K.
A.
09/04 0

Mifoloji dansöküləndə baş verənlər

(poetik enerji partlayışından əvvəl) (»Kitabi-DədəQorqud dastanının poetikasına giriş» kitabından) Qədim mətnin ibtidai mifoloji dövründə, başqa sözlə desək, dansökülənində (buna P.

  Davamı
08/30 0

Şərif Ağayara sualım

Şərifə kitabımı su kimi »içdiyinə» və xoş sözlər söylədiyinə görə təşəkkür edib birbaşa mətləbə keçirəm.

  Davamı
06/28 0

Birun və əndərun — “Düma ilə Coys arasında” kitabından

Vaxt var idi, evlərimizdə bir-birindən kəskin sərhədlə ayrılan iki qisim var idi. Bunların birinin adı Birun, o birinin adı Əndərun idi. Klassik ədəbiyyatımızda bu duruma aid kifayət qədər açıq və gizli işarə var.

  Davamı
04/13 0

Qanturalı öz mətninin içində yoxdur…

Qanturalının mətni kələ-kötür yoldan şüşə kimi hamar yola keçdi.

  Davamı
02/20 4

Umberto Ekoya vida

Unudulmaz Umberto Eko ilə Milanda onun evində keçən görüşümüzü bir daha xatırlayıram.

  Davamı
08/25 7

Yaşanmamış həyatın ilğımı, yaxud Leyli və İbn Salam, yaxud cavabsız suallar…

Yaşanmamış həyat deyəndə mənim ağlıma birinci gələn ədəbi misallardan biri Leyli və İbn Salam cütlüyüdür.

  Davamı