IMG_3904 IMG_3905

Prof. Dr Mehman Musaoğlunun müəllifi olduğu “Kamal Abdullanın eserleri

Türkiye türkçesinde” kitabı Kamal Abdullanın elmi və bədii əsərlərinin

Türkiyə türkcəsinə çevrilməsi prosesində ortaya çıxan müxtəlif aspektli

problemlərin təhlili və əsərlərin bu dildə yaşamı, həmçinin dil uyğunlaşdırılması

işindəki çətinliklər haqqında olduqca maraqlı bir elmi araşdırmadır.

Kitab 2010-cu ildə Ankarada çap olunub.

Kitabla aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

KAMAL ABDULLANIN ESERLERİ TÜRKİYE TÜRKCESİNDE