2019-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1.  (293) Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti // 2 fevral 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/3139-yuxularimin-qehremani-menim-gozegorunmez-ruhumdur
 2. (294) Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti //11 mart 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3305-her-sey-nagillarda-olan-kimi-basladi
 3. (295) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 22 aprel 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/3532-sirlerin-serguzesti
 4. (296)  Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 29 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3574-sirlerin-serguzesti 
 5. (297) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 14 may 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3683-sirlerin-serguzesti
 6. (298) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 18 may 2019
 7. (299) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 22 may 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3724-sirlerin-serguzesti
 8.  (300) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 25 may 2019 //
 9.  (301)Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 1 iyun 2019
 10.  (302)Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 6 iyun 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3825-sirlerin-serguzesti
 11. (303) Tanrı yolçuluğu (Ön söz) // Draqan B. Damyanoviç «Müqəddəs Anastasiyanın möcüzələri və peyğəmbərliyi»// Bakı, «Azərnəşr», 2019 Tanrı yolçuluğu
 12. (304) Füzuli xatırlayır: «Deyildim mən sənə mail…» (Birinci esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 16 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4390-fuzuli-xatirlayir-deyildim-men-sene-mail
 13. (305) Füzuli xatırlayır: «Tifl həm cövlan edər, amma ağacdan atı var…»(İkinci esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 23 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4432-fuzuli-xatirlayir-tifl-hem-covlan-eder-amma-agacdan-ati-var
 14. (306) Füzuli xatırlayır: Ey Füzuli!.. (Üçüncü esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 30 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/4475-fuzuli-xatirlayir-ey-fuzuli
 15. (307) Füzuli xatırlayır: «Bir dərdli macəra imiş eşq…» (Dördüncü esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 07 oktyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/4516-fuzuli-xatirlayir-bir-derdli-macera-imis-esq

Müsahibələr 

 1. Kamal Abdulla: «Heç bir tələbəni müəllimin, heç bir müəllimi də tələbənin ayağına verməyəcəm»// «525-ci qəzet», 24 iyun // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=122641#gsc.tab=0
 2. Kamal Abdulla: «ADU-da maraqlı və faydalı perspektivlər gözləyir» // «525-ci qəzet», 19 iyul // http://525.az/site/?name=xeber&news_id=123966#gsc.tab=0

Bədii nəşrlər

 1. «Cămpia Vrăjitorilor» («Sehrbazlar dərəsi») Rumıniya, «Princeps Multimedia» nəşriyyatı, 2019, tərcüməçi: Lyudmila Bejenaru, İrina Milea
 2. «Sirlərin sərgüzəşti» (roman), Bakı, Azərnəşr, 2019, 285 s.

Haqqında yazılanlar 

 1. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı Britaniya Kitab Klubunda müzakirə edilib // «Ədəbiyyat» qəzeti, 4 yanvar 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2967-kamal-abdullanin-yarimciq-elyazma-romani-britaniya-kitab-klubunda-muzakire-edilib
 2. Sonu olmayan başlanğıca doğru. Yazıçı Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox» romanı haqqında // (müəllif: Tural Cəfərli) «Ədalət qəzeti», 7 yanvar 2019// http://www.adalet.az/w162202/_Sonu_olmayan_ba%C5%9Flan%C4%9F%C4%B1ca_do%C4%9Fru/#.XEbcV1UzaM8
 3. Kamal Abdullanın «Sehrbazlar dərəsi» romanı ikinci dəfə nəşr olunub // 24 yanvar 2019// https://novator.az/2019/01/24/kamal-abdullanin-sehrbazlar-d%C9%99r%C9%99si-romani-ikinci-d%C9%99f%C9%99-n%C9%99sr-olunub/
 4. Möhtəşəm Ahəng…  II məqalə (müəllif: Aynur Beşkonak) // 18 fevral 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/3198-mohtesem-aheng
 5. Azərbaycan ədəbiyyatında paralel dünyalar — Kamal Abdulla fenomeni (III məqalə) (müəllif: Aynur Beşkonak) «Ədəbiyyat» qəzeti // 27 fevral 2019//  http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3253-azerbaycan-edebiyyatinda-paralel-dunyalar-kamal-abdulla-fenomeni
 6. Kamal Abdullanın «Dilçiliyə səyahət» kitab üzərinə qısa ekskurs  (müəllif: Şəlalə Göytürk) «Ədəbiyyat» qəzeti // 17 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/3481-kamal-abdullanin-dilciliye-seyahet-kitabi-uzerine-qisa-ekskurs
 7. Kamal Abdulla imzalı iki hekayə (müəllif:Şahanə Müşfiq) //18 may 2019, «525-ci qəzet» // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=120630
 8. Афоризм, ставший парадигмой (Ниязи Мехти)// 24 мая 2019 // http://www.kaspiy.az/news.php?id=103975#.XRRzpeszbIU
 9. Kamal Abdullanın ziddiyyətlər qovşağı (müəllif: Müşfiq Şükürlü) // 30 may 2019 // https://www.kulis.az/m/news/25063
 10. Kemal Abdulla — Bakü Devlet Üniversitesi’nin büyük dilbilimcisi (müəllif: Elçin İbrahimov) // Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2019, 84 səh. //
 11. «Sehrbazlar dərəsi» Litvada (Mahir Həmzəyev) // 13 iyul 2019// http://525.az/site/?name=xeber&news_id=123749#gsc.tab=0
 12. Professor Bondarevin «Hermenevtikanın aralıq mövqeyi» adlı ön söz //«Ədəbiyyat» qəzeti // 18 iyul 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4098-hermenevtikanin-araliq-movqeyi 
 13. Мультикультурализм — неиссякаемый источник социальной энергии // 24 iyul 2019 // https://1news.az/news/mul-tikul-turalizm—nesissyakaemyy-istochnik-social-noy-energii 
 14. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa (I yazı) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 29 iyul 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4180-kamal-abdulla-postmodernizmden-milli-ozunemexsusluga
 15. Türkiyədə Kamal Abdulla ilə bağlı elmi iş müdafiə olundu // 30 iyul 2019 // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=124495#gsc.tab=0
 16. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa (II yazı) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 07 avqust 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4232-kamal-abdulla-postmodernizmden-milli-ozunemexsusluga
 17. Многогранность творчества Камала Абдуллы в контексте мировой литературы (Людмила Беженару) // Журнал «Литературный Азербайджан» (№8) // Баку, 2019 http://kamalabdulla.az/3711/mnogogrannost-tvorchestva-kamala-abdully-v-kontekste-mirovoj-literatury/ 
 18. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (I hissə) // «Ədalət» qəzeti, 10 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3767/fanilik-ve-ebediyyet/
 19. Имадеддин Насими и Камал Абдулла о путях совершенствования человека» (Людмила Беженару) // http://kamalabdulla.az/3771/imadeddin-nasimi-i-kamal-abdulla-o-putyah-sovershenstvovaniya-cheloveka/
 20. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (II hissə) // «Ədalət» qəzeti, 12 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3781/fanilik-ve-edebiyyet-ii-meqale/
 21. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (III hissə) // «Ədalət» qəzeti, 15 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3787/fanilik-ve-edebiyyet-iii-hisse/