K.
A.
01/16 0

2024-cü il

Məqalələr:

  Davamı
01/16 0

2023-cü il

Elmi kitablar: “Heydər Əliyev və multikultural təhlükəsizlik” – Bakı: “Sim-Sim” – 215 s.

  Davamı
01/09 0

2022-ci il

Məqalələri: “Kitabi-Dədə Qorqud” mətni və qeyri-səlis məntiqin “şübhə” daimisi (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // “525-ci qəzet” 30 aprel 2022-ci il. “Kitabi-Dədə Qorqud”

  Davamı
01/18 0

2021-ci il

2021-ci il Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər Müsahibələr  Bədii nəşrlər Haqqında yazılanlar 

  Davamı
02/24 0

2020-ci il

2020-ci il

  Davamı
01/09 3

2019-cu il

2019-ci il

  Davamı