2019-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1.  (293) Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti // 2 fevral 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/3139-yuxularimin-qehremani-menim-gozegorunmez-ruhumdur

Elmi redaktor

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 

Bədii nəşrlər

 

Haqqında yazılanlar 

  1. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı Britaniya Kitab Klubunda müzakirə edilib // «Ədəbiyyat» qəzeti, 4 yanvar 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2967-kamal-abdullanin-yarimciq-elyazma-romani-britaniya-kitab-klubunda-muzakire-edilib
  2. Sonu olmayan başlanğıca doğru. Yazıçı Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox» romanı haqqında // (müəllif: Tural Cəfərli) «Ədalət qəzeti», 7 yanvar 2019// http://www.adalet.az/w162202/_Sonu_olmayan_ba%C5%9Flan%C4%9F%C4%B1ca_do%C4%9Fru/#.XEbcV1UzaM8
  3. Kamal Abdullanın «Sehrbazlar dərəsi» romanı ikinci dəfə nəşr olunub // 24 yanvar 2019// https://novator.az/2019/01/24/kamal-abdullanin-sehrbazlar-d%C9%99r%C9%99si-romani-ikinci-d%C9%99f%C9%99-n%C9%99sr-olunub/