K.
A.
09/07 0

Mirmehdinin suallarına cavablar

1. Bu suala cavab vermək çətindi. Mən heç indinin özündə də bilmirəm ki, yazıçı olmuşam, yoxsa yox.

  Davamı
09/06 0

Səsimdən yapış…

Uzun zamandı bir-birimizdən xəbərimiz yox idi. Ali məktəbdə bir yerdə oxumuşduq. Təmasımız ya sürəkli, ya da adda-budda olurdu.

  Davamı
09/04 0

Mifoloji dansöküləndə baş verənlər

(poetik enerji partlayışından əvvəl) (»Kitabi-DədəQorqud dastanının poetikasına giriş» kitabından) Qədim mətnin ibtidai mifoloji dövründə, başqa sözlə desək, dansökülənində (buna P.

  Davamı
08/30 0

Şərif Ağayara sualım

Şərifə kitabımı su kimi »içdiyinə» və xoş sözlər söylədiyinə görə təşəkkür edib birbaşa mətləbə keçirəm.

  Davamı
06/28 0

Birun və əndərun — “Düma ilə Coys arasında” kitabından

Vaxt var idi, evlərimizdə bir-birindən kəskin sərhədlə ayrılan iki qisim var idi. Bunların birinin adı Birun, o birinin adı Əndərun idi. Klassik ədəbiyyatımızda bu duruma aid kifayət qədər açıq və gizli işarə var.

  Davamı
04/13 0

Qanturalı öz mətninin içində yoxdur…

Qanturalının mətni kələ-kötür yoldan şüşə kimi hamar yola keçdi.

  Davamı