K.
A.
05/17 4

Iki üstəgəl iki

Yolla gedən olmasa bilinməz Bilinməz gəlir bu yol, ya gedir. Bir dünyaya sal məni, İlahi, İki üstəgəl iki beş edir.

  Davamı
05/14 22

«Nar çiçəkləri»

Kitabda yazçı Kamal Abdullanın müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri və

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı mötivləri əsasında yazdığı

kiçik poemaları toplanıb.

Kitab 2014-cü ildə çap olunub.

  Davamı
05/13 3

«Господин дороги»

«Господин дороги» kitabında görkəmli yazıçı-dramaturq

Kamal Abullanın şeirləri və bir pyesi toplanmışdır. Şeirləri

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist Alla Axundova,

pyesi isə Gülnarə Şıxəliqızı tərcümə…

  Davamı
05/09 9

«Kədərli seçmələr»

Yazıçı Kamal Abdullanın 2002-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuş

«Kədərli seçmələr» kitabında müəllifin müxtəlif janrda yazdığı bədii əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.

«Unutmağa kimsə yox» bölməsində şeirlər (Ön sözün müəllifi: Vaqif Bayatlı Odər),

«Gümüş dövrün sirləri» bölməsində klassik rus ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr

(Ön sözün müəllifləri: Aslan Məmmədli və …

  Davamı
05/08 2

«Qəribədi, deyilmi?!»

«Qəribədi, deyilmi?!» kitabı Kamal Abdullanın ilk şeirlər kitabıdır.

1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mətbəsində çap olunan bu kitabda

müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı və bəzilərinin sonralar pyesə, hekayəyə,

romana çevrilən…

  Davamı