbaycanca danışaq”

AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq”

seriyasından olan növbəti kitab 2010-cu ildə rumın dilində, 2011-ci

ildə isə Kenessey Mariyanın həmmüəllifliyi ilə macar dilində nəşr olunub.

Macar dilində işıq üzü görən “Azərbaycanca danışaq. Ölkə və onun dili”

kitabının ön sözünün müəllifi Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri, professor

Vilayət Quliyev, redaktoru isə məşhur türkoloq Hazay Giorgidir.

Bu kitabda …

  Davamı
05/18 1

“Dilçiliyə səyahət”

Akademik Kamal Abdullanın “Dilçiliyə səyahət və yaxud dilçi olmayanlar

üçün dilçilik” kitabı dilçi olmayanlar üçün dilçilik elminin sirlərini açır.

Burada dilçiliyin nəzəri məsələləri bədii obrazların başına gələn oyunlarla

izah edilir. “Dilçilik həyatımızda nədir?” sualına əsər boyu cavab axtaran

müəllif bu əsərlə dilçilik elminin populyarlaşmasına yardımçı olur.

Kitab …

  Davamı
05/17 2

“Mifdən yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud”

Akademik Kamal Abdullanın “Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud”
əsəri müəllifin uzun illərdən bəri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının
müxtəlif spektirlərdə gizli qatlarından bəhs edir.
Kitaba yazılan ön sözün müəllifi professor Rəhman Bədəlovdur.
Kitab 3 hissədən ibarətdir. “Mifdən yazıya və yaxud sirriçində Dastan”
adlanan birinci bölmədə…

  Davamı