IMG_3805 IMG_3806

“Məqamlar” kitabı 2011-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunub.

Kitabda şair Salam Sarvan və Etimad Başkeçidin yazıçı Kamal Abdulla ilə

birgə Kamal Abdullanın yaradıcılığı ətrafında apardıqları ədəbi söhbətlər öz əksini tapıb.

Kitabla aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

MƏQAMLAR KİTABI