2019-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 

Elmi redaktor

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 

Bədii nəşrlər

 

Haqqında yazılanlar 

  1. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı Britaniya Kitab Klubunda müzakirə edilib // «Ədəbiyyat» qəzeti, 4 yanvar 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2967-kamal-abdullanin-yarimciq-elyazma-romani-britaniya-kitab-klubunda-muzakire-edilib
  2. Sonu olmayan başlanğıca doğru. Yazıçı Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox» romanı haqqında // (müəllif: Tural Cəfərli) «Ədalət qəzeti», 7 yanvar 2019// http://www.adalet.az/w162202/_Sonu_olmayan_ba%C5%9Flan%C4%9F%C4%B1ca_do%C4%9Fru/#.XEbcV1UzaM8