IMG_4606 IMG_4607 IMG_4608

 

 

Yazıçı Kamal Abdullanın «Tarixsiz gündəlik» povesti

bolqar dilinə tərcümə edilərək Bolqarıstanda «Един към друг»

adlı topluda «Дневник с бележки в полетата» adı ilə nəşr edilib.

Kitab «Abaqar» nəşriyyatında (Sofiya) 2007-ci ildə çap edilib.