K.
A.
11/05 0

Musa Yaqubu oxuyarkən…

(«İndi bildim nağıldı…» Bakı, 2017)

  Davamı
11/05 0

Füzuli səsləyir…

Füzuli başdan-başa Səsdir. Başdan-başa köks dolusu nəfəs və bu nəfəsin son iqamətgahı olan səs!..

  Davamı
10/02 2

Füzuli xatırlayır: Ey Füzuli!.. (Üçüncü esse)

İsa Həbibbəyliyə ithaf edilir

  Davamı