IMG_4631 IMG_4632

Yazıçı Kamal Abdullanın “Tarixsiz gündəlik” əsəri Rusiya Federasiyasında

həyata keçirilən “Открывая друг друга” layihəsi çərçivəsində rus dilinə

çevrilərək 2007-ci ildə Moskvada nəşr edilib.