Məqalələri:

 1. “Kitabi-Dədə Qorqud” mətni və qeyri-səlis məntiqin “şübhə” daimisi (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // “525-ci qəzet” 30 aprel 2022-ci il.
 2.  “Kitabi-Dədə Qorqud” mətni və qeyri-səlis məntiqlə “üçüncünün axtarışı” (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // “525-ci qəzet” 14 may 2022-ci il.
 3. Sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən, gözəlim! // ““KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ QEYRİ-SƏLİS MƏNTİQ” KİTABINDAN (III yazı) (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // 28 may 2022-ci il)
 4. “Kitabi-Dədə Qorqud” qeyri-səlis məntiqin epistemoloji işığında//

(VI yazı) (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // 18 iyun 2022-ci il .

 • “Qeyri-səlis məntiq və “Kitabi-Dədə Qorqud”da demokratik düşüncə tərzi axtarışları”//”Kitabi-Dədə Qorqud və qeyri-səlis məntiq” silsiləsindən (V yazı) (Rafiq Əliyevlə birlikdə) //13 avqust 2022-ci il.
 • Mifolinqvistikaya giriş, yaxud “Qarşı yatan Qara dağ”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Şükrü Haluk Akalın armağanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2022.
 • “Qardaşlıq Sevgisi İlə” – Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı, İstanbul: Efe Akademik Yayınları, 2022.
 • “Unudulmaz Mehman” – Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı, Ankara: Bengü Yayınları, 2022.
 • “Mifolinqvistika: leksik səviyyədə mifoloji təsəvvürlər”–Prof.Dr.Ahmed Bican Ercilasun Armağanı, 2022.

Konfranslar:

 1. “Kitabi Dədə Qorqud dastanında qeyri-səlis məntiq (İlkin Yanaşma)” – I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 03-05 Ekim 2022.

Elmi kitabları:

 1. ““Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq” adlı kitab – (həmmüəllif:  AMEA-nın müxbir üzvü, professor Rafiq Əliyev),120 səh. 525-ci qəzetin nəşri
 2. ““Kitabi-Dədə Qorqud”da semantik sayrışmalar. Mifolinqvistika” – Bakı: “Sim-sim” – 256s. 2022.

Bədii nəşrlər:

 1. Asudə (hekayə).
 2. Gülçöhrə xanım və Əsgər ağa (hekayə).

Xaricdə nəşr olunan əsərləri:

 1. “Unutmağa kimsə yox” romanı (Təbriz-İran).
 2. “Laokoon… Laokoon” oder die “wirkliche” Geschichte zum Schreiben eines Romans, Almaniya, 246 s. 2022.
 3. “Un Manuscris Neterminat” romanı, Rumıniya, 440 p. 2022.

          Təltifləri:

 1. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) “Onur” medalı, 4 iyun 2022
 2. Rumıniyanın Piteşti Universitetinin “Fəxri doktoru” adı, 8 noyabr 2022-ci il

Tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətləri:

 1. “Dəvə yağışı”: bir hekayə, iki premyera, “Ədəbiyyat qəzeti” 17 sentyabr 2022-ci il
 2. “Casus”: qadağan olunmuş tamaşa,  “Ədəbiyyat qəzeti” 24 sentyabr 2022-ci il
 3. “Vida sözü – Arye Quta…”, “525-ci qəzet” 21 sentyabr 2022-ci il

Müsahibələri:

 1. Kamal Abdulla “Güzgü” verilişində – “Ədəbiyyatımızda qəhrəmanlıq motivləri” // https://sim-sim.az/kamal-abdulla-guzgu-verilisində-ədəbiyyatimizda-qəhrəmanlıq-motivləri/
 2. Akademik Kamal Abdulla: Prezidentin elm və təhsil sahəsindəki Fərmanının Azərbaycanın gələcəyi üçün çox böyük əhəmiyyəti var//https://azertag.az/xeber/2233970

Haqqında yazılanlar:

 1. Bir baxış, üç bucaq – Vüsal Nuru // https://edebiyyatqazeti.az/news/ proza/8630-bir-baxis-uc-bucaq
 2. Yol və roman – Orxan Aras // https://525.az/news/196488-yol-ve-roman–orxan-aras-yazir
 3. “Laokoon bürcü altında sevgi dastanı – Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın “Laokoon… Laokoon… yaxud bir romanın “gerçək” yazılma tarixçəsi” romanı üzərinə qeydlər”  – Kənan Hacı // https://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/8837-laokoon-burcu-altinda-sevgi-dastani
 4. “Məhəbbətin və ehtiramın təzahürü” – Ağacəfər Həsənli // https: //525.az/news/189194-mehebbetin-ve-ehtiramin-tezahuru–agacefer-hesenli-yazir
 5. “Təfəkkür – Təxəyyül – İstedad üçbucağı”, 72 səh., 2022, Şəfa Poliqraf MMC – Şəhriyar Təyyaroğlu (Bəhmənov)
 6.  “Kamal Abdullanın “Laokoon… Laokoon… yaxud bir romanın “gerçək” yazılma tarixçəsi” əsərinə “yad sonsuz lüğət” fonunda eksklüziv baxış” – Loğman Rəşidzadə // https://525.az /news/187709-laokoon-dusturu-logman-residzade-yazir
 7. “Kamal Abdullanın romanlarında xalq kültürü ünsürləri” adlı dissertasiya işi – Türkiyənin Atatürk Universiteti Türkiyat Araşdırmalar İnstitutunun Müasir türk ləhcələri və ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Gizem Nur Nazlı // https://525.az/news/200965-akademik-kamal-abdullanin-yaradici ligi-haqqinda-turkiyede-elmi-is-mudafie-olunub
 8. “Multidissiplinar dilçilikdə yeni paradiqma və ya mifolinqvistika” AMEA-nın həqiqi üzvü Nizami Cəfərov//https://kulis.az/xeber /media/dili-izah-etmek-nizami-ceferov-yazir-44686
 9. “Yeni dilçilik metodunun konteksti” – Niyazi Mehdi // https://ede biyyatqazeti.az/news/sience/9606-yeni-dilcilik-metodunun-konteksti
 10. “Kamal Abdulla Teatru / Teatr / Theatre” – İosefina Blazsani-Batto, Seda Məmmədli, İan Peart və Səadət İbrahimova, Rumın, İngilis, Azərbaycan üçdilli nəşri, 191 s. 2022
 11. “Abdulla, K. (2022). “Kitabi-Dədə Qorqud”da semantik sayrışmalar / mifolinqvistika. – Bakı: “Sim-sim” – 256s.” – Saffet Alp Yılmaz/ Türk Kültürü: Yıl/ Year 2022, cilt/ volume 15, sayı/ issue 2, s. / p. 195-196
 12. Azərbaycan hekayələri Çexiyada dərc edildi // “kulis.az”, 5 mart, 2022 https://kulis.az/xeber/media/azerbaycan-hekayeleri-cexiyada-derc-edildi-41396
 13. Kamal Abdullanın romanı İranda çap olundu // “kulis.az”, 4 aprel, 2022 https://kulis.az/index.php/xeber/media/kamal-abdullanin-romani-iranda-cap-olundu-41756
 14. Kamal Abdullanın “Laokoon… Laokoon” romanı Almaniyada nəşr edilib // “525-ci qəzet”, 20 iyun, 2022 https://525.az/news/195113-kamal-abdullanin-laokoon-laokoon-romani-almaniyada-nesr-edilib
 15. Kamal Abdullanın sehrbaz olduğu boy – Orxan Həsəni yazır… // “kulis.az”, 2 iyul, 2022 https://kulis.az/xeber/media/kamal-abdullanin-sehrbaz-oldugu-boy-orxan-heseni-yazir-42865