K.
A.
03/07 0

Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik – Muxtar Kazımoğlunun İkinci yazısı

Prokrust çarpayısından qıraqda qalan kimlərdir?

  Davamı
03/02 0

О единстве в культурном многообразии – Тофик АББАСОВ

Будущее человечества зависит от способности народов общаться Расставание всегда тягостно, тем более после проведенных вместе насыщенных и полных откровений дней,

  Davamı
02/28 0

Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik – Muxtar Kazımoğlunun Birinci yazısı

Ötən ilin sonlarında ”525-ci qəzet” Kamal Abdulla və Rafiq Əliyevin ”Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq” mövzusunda birgə yazdıqları silsilə məqalələri

  Davamı
02/23 0

Sərvanə DAĞTUMAS.”Yazıçı Araz Əhmədoğlu və Kamal Abdulla yaradıcılığına nəzər”

Gənc ədəbiyyatşünas Sərvanə Dağtumas portalımızla əməkdaşlığa başlayıb. Onun bir neçə yazısını ardıcıl dərc etməyi planlaşdırırıq.

  Davamı
12/06 0

Multidissiplinar dilçilikdə yeni paradiqma və ya mifolinqvistika – Nizami CƏFƏROV

XX əsrin ortalarından dil haqqındakı elmin digər elmlərlə əməkdaşlığı o dərəcədə məhsuldar oldu ki, sistem-struktur araşdırmalar (strukturalizm) tədricən öz mövqelərini

  Davamı