IMG_4621

Yazıçı-dramaturq Kamal Abdullanın «Шпион» kitabında

epik-dedektiv janrda «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının

motivləri əsasında qələmə aldığı «Casus» pyesinin rus dilinə

tərcüməsi verilmişdir. 2 hissəli, 12 epizoddan ibarət olan pyesi rus dilinə

görkəmli teatr xadimi Vaqif İbrahimoğlu çevirib.

Kitab 2004-cü ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunub.