K.
A.
08/10 17

Edam vaxtını dəyişmək olmaz

Edam vaxtına nə az, nə çox düz iki gün, dörd saat, iyirmi beş dəqiqə qalırdı.

  Davamı
05/14 5

«Платон, кажется, заболел…»

Yazıçı Kamal Abdullanın 2014-cü ildə Rusiyada (Moskva) çap olunmuş

«Платон, кажется, заболел…» kitabında müəllifin son illərdə qələmə aldığı

hekayələr toplanıb. Hekayələri rus dilinə Azər Mustafazadə tərcümə edib.

Kitaba yazılan ön sözün müəllifi məşhur rus yazıçısı Yuri Polyakovdur.

Kitab «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatı tərəfindən çap edilib.

  Davamı
05/13 5

«Sirri-zəmanə»

Yazıçı Kamal Abdullanın «Sirri-zəmanə» kitabında yazıçının müxtəlif illərdə qələmə aldığı

hekayələr toplanıb. Hekayələr “Sehirbazlar dərəsi”, “Parisin seçimi”, “Labirint”, “Bilgə əhvalatları”,

“Balaca həyətin həngamələri”, “Səhvlərimizin qrammatikası” adlı 6 silsilədə təqdim olunur.

Qəhrəmanların subyektiv həyat təcrübəsi və obyektiv gerçəklik, hadisələr və onların təbiəti haqqında

tarixən formalaşmış mühafizəkar-ənənəvi təsəvvürlərin gözlənilməz rakurslardan yozumu, mifloloji və

arxetipik motivlərin də yer…

  Davamı
05/12 5

«Labirint»

Yazıçı Kamal Abdullanın “Labirint” hekayələr toplusu 2012-ci ildə

“Qanun” nəşriyyatında çap olunub.

Kitaba «Hekayələr» (Bakı, 2009) kitabından, «Labirint» və «Bilgə əhvalatları»

silsiləsindən 17 hekayə daxil edilib. Birinci hissədə «Dəvə yağışı», «Parisin seçimi»,

«Adaşlar» və s., ikinci hissədə «Sirri-zəmanə», «Labirint»…

  Davamı
05/12 1

«Hekayələr»

Yazıçı Kamal Abdullanın 2009-cu ildə “Mütərcim” nəşriyyatında çapdan çıxmış

“Hekayələr” kitabında 10 hekayəsi toplanmışdır. Müəllif kitabda yeralan hekayələri

«ürəyindən keçən duyğuların yazılı təcəssümü» deyə xarakterizə etmişdir.

  Davamı
05/09 7

«Kədərli seçmələr»

Yazıçı Kamal Abdullanın 2002-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuş

«Kədərli seçmələr» kitabında müəllifin müxtəlif janrda yazdığı bədii əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.

«Unutmağa kimsə yox» bölməsində şeirlər (Ön sözün müəllifi: Vaqif Bayatlı Odər),

«Gümüş dövrün sirləri» bölməsində klassik rus ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr

(Ön sözün müəllifləri: Aslan Məmmədli və …

  Davamı