IMG_4621

Yazıçı-dramaturq Kamal Abdullanın “Шпион” kitabında

epik-dedektiv janrda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının

motivləri əsasında qələmə aldığı “Casus” pyesinin rus dilinə

tərcüməsi verilmişdir. 2 hissəli, 12 epizoddan ibarət olan pyesi rus dilinə

görkəmli teatr xadimi Vaqif İbrahimoğlu çevirib.

Kitab 2004-cü ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunub.