K.
A.
01/19 0

Kamal Abdulla. Konsert – yeni hekayə

Zərnigar ərinin hərbi pencəyini şifonerin sağ gözündən alıb ora-burasına diqqətlə baxdı, pencəyin hər iki yaxasındakı orden və medalları barmaqları ilə

  Davamı
12/06 0

“Sağlıq” – Kamal Abdullanın hekayəsi

İndi də elə bu məclisin sonuna yaxın həmən ətürpədən əndiribadi fikir yenə gəlib ox kimi onun beyninə sancıldı.

  Davamı
11/17 0

Gülçöhrə xanım və Əsgər ağa

Miladi tarixlə 1919-cu il təzəcə girmişdi. Bakıda havalar bir o qədər də soyumamışdı. Payızın izi-tozu hələ hiss edilirdi.

  Davamı
06/23 0

Asudə

Üzüyuxarı gedən küçə ilə qalxıb bizim tinə çatanda sağa dönərkən quru yerdəncə altlarına köhnə cır-cındır salıb üstündə oturan üç, ya

  Davamı
12/03 2

Səngərdəki səs

Restoranın geniş və rahat xüsusi zalında oturub böyük bir şövqlə yeyib-içən bu adamların keyfləri kök, damağları çağ idi.

  Davamı
11/26 0

Sarı camış

Məzhəbqulunun ağzından ilan kimi sürüşüb çıxan bu sözlərdən sonra çayxanaya ölü bir sükut çökəcəkdi və bu sükutu yarmaq heç də

  Davamı