K.
A.
08/15 2

Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… — Əvvəl-axır yazılanlar

»Mənasız bir həyatı yaşamaqla onu cəzalandırmaq lazımdır». Yaxud: »mənasız bir həyatı yaşadın, ya da ona cəza kəsdin — eyni şeydir».

  Davamı
02/11 1

Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… — Əvvəl-axır yazılanlar

Şaxta bizi yenə də aldatmağa çalışır. Bizi inandırmağa çalışır ki, o bizim babamızdır. *** Qarşımızda mətn var.

  Davamı
12/10 0

«O, işığa deyil, hüzura layiqdir»… — Əvvəl-axır yazılanlar

Hər bir ədəbi cərəyanın canında bir forma iddiası var. Romantizmin də, realizmin də, sentimentalizmin də öz forma iddiaları olub.

  Davamı
11/24 0

Ol zamanlar… — Əvvəl-axır yazılanlar

Niqab nəyisə, kimisə gizlətmək cəhdi və vasitəsidir.

  Davamı