K.
A.
10/02 0

Əvvəl-axır yazılanlar…

Kontekst genişləndikcə tekst dərinləşir. *** Sənət sənət üçündür, ancaq sənət sənət üçün deyil.

  Davamı
05/17 3

Iki üstəgəl iki

Yolla gedən olmasa bilinməz Bilinməz gəlir bu yol, ya gedir. Bir dünyaya sal məni, İlahi, İki üstəgəl iki beş edir.

  Davamı
05/04 1

Kamal Abdulla – Düma ilə Coys arasında və yaxud Don Kixotun ölümü

Nəyə görəsə qafiyə məndə bir qadının mini ətəyini xatırladır. Qafiyə var qulaq qafiyəsidir. Qafiyə var, sözün kökünün qafiyəsidir.

  Davamı
04/05 0

Kamal Abdulla – “Birun – Əndərun” oyunları

ədəbi-bədii esse Vaxt var idi, evlərimizdə bir-birindən kəskin sərhədlə ayrılan iki qisim var idi.

  Davamı
03/16 0

Mövlud… Mövlud…

On yeddi mərtəbə bəlkə də on yeddi saniyə deməkdir.

  Davamı
09/07 0

Mirmehdinin suallarına cavablar

1. Bu suala cavab vermək çətindi. Mən heç indinin özündə də bilmirəm ki, yazıçı olmuşam, yoxsa yox.

  Davamı