IMG_3803 IMG_3804

Kitabda akademik Kamal Abdulla ilə görkəmli akademik Azad Mirzəcanzadənin

birgə hazırladıqları və Bakı Slavyan Universitetində oxuduqları mühazirələr yer alıb.

Mühazirələr ədəbiyyatda və incəsənətdə modellər, zərurət və təsadüf, ədəbi mətnlər

üzərində analizin texnologiyası, dil faktorları, müasir rus elmi ədəbiyyatının dili,

mədəniyyət və etika və digər müxtəlif məsələlərlə bağlıdır.

Kitab Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında 2003-cü ildə çap olunub.