K.
A.
12/10 0

«O, işığa deyil, hüzura layiqdir»… — Əvvəl-axır yazılanlar

Hər bir ədəbi cərəyanın canında bir forma iddiası var. Romantizmin də, realizmin də, sentimentalizmin də öz forma iddiaları olub.

  Davamı
11/24 0

Ol zamanlar… — Əvvəl-axır yazılanlar

Niqab nəyisə, kimisə gizlətmək cəhdi və vasitəsidir.

  Davamı
11/07 0

Əvvəl-axır yazılanlar…

Dildə bəzi sözlər var ki, onlarsız mətn yaratmaq son dərəcə çətin olardı.

  Davamı
10/22 0

Əvvəl-axır yazılanlar…»Banuçiçəklə Beyrəyin sirri»

Biz çox tez-tez şəxsiyyət və yaradıcılıq haqda, özü də ağızdolusu danışmağı sevirik.

  Davamı
10/15 0

Əvvəl-axır yazılanlar…

İstərsən yaz, istərsən poz, istərsən heç yazma. İlk cümləni onsuz da unutmusan… *** Ədəbiyyatda söz və fikir zadəganları.

  Davamı
10/02 0

Əvvəl-axır yazılanlar…

Kontekst genişləndikcə tekst dərinləşir. *** Sənət sənət üçündür, ancaq sənət sənət üçün deyil.

  Davamı