IMG_4631 IMG_4632

Yazıçı Kamal Abdullanın «Tarixsiz gündəlik» əsəri Rusiya Federasiyasında

həyata keçirilən «Открывая друг друга» layihəsi çərçivəsində rus dilinə

çevrilərək 2007-ci ildə Moskvada nəşr edilib.