K.
A.
10/02 2

Füzuli xatırlayır: Ey Füzuli!.. (Üçüncü esse)

İsa Həbibbəyliyə ithaf edilir

  Davamı
08/15 2

Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… – Əvvəl-axır yazılanlar

»Mənasız bir həyatı yaşamaqla onu cəzalandırmaq lazımdır». Yaxud: »mənasız bir həyatı yaşadın, ya da ona cəza kəsdin — eyni şeydir».

  Davamı
02/11 1

Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… – Əvvəl-axır yazılanlar

Şaxta bizi yenə də aldatmağa çalışır. Bizi inandırmağa çalışır ki, o bizim babamızdır. *** Qarşımızda mətn var.

  Davamı
12/10 0

“O, işığa deyil, hüzura layiqdir”… – Əvvəl-axır yazılanlar

Hər bir ədəbi cərəyanın canında bir forma iddiası var. Romantizmin də, realizmin də, sentimentalizmin də öz forma iddiaları olub.

  Davamı