K.
A.
08/09 0

Unutmağa kimsə yox (II nəşr)

Adı: Unutmağa kimsə yox

  Davamı
12/10 3

И НЕКОГО ЗАБЫТЬ…

«И некого забыть…» может рассматриваться и как продолжение романов «Неполная рукопись» и «Долина кудесников», которые соединены затаёнными и глубинными линиями. В этом произведении на фоне нежной любви изображается история прочтения труднорасшифруемой надписи…

  Davamı
05/26 9

Unutmağa kimsə yox…

Yazıçı Kamal Abdullanın 2011-ci ildə “Qanun” nəşriyyatında (Bakı) çap olunan
“Unutmağa kimsə yox…” əsəri müəllifin hələlik son romanıdır. Kolumb Hindistan
axtarıb Amerikanı kəşf edən kimi gənc alim naməlum bir çiçəkli yazıda hamının
gözlədiyi müharibələrin, padşahların, sərkərdələrin taleyini yox…

  Davamı
05/22 2

Elnarə Tofiqqızı: “Unutmağa kimsə yox…” romanı haqda düşüncələr

Yazıçı Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox…» («Qanun» nəşriyyatı – 2011)
romanı trilogiyanın sonuncu əsəri kimi özündən əvvəlki «Yarımçıq əlyazma»
(«XXI» YNE – 2004) və «Sehrbazlar dərəsi» («Mütərcim» – 2006) ilə birgə təhlilə
cəlb olunmalıdır; əks halda, çıxarılan nəticələrdə yanılmaq ehtimalı artar.

Ancaq trilogiya ilə bütövlükdə tanışlıq göstərir ki, nəinki bu üç romanı birgə
götürmək lazımdır, hətta trilogiyanı Kamal Abdullanın bir alim olaraq ortaya
qoyduğu elmi monoqrafiyalar və tədqiq etdiyi sahələrdən kənarda tutmaq
müəllif özünüifadəsini anlamağa çətinlik yaradır.

  Davamı