2019-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1.  (293) Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti // 2 fevral 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/3139-yuxularimin-qehremani-menim-gozegorunmez-ruhumdur
  2. (294) Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti //11 mart 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3305-her-sey-nagillarda-olan-kimi-basladi
  3. (295) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 22 aprel 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/3532-sirlerin-serguzesti
  4. (296)  Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 29 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3574-sirlerin-serguzesti 

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 

Bədii nəşrlər

 

Haqqında yazılanlar 

  1. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı Britaniya Kitab Klubunda müzakirə edilib // «Ədəbiyyat» qəzeti, 4 yanvar 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2967-kamal-abdullanin-yarimciq-elyazma-romani-britaniya-kitab-klubunda-muzakire-edilib
  2. Sonu olmayan başlanğıca doğru. Yazıçı Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox» romanı haqqında // (müəllif: Tural Cəfərli) «Ədalət qəzeti», 7 yanvar 2019// http://www.adalet.az/w162202/_Sonu_olmayan_ba%C5%9Flan%C4%9F%C4%B1ca_do%C4%9Fru/#.XEbcV1UzaM8
  3. Kamal Abdullanın «Sehrbazlar dərəsi» romanı ikinci dəfə nəşr olunub // 24 yanvar 2019// https://novator.az/2019/01/24/kamal-abdullanin-sehrbazlar-d%C9%99r%C9%99si-romani-ikinci-d%C9%99f%C9%99-n%C9%99sr-olunub/
  4. Azərbaycan ədəbiyyatında paralel dünyalar — Kamal Abdulla fenomeni (müəllif: Aynur Beşkonak) «Ədəbiyyat» qəzeti // 27 fevral 2019//  http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3253-azerbaycan-edebiyyatinda-paralel-dunyalar-kamal-abdulla-fenomeni
  5. Kamal Abdulla DTX-nın yubiley medalı ilə təltif olunub // 5 aprel 2019// http://xeberpress.az/azerbaycan/16909-kamal-abdulla-dtx-nin-yubiley-medali-ile-teltif-olunub.html     http://www.adu.edu.az/2019/04/adu-nun-rektoru-kamal-abdulla-dtx-nin-yubiley-medali-il%C9%99-t%C9%99ltif-olunub/
  6. Kamal Abdullanın «Dilçiliyə səyahət» kitab üzərinə qısa ekskurs  (müəllif: Şəlalə Göytürk) «Ədəbiyyat» qəzeti // 17 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/3481-kamal-abdullanin-dilciliye-seyahet-kitabi-uzerine-qisa-ekskurs