azerb

Akademik Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq” seriyasından

olan növbəti kitabı 2012-ci ildə ərəb dilində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində,

Əbu Dabi şəhərində çapdan çıxıb. Azərbaycan dilinin, tarixinin və

mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı geniş fəaliyyət proqramının tərkib

hissəsi olan bu kitab Ayn-Şəms Universitetinin müəllimi, azərbaycanşünas

alim doktor Əhməd Sami Elaydi tərəfindən tərcümə olunub. Kitaba praktiki

səciyyəli zəngin dil materialı, danışıq kitabçası ilə yanaşı ölkəmizin coğrafi

mövqeyi, mədəniyyəti, tarixi haqqında informativ bilgilər də daxil edilib.