2016-cı il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (261) Azərbaycan multikulturalizmi bu gün: Portuqaliyadan İndoneziyayadək… // 2 yanvar 2016 ; “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 6 yanvar 2016. http://m.azertag.az/xeber/Azerbaycan_multikulturalizmi_bu_gun__Portuqaliyadan_Indoneziyayadek-915876 ; “525-ci qəzet”, 2 yanvar 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=48904 ; “Cəmiyyət və din” qəzeti, yanvar 2016
 2. (262) Азербайджанский мультикультурализм сегодня: от Португалии до Индонезии… // 5 января 2016 г. http://news.day.az/politics/735013.html
 3. (263) Yaşanmamış həyatın ilğımım // 19 yanvar 2016 http://www.teleqraf.com/news/84192
 4. (264) Cəmilə Çiçəyin toplayaraq tərtib etdiyi “Əyyub və Sənəmdastanı” miniatür kitabına rəy // Bakı, “Milli Zəka” jurnalının redaksiyası, 2016, 168 s.
 5. (265) Həpimiz bir günəşin zərrəsiyiy!.. (Ön söz) //  “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları”, Bakı, Mütərcim, 2016, s.3-8; “525-ci qəzet”, 8 fevral 2016, http://525.az/site/?name=xeber&news_id=51122
 6. (266)  Eko öldü… (esse) // 20 fevral 2016 http://axar.az/news/84039 ; Kamal Abdulladan Umberto Ekoya vida // 20 fevral 2016 http://manera.az/musahibe/1859-kamal-abdulla-eko-azerbaycana-gelmeye-raziliq-vermishdi-_manera.html
 7. (267) “Kitabi-dədə Qorqud” və yunan mifoloji motivləri  // “Şərq-Qərb (Türk –slavyan əlaqələri” elmi-tədqiqat labaratoriyası əməkdaşlarının 2005-2015-ci illər elmi-tədqiqat işlərinin toplusu), Bakı, Mütərcim, 2016, s.3-8
 8. (268) “Kitabi-dədə Qorqud” dastanının poetikasına giriş” // “525-ci qəzet”, 2 aprel 2016
 9. (269) “Je mehr Völker in einem Staat vereinigt sind, desto reicher wird er, denn jedes von diesen Völkern leistet seinen Beitrag zu der weltweiten Kultur und Zivilisation”// “Presse Anzeiger” Deutschlands grobes presseportal,  4 april 2016  http://www.presseanzeiger.de/pa/Je-mehr-Voelker-in-einem-Staat-vereinigt-sind-desto-reicher-wird-821741
 10. (270) LE LEADER NATIONAL – FONDATEUR POLITIQUE DU MULTICULTURALISME AZERBAÏDJANAIS // 8 avril 2016 http://www.lexpress.fr/culture/le-leader-national-fondateur-politique-du-multiculturalisme-azerbaidjanais_1780645.html
 11. (271) Multikulturalizm siyasətinin nikbinlik və bədbinlik qütbləri // “Respublika” qəzeti, 13 aprel 2016
 12. (272) Qan Turalı öz mətninin içində yoxdur… // “525-ci qəzet”, 23 aprel 2016-cı il
 13. (273) Poetik enerji axtarışında // “525-ci qəzet” , 30 aprel 2016-cı il
 14. (274) Azərbaycan multikulturalizminin inkişaf perspektivləri. Heydər Əliyev İrsi və Multikultural Dəyərlər. Bakı, Azərnəşr, 2016, s. 75-83
 15. (275) Azərbaycan multikulturalizminin inkişaf perspektivləri // “Səs” qəzeti, 13 may 2016. s.8-9
 16. (276) Multiculturalism occupies key national role // “The Japan Times”, May 28, 2016
 17. (277) Umberto Eko ilə son görüş // “Ədəbiyyat qəzeti”, 14 may 2016, s. 12-13; 31 may 2016  http://sim-sim.az/slider/umberto-eko-il%C9%99-ilk-v%C9%99-son-gorus/; 1 iyun 2016 http://aznews.az/index.php?c=news&id=110664
 18. (278) Первая и последняя встреча с Умберто Эко…// газета «Бакинский рабочий», 4 июня 2016 г., с. 9 ; 4 июня 2016 г. http://www.1news.az/society/20160604105135587.html
 19. (279) Birun və əndərun -“Düma ilə Coys arasında” kitabından // “525-ci qəzet”, 25 iyun 2016 http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=59366
 20. (280) Aprel döyüşlərindən sonra insanlarımızın ruhu sanki təzələnib // “Vətən səsi”, 15 iyul 2016
 21. (281) Mifoloji dansöküləndə baş verənlər // 3 sentyabr 2016 //  http://sim-sim.az/slider/mifoloji-dansokul%C9%99nd%C9%99-bas-ver%C9%99nl%C9%99r-kamal-abdulladan-yeni-yaz/
 22. (282) Səsimdən yapış… // 6 sentyabr 2016 // http://sim-sim.az/slider/s%C9%99simd%C9%99n-yapis-kamal-abdulla/
 23. (283) Multikulturalizm reallıqda: bədbinlik və nikbinlik qarşıdurması // “Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları // Bakı-2016
 24. (284) Мультикультурализм и толерантность в Азербайджане //«Мультикультурализм: тенденции и реальность» kitabı, Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016

 

Elmi redaktor

 1. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları”, Bakı, Mütərcim, 2016, s. 287
 2. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının nəşri, Bakı, TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016, s. 404

 

Məruzələr

 1. Multikulturalizmin elmi-nəzəri əsasları və Azərbaycan reallığında inkişaf perspektivləri // 10 fevral 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=51298
 2. “Multikulturalizmin müxtəlif modelləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru” // 30 sentyabr 2016  http://apa.az/xeber-az/sosial_xeberler/kamal-abdulla-bu-gun-azerbaycan-modelini-fexrle-butun-dunyaya-gosteririk.html

 

 Müsahibələr

 1. Kamal Abdulla “YUĞ”dan danışdı // 19 yanvar 2016 http://www.moderator.az/news/116847.html
 2. “YUĞ”u qorumaq lazımdır // 19 yanvar 2016 http://www.adalet.az/w88168/%22YU%C4%9E%22u_qorumaq_laz%C4%B1md%C4%B1r/
 3. Kamal Abdullayev: “Azərbaycan multikulturalizmi dünyaya örnəkdi”//  22 yanvar 2016 http://az.apa.az/news/412851
 4. Dövlət müşaviri: “Təkliflər paketi ölkə Prezidentinə təqdim olunacaq” // 22 yanvar 2016 http://www.azerfax.az/news_8121.html
 5. Kamal Abdulla: “Azərbaycanda ermənifobiya yoxdur” // 22 January 2016 (Müəllif: Fərid Rəsulov) http://apa.tv/video/26508
 6. Dövlət müşaviri: “Azərbaycanda şiə və sünnilər arasındakı münasibət avropalıları da təəccübləndirir” // 22 yanvar 2016 http://metbuat.az/news/351621/dovlet-musaviri-azerbaycanda-sie-ve-sunniler-arasindaki-muna.html http://www.365.az/en/view/13425/dvlet-msaviri-azerbaycanda-sie-ve-snniler-arasndak-mnasibet-avropallar-da-teeccblendirir/?1451299851
 7. Кямал Абдуллаев:«У нас нет армянофобии» // 22 января 2016 г. http://vzglyad.az/%D0%9A%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20_%C2%AB%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%D1%81_-53546-xeber.html
 8. Кямал Абдулла: В Азербайджане нет армянофобии // 22 января 2016 г. http://news.day.az/politics/740711.html
 9. Kamal Abdullayev: “Azərbaycanda şiə və sünnilər arasındakı münasibət avropalıları da təəccübləndirir” // 22 yanvar 2016 http://milletinsesi.info/index.php?newsid=5921  http://report.az/din/dovlet-musaviri-azerbaycanda-sie-ve-sunniler-arasinda-munasibet
 10. Dövlət müşaviri: Bizdə ermənifobiya yoxdur // 22 yanvar 2016 http://aznews.info/politics/16457-dvlt-maviri-bizd-ermnifobiya-yoxdur
 11. Kamal Abdullayev: Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir // “Səs” qəzeti, 29 yanvar 2016 http://sesqazeti.az/az/news/politics/526045
 12. Кямал Абдуллаев: «Есть армяне, которые считают Азербайджан своей родиной» // 29 января 2016 г. http://musavat.com/news/strana/kamal-abdullaev-est-armyane-kotorie-scitayut-azerbaydzhan-svoey-rodinoy_322189.html
 13. Кямал Абдулла: «После возвращения Азербайджаном своих земель армяне будут жить вместе с нами»// 29 января 2016 г (автор: Эльшан Рустамов) http://www.1news.az/society/20160129073542793.html
 14. Кямал Абдуллаев: «Есть армяне, которые считают Азербайджан своей родиной» // 29 января 2016 г. http://ru.apa.az/news/309126 http://minval.az/news/123541727
 15. Dövlət müşaviri: “Bu məscid əhəmiyyətini artırır” // 29 yanvar 2016 http://axar.az/news/81353
 16. Kamal Abdullayev: “Azərbaycan öz torpaqlarını qaytardıqdan sonra ermənilər bizimlə yaşayacaqlar” // 30 yanvar 2016 http://naxcivanxeberleri.com/kamal-abdullayev-az%C9%99rbaycan-oz-torpaqlarini-qaytardiqdan-sonra-erm%C9%99nil%C9%99r-biziml%C9%99-yasayacaqlar.html http://www.zaman.az/az/newsDetail_getNewsById.action?newsId=75078
 17. Qos-qoca Avropanın edə bilmədiyini Azərbaycan etdi // 7 fevral 2016 (Söhbətləşdi: Mir Şahin )  http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=371561  http://xeberman.com/main/2600-qos-qoca-avropanin-ede-bilmediyini-azerbaycan-etdi-vdeo.html   http://www.bolge.info/Home/Details/7886 http://www.azerfax.az/news_8228.html ;  8 fevral 2007 http://scwra.gov.az/vnews/1259/
 18. Kamal Abdullayev: Azərbaycanda multikultural dəyərlər əsrlərdən bəri çox önəmli yerə malikdir // 9 fevral 2016 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_Azerbaycanda_multikultural_deyerler_esrlerden_beri_chox_onemli_yere_malikdir-925743
 19. Kamal Abdulla: Azərbaycanda multikultural dəyərlərə əsrlərdən bəri mühüm yer verilib // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 9 fevral 2016 http://yeniazerbaycan.com/SonXeber_e12522_az.html ; “Ədalət” qəzeti, 9 fevral 2016 http://www.adalet.az/w90284/%22Az%C9%99rbaycanda_multikultural_d%C9%99y%C9%99rl%C9%99r%C9%99_%C9%99srl%C9%99rd%C9%99n_b%C9%99ri_m%C3%BCh%C3%BCm_yer_verilib%22; http://metbuat.az/news/369216/kamal-abdulla-azerbaycanda-multikultural-deyerlere-esrlerden.html ; http://news.milli.az/politics/405791.html ; http://az.trend.az/azerbaijan/society/2492089.html ; http://xebervar.com/xebervar-kamal-abdulla-azerbaycanda-multikultural-deyerlere-esrlerden-beri-muhum-yer-verilib-t56351.html ;
 20. Kamal Abdulla: “Dünyamızın sevgiyə ehtiyacı var” // 9 fevral 2016 (müəllif: Dilarə Zamanova) http://axar.az/news/82660#ad-image-0
 21. Kamal Abdullayev: “Azərbaycanda aparılan düzgün siyasət nəticəsində şiələrlə və sünnilər bir məsciddə namaz qılırlar” // 9 fevral 2016 http://metbuat.az/news/369328/kamal-abdullayev-azerbaycanda-aparilan-duzgun-siyaset-netice.html
 22. Kamal Abdullayev: “Dünyada mərhəmətə, sevgiyə, hörmətə böyük ehtiyac var” // 9 fevral 2016 http://www.olaylar.az/news/social/162069/
 23. Dövlət müşaviri: “Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycana olan maraq məhəbbətə çevrilsin” // 9 fevral 2016 (müəllif: Kamil Həmzəoğlu) http://gun.az/xeber-dovlet-musaviri-biz-calismaliyiq-ki-azerbaycana-olan-maraq-mehebbete-cevrilsin-t185818.html
 24. Кямал Абдуллаев: Мультикультуральные ценности веками занимают важное место в Азербайджане//  9 февраля 2016 г. http://news.day.az/society/747552.html
 25. Kamal Abdullayev: Azərbaycanda multikultural dəyərlər əsrlərdən bəri çox önəmli yerə malikdir // 10 fevral 2016 http://xalqqazeti.com/az/news/news/67601 ; http://azerbaijan.az/portal/newsaz.html?action=GetFullNews&ldid=2005-07-26&ltid=21:41:33&ndid=2016-02-10&nid=7b ; http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=48873
 26. Kamal Abdullayev: “Dünyada mərhəmətə, sevgiyə, hörmətə böyük ehtiyac var”// 11 fevral 2016 http://www.moderator.az/news/120926.html
 27. Kamal Abdullayev: 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi dünya ictimaiyyətinə çağırışdır// 13 fevral 2016 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_2016_ci_ilin_Multikulturalizm_ili_elan_edilmesi_dunya_ictimaiyyetine_chagirisdir-926889 ; http://www.1news.az/az/cemiyyet/20160213114949402.html ; “Azərbaycan” qəzeti, http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=90188 ; http://veteninfo.az/az/bu-dunyaya-bir-cairisdir/ ; http://xeber24.az/haber/8401/kamal-abdulla-bu-dunyaya-bir-cagirisdir.html
 28. Kamal Abdullayev: 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi dünya ictimaiyyətinə çağırışdır // “Səs” qəzeti, 15 fevral 2016 http://sesqazeti.az/az/news/politics/528749
 29. Кямал Абдуллаев: Объявление 2016 года «Годом мультикультурализма», является призывом к мировой общественности // 15 февраля 2016 http://a-r.az/ru/node/9878
 30. Kamal Abdullayev: Bu gün Azərbaycan müxtəlif millətlərin, dinlərin, irqlərin mənəvi bütövlük hiss etdiyi bir Vətənə çevrilib // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 16 fevral 2016 http://yeniazerbaycan.com/SonXeber_e12651_az.html ; http://dogruxeber.com/siyaset/6593-kamal-abdullayev-bu-gun-azerbaycan-muxtelif-milletlerin-dinlerin-irqlerin-menevi-butovluk-hiss-etdiyi-bir-vetene-chevrilib.html
 31. Кямал Абдулла: Последние события еще больше приблизили Азербайджан к победе //  13 апреля 2016 http://news.day.az/politics/769689.html
 32. Kamal Abdulla: Ölkənin multikultural təhlükəsizliyi digər təhlükəsizlik doktrinalarından az əhəmiyyətli deyil // 29 aprel 2016 http://www.olaylar.az/news/social/174202/    http://report.az/daxili-siyaset/dovlet-musaviri-olkenin-multikultural-tehlukesizliyi-diger-tehlukesizlik-doktrinalarindan-az-ehemi/
 33. Dövlət müşaviri: “Multikulturalizm siyasəti ölkəmizin demokratik inkişafının tərkib hissəsidir” // 1 mart 2016 http://metbuat.az/news/388910/dovlet-musaviri-multikulturalizm-siyaseti-olkemizin-demokrat.html ; http://www.365.az/view/22853/dvlet-msaviri-multikulturalizm-siyaseti-lkemizin-demokratik-inkisafnn-terkib-hissesidir-foto/?1451299851
 34. Kamal Abdullayev: Azərbaycana olan maraq Azərbaycana sevgiyə çevrilməkdədir // 1 iyun 2016 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_Azerbaycana_olan_maraq_Azerbaycana_sevgiye_chevrilmekdedir-956500#.V0_SGZa5AVU.facebook ; “İki sahil” qəzeti 1 iyun 2016 http://ikisahil.az/?page=2&newsId=48755&lang=aze ; “525-ci qəzet” 1 iyun 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=58039 ; “Xalq cəbhəsi” qəzeti http://xalqcebhesi.az/news.php?id=14476 ; 2 iyun 2016 http://millixeber.az/2016/06/kamal-abdullayev-h%C9%99mkarlarimiz-xalqimizi-yaxindan-tanimaq-ist%C9%99yirl%C9%99r  2 iyun 2016  2 iyun 2016 http://manera.az/multikulturalizm/2346-kamal-abdullayev-hemkarlarimiz-xalqimizi-yaxindan-tanimaq-isteyirler.html ; 2 1yun 2016 http://sim-sim.az/slider/biz-bunu-t%C9%99kc%C9%99-az%C9%99rbaycan-ucun-qorumamisiq/ ; 2 iyun 2016 http://www.moderator.az/news/139264.html
 35. Kamal Abdullayev: Dövlət həmişə dinin və dindarların yanındadır // 13 iyul 2016 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_Dovlet_hemise_dinin_ve_dindarlarin_yanindadir-970993    http://axar.az/news/101137
 36. Kamal Abdulla: “Yazıçı olmurlar, yazıçılığı yaşayırlar” // 12 sentyabr 2016 http://kulis.lent.az/news/16006
 37. Kamal Abdulla: “Azərbaycanda radikal və ekstremist cərəyanların fəaliyyəti xeyli məhdudlaşıb” // 20 sentyabr 2016 // http://apa.az/sosial_xeberler/kamal-abdulla-azerbaycanda-radikal-ve-ekstremist-cereyanlarin-fealiyyeti-xeyli-mehdudlasib-musahibe.html
 38. Kamal Abdullayev: – “İndi dünyada ölkəmizin həqiqətlərini Azərbaycanın dostları müdafiə edir” 03 noyabr 2016 http://sim-sim.az/slider/kamal-abdullayev-indi-dunyada-olk%C9%99mizin-h%C9%99qiq%C9%99tl%C9%99rini-az%C9%99rbaycanin-dostlari-mudafi%C9%99-edir/
 39. “Azərbaycanda multikulturalizmin çiçəklənməsi göz qabağındadır” // 1 dekabr 2016 “525-ci qəzet”, http://525.az/site/?name=xeber&news_id=68752
 40. Kamal Abdullayev: Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda multikultural təhlükəsizliyin qarantıdır // 2 dekabr 2016 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_Prezident_Ilham_Aliyev_Azerbaycanda_multikultural_tehlukesizliyin_qarantidir-1015821
 41.  “Multikulturalizmi təbliğ etməklə xalq və cəmiyyət bir daha öz keçmişinə dönür ” – Kamal Abdullayev // 24 dekabr 2016 “Xalq qəzeti”, “Yeni Azərbaycan”

Bədii nəşrlər

 1. Sağlıq (hekayə) // 5 yanvar 2016 http://sim-sim.az/proza/kamal-abdulladan-yeni-hekay%C9%99-sagliq/ ; 6 yanvar 2016 http://ideologiya.az/2016/01/kamal-abdulla-bu-haqsiz-hucumlar-2 http://axar.az/news/78402; 9 yanvar “525-ci qəzet” http://525.az/site/?name=xeber&news_id=49380
 2. Kölgə (hekayə)  //  3 iyun 2016    http://www.pia.az/%22Kolge%22_-_Kamal_Abdulla_-142618-xeber.html
 3. “Düma ilə Coys arasında” (ədəbi-tənqidi esselər kitabı) // 12 avqust 2016 http://www.kulis.az/news/15771
 4. “Düma ilə Coys arasında” (ədəbi-tənqidi esselər kitabı) // 12 avqust 2016 http://modern.az/az/news/109049#gsc.tab=0
 5. “Hacı Mir Həsən ağa Səyyah” (hekayə) // 19 dekabr 2016 // http://kulis.lent.az/m/news/16799

 Haqqında yazılanlar 

 1. Multikulturalizmlə bağlı yeni təkliflər hazırlanacaq // 21 yanvar 2016 http://news.day.az/azerinews/740342.html
 2. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində yeni təkliflər dinlənilib // “İki sahil qəzeti, 21 yanvar 2016 http://ikisahil.com/index.php/x%C9%99b%C9%99r/sosial/item/42716-bak%C4%B1-beyn%C9%99lxalq-multikulturalizm-m%C9%99rk%C9%99zind%C9%99-yeni-t%C9%99klifl%C9%99r-dinl%C9%99nilib.html
 3. Multikulturalizm mərkəzində müzakirələr olub // 21 yanvar 2016 http://www.xeberservis.az/1/news/30940
 4. “Multikulturalizm ili”ndə Azərbaycan xalqının tolerantlıq ənənələri dünyaya daha geniş təqdim ediləcək – dövlət müşaviri // 22 yanvar 2016 http://salamnews.org/az/news/read/204838
 5. “Multikulturalizm ili”ndə Azərbaycan xalqının tolerantlıq ənənələri dünyaya daha geniş təqdim ediləcək // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 22 yanvar 2016  http://yeniazerbaycan.com/SonXeber_e12195_az.html
 6. “Bu model dostlarımızı sevindirir, bədxahlarımızı qıcıqlandırır” // 22 yanvar 2016 http://news.milli.az/country/400211.html
 7. “Multikulturalizm modelimiz bədxahları qıcıqlandırır”– Dövlət müşaviri // 22 yanvar 2016 http://avropa.info/news/106817.htmln
 8. “Multikulturalizm modelimiz bədxahları qıcıqlandırır” -Dövlət müşaviri // 22 yanvar 2016 http://az.azvision.az/%E2%80%9CMultikulturalizm_modelimiz_bedxahlari_qiciqlandirir%E2%80%9D_-80744-xeber.html
 9. Azərbaycan multikulturalizmi model kimi multikulturalizm ənənələrindən uzaqlaşan ölkələr üçün örnəkdir- Kamal Abdulla // 22 yanvar 2016 http://www.dia.az/8/97566-azerbaycan-multikulturalizmi-model-kimi-multikulturalizm-enenelerinden-uzaqlashan-olkeler-uchun-ornekdir.html
 10. Приезжающие в Азербайджан армяне удивляются бережному сохранению в Баку рукописей на армянском языке – Госсоветник // 22 января 2016 г. (Автор: А.Зейдуллаева) http://interfax.az/view/663041
 11. Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən Nardaran qəsəbəsində “Klassik ədəbiyyat” məktəbi açılacaq // 22 yanvar 2016 (müəllif: Kamil Həmzəoğlu) http://gun.az/xeber-multikulturalizm-merkezi-terefinden-nardaran-qesebesinde-klassik-edebiyyat-mektebi-acilacaq-t184585.html
 12. “Ermənilər Bakıya gələndə təəccüblənmişdilər” – Dövlət müşaviri // 22 yanvar 2016 http://metbuat.az/news/351414/ermeniler-bakiya-gelende-teeccublenmisdiler—dovlet-musavir.html
 13. “Ermənilər Bakıda bunu görəndə təəccübləndilər” // 22 yanvar 2016 http://axar.az/news/80388
 14. Азербайджанская модель мультикультурализма станет примером для других стран // 22 января 2016 г. http://news.day.az/politics/740679.html
 15. Азербайджан может предложить миру свою модель мультикультурализма – Госсоветник // 22 января 2016 г. (автор: Эльшан Рустамов) http://www.1news.az/society/20160122014018908.html
 16. Azerbaijan’s multiculturalism can be example // 22 january 2016 (By Nigar Orujova) http://www.azernews.az/azerbaijan/91959.html
 17. ‘House of Knowledge’ to be created in Baku’s Nardaran // 22 january 2016 http://news.az/articles/society/104559
 18. В нардаране откроется филиал Фонда «Знание» // 22 января 2016 http://islam.az/news/a-25489.html ; http://news.day.az/society/740704.html
 19. Azərbaycan multikulturalizminə dair silsilə kitablar dərc olunacaq // 22 yanvar 2016 http://sputnik.az/culture/20160122/403456622.html
 20. “Azərbaycanın multikulturalizm modeli bir növ katalizator rolunu oynayır” // 22 yanvar 2016 http://xalqcebhesi.az/news.php?id=12547
 21. No Armenophobia in Azerbaijan – state adviser // 22 January 2016 http://news.az/articles/society/104557
 22. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi xaricdə də fəaliyyətə başlayacaq // 22 yanvar 2016 (müəllif: Tural) http://palitranews.az/news.php?id=48203
 23. Nardaranda “Bilik evi” yaradılır // 22 yanvar 2016 http://xebervar.com/xebervar-nardaranda-bilik-evi-yaradilir-t48396.html http://www.olke.az/olke-2/nardaranda-bilik-evi-yaradilir-45878
 24. Kamal Abdullayev mətbuat konfransı keçirdi // “525-ci qəzet”, 22 yanvar 2016 (müəllif: Aysel Xıdırova) http://525.az/site/?name=xeber&news_id=50078
 25. “Onların bir yerdə çörək yeməyinə təəccüb etdilər” // 26 yanvar 2016 (müəllif: Ceyhun Musaoğlu) http://axar.az/news/80893 http://sonxeber.info/2016/01/onlarin-bir-yerd%C9%99-cor%C9%99k-yem%C9%99yin%C9%99-t%C9%99%C9%99ccub-etdil%C9%99r
 26. Kamal Abdullayevdən multikultural KƏLAMLAR – Sonu olmayan il // 26 yanvar 2016 (müəllif: Ceyhun Musaoğlu) http://www.azerfax.az/news_8145.html
 27. AMEA nəzdində Multikulturalizm problemləri üzrə virtual mərkəz təsis edilib // 27 Yanvar 2016http://az.apa.az/news/413516
 28. Межинститутский научно-исследовательский виртуальный центр по проблемам мультикультурализма учредят при НАНА // 27 января 2016 г. http://incity.az/2016/01/27/
 29. “Ermənilər var ki, Azərbaycanı vətənləri sayırlar”– Kamal Abdulla // 29 yanvar 2016 http://avropa.info/news/107475.html
 30. Dövlət müşaviri Nardaran məktəbliləri ilə görüş keçirir // 29 yanvar 2016 (müəllif: Tofiq Abdulla) http://sia.az/az/news/social/526044-dovlet-musaviri-nardaran-mekteblileri-ile-gorus-kecirir
 31. Nardaranlı məktəblilər Multikulturalizm Mərkəzində olublar // “Azərbaycan” qəzeti, 29 yanvar 2016 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=89219
 32. Kamal Abdullayev Nardaran məktəbliləri və ziyalıları ilə görüşüb // 1 fevral 2016 http://www.azerfax.az/news_8187.html
 33. “Azərbaycandakı milli icmalar buradan kənarda heç kim üçün maraqlı deyil” – Kamal Abdullayev // 8 fevral 2016 http://www.azerfax.az/news_8228.html
 34. “Dünyada mərhəmətə, sevgiyə, hörmətə böyük ehtiyac var” // 9 fevral 2016 http://medya.az/dunyada-m%C9%99rh%C9%99m%C9%99t%C9%99-sevgiy%C9%99-horm%C9%99t%C9%99-boyuk-ehtiyac-var/
 35. Millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri qış məktəbinin iştirakçıları ilə görüşüb // 9 fevral 2016 (müəllif: A.Zeydullayeva) http://interfax.az/view/664695/az
 36. “Azərbaycan müxtəlif dinlərin nümayəndələri qardaş kimi yaşayırlar” // 9 fevral 2016 (müəllif: Tural) http://palitranews.az/news.php?id=49035
 37. Akademik Kamal Abdullayev qış məktəbinin iştirakçıları ilə görüşüb // 9 fevral 2016 (müəllif: Tofiq Abdulla) http://sia.az/az/news/social/527860-akademik-kamal-abdullayev-qis-mektebinin-istirakcilari-ile-gorusub
 38. Brotherly ties exist among representatives of different religions in Azerbaijan – state adviser // 9 february 2016 http://en.apa.az/xeber_brotherly_ties_exist_among_representativ_239082.html
 39. Кямал Абдулла о ценностях мультикультурализма в Азербайджане // 9 февраля 2016 г. http://news.day.az/society/747447.html
 40. “Mirzə Cəlilin də daşı ağır oldu”-KAMAL ABDULLA YAZIR… // 11 fevral 2016 http://www.kanals.az/news/culture/40633
 41. Dini qurumlarla işin təşkilatçılarının fəaliyyəti dini radikalizmin səbəblərinin aradan qaldırılmasına yönəlməlidir // “ Azərbaycan” qəzeti, 13 fevral 2016 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=90213;    http://reaksiya.info/news/inanc/13329-dini-qurumlarla-isin-teskilatcilarinin-fealiyyeti-dini-radikalizmin-sebeblerinin-aradan-qaldirilmasina-yonelmelidir
 42. Кямал Абдулла поздравил участников школы мультикультурализма с завершением программы// 15 февраля 2016 (Автор: Елена Остапенко) http://www.1news.az/society/20160215073250553.html
 43. Dövlət müşaviri Kamal Abdullayev məktəblilərlə birgə “Yallı” oynadı // 15 fevral 2016 http://www.azerfax.az/news_8293.html
 44. Kamal Abdulla baş redaktor təyin olundu // 17 fevral 2016 http://manera.az/gundem/1847-kamal-abdulla-bas-redaktor-tyin-olundu-_manera.html
 45. “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” adlı kitabının təqdimatı olub // 29 fevral 2016 http://www.itv.az/index.php/az/m-d-niyy/azaerbaydzan-multikulturalizminin-aedaebi-baedii-gaynaglar-adl-kitab-n-n-taegdimat-olub
 46. В БВШН состоялась встреча с Камалом Абдуллаевым // 1 марта 2016 http://sia.az/ru/news/education/531522 ; http://www.trend.az/azerbaijan/society/2501164.html
 47. BANM-da akademik Kamal Abdullayevlə görüş keçirilib // 1 mart 2016 http://socar.az/socar/az/news-and-media/news-archives/news-archives/id/9447 ; http://sia.az/az/news/social/531527-banm-da-akademik-kamal-abdullayevle-gorus-kecirilib ; http://salamnews.org/az/news/read/209888 ; http://xebervar.com/xebervar-banm-de-kamal-abdullayevle-gorus-kecirilib-t66340.html ; http://metbuat.az/news/388898/banm-de-kamal-abdullayevle-gorus-kecirilib.html ; http://axar.az/news/85217 ; http://www.adalet.az/w92267/BANM-d%C9%99_Kamal_Abdullayevl%C9%99_g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F_ke%C3%A7irilib_ ;
 48. BHOS meets Kamal Abdullayev, State Counsellor for Intercultural, Multicultural and Religious Affairs // 1 March 2016 http://en.trend.az/azerbaijan/society/2501169.html
 49. Multikulturalizmlə bağlı tədbir keçirilib-BANM-də // 1 mart 2016 http://inform.az/index.php?newsid=20315
 50. Kamal Abdullayev Braziliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri ilə görüşüb // 4 mart 2016 http://www.olaylar.az/news/social/166394/
 51. Kamal Abdulla’nın “Eskik El Yazma” romanının tür özellikleri // “Şərq-Qərb (Türk –slavyan əlaqələri” elmi-tədqiqat labaratoriyası əməkdaşlarının 2005-2015-ci illər elmi-tədqiqat işlərinin toplusu), Bakı, Mütərcim, 2016, s.3-8 (müəllif: Quliyeva R.)
 52. Tanınmış yazıçı Kamal Abdullanın kitabı Rusiyanın məşhur ədəbi mükafatına namizədlər sırasındadır // 17 mart 2016 (müəllif: Fəridə Abdullayeva) http://azertag.az/xeber/Taninmis_yazichi_Kamal_Abdullanin_kitabi_Rusiyanin_meshur_edebi_mukafatina_namizedler_sirasindadir-936517
 53. Tanınmış yazıçı Kamal Abdullanın kitabı Rusiyanın məşhur ədəbi mükafatına namizədlər sırasındadır // “Xalq” qəzeti, 18 mart 2016 http://xalqqazeti.com/az/news/news/69053
 54. Произведение Кямала Абдуллы вошло в шорт-лист престижной премии // «Бакинский рабочий», 18 марта 2016
 55. Abdullanın kitabı mükafata namizəddir // 23 mart 2016 http://www.azadliq.org/content/article/27631114.html
 56. Yazıçı Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // 24 mart 2016 http://azertag.az/xeber/Yazichi_Kamal_Abdulla_Qizil_Delviq_mukafatina_layiq_gorulub-937555 ; http://a-r.az/node/10167
 57. Yazıçı Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // 24 mart 2016 http://metbuat.az/news/409350/yazici-kamal-abdulla-qizil-delviq-mukafatina-layiq-gorulub.html
 58. Yazıçı Kamal Abdulla mükafat aldı // 24 mart 2016 http://strateq.az/medeniyyet/46619/yazici-kamal-abdulla.html
 59. Yazıçı Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // 25 mart 2016 http://sim-sim.az/afisha/kamal-abdulla-qizil-delviq-mukafatina-layiq-goruldu/
 60. Kamal Abdulla «Qızıl Delviq»ə layiq görüldü // 26 mart 2016 http://www.moderator.az/news/128598.html
 61. Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // “Ədalət” qəzeti, 28 mart 2016 http://www.adalet.az/w94427/Kamal_Abdulla_%22Q%C4%B1z%C4%B1l_Delviq%22_m%C3%BCkafat%C4%B1na_layiq_g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCb_/ ; http://www.movqe.az/77402.html ; http://interaztv.com/society/47879 ; http://xebervar.com/xebervar-akademik-kamal-abdulla-qizil-delviq-mukafatina-layiq-gorulub-t77833.html ; http://xebervar.com/xebervar-kamal-abdulla-qizil-delviq-mukafatina-layiq-gorulub-t77836.html ; http://metbuat.az/news/410947/kamal-abdulla-qizil-delviq-mukafatina-layiq-gorulub.html ; http://news.day.az/azerinews/763670.html ; http://az.trend.az/azerbaijan/society/2511050.html ; http://interfax.az/view/668556/az
 62. Kamal Abdulla Rusiyanın məşhur mükafatını aldı // 31 mart 2016 http://xalqxeber.az/medeniyyet/357044-kamal-abdulla-rusiyanin-meshhur-mukafatini-aldi.html   
 63. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук// журнал научных публикаций № 04 (Апрель) 2016. Часть II. // “Эпос “Книга моего деда коркута” в мышлении постмодернистского романа” (müəllif: Yeganə İsmayılova)
 64. Kamal Abdullayev Nevada Ştat Assambleyasının sədri ilə görüşüb // 5 aprel 2016     http://www.olaylar.az/news/social/170114/  
 65. Kamal Abdullanın yazısı Almaniya mediasında // 6 aprel 2016 http://axar.az/news/89370 http://www.pia.az/Kamal_Abdullanin_yazisi_Almaniya_-133301-xeber.html http://ideologiya.az/2016/04/kamal-abdullanin-yazisi-almaniya-mediasinda/
 66. Azərbaycanın Dövlət müşavirinin məqaləsi Fransa mətbuatında // “İki sahil” qəzet, 11 aprel 2016 http://ikisahil.az/?page=2&newsId=44554&lang=aze
 67. Azərbaycanın Dövlət müşavirinin məqaləsi Fransa mətbuatında // “Azərbaycan” qəzeti, 11 aprel 2016 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=94420
 68. Kamal Abdullanın məqaləsi Fransa mətbuatında // “Palitra” qəzeti, 11 aprel 2016 http://palitranews.az/news.php?id=51548
 69. Заслуженная неожиданность // «Литературная газета», № 13, 30 марта – 6 апреля 2016
 70. Yazıçı Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // “Xalq qəzeti”, 31 mart 2016
 71. Yazıçı Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” mükafatına layiq görülüb // “İki sahil” qəzeti, 31 mart 2016
 72. “Multikulturalizm” və “Azərbaycanşünaslıq” fənlərinin tədrisinə böyük ehtiyac var” // 29 aprel 2016 http://xebervar.com/xebervar-multikulturalizm-ve-azerbaycansunasliq-fenlerinin-tedrisine-boyuk-ehtiyac-var-t93893.html
 73. Kamal Abdullayev Fransa Milli Assambleyasının üzvü ilə görüşüb // 29 aprel 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=56122
 74.  Azərbaycan elmi yeni mərhələyə qədəm qoydu // 29 aprel 2016 http://palitranews.az/news.php?id=52505
 75. ‘Azerbaijan’s multicultural safety is no less important than other security doctrines’ // 19 april 2016 http://en.azvision.az/%E2%80%98Azerbaijan%E2%80%99s_multicultural_safety_is_-36261-xeber.html
 76. Kamal Abdulla Prezidentin məktubunu təqdim etdi // 2 may 2016 http://baymedia.az/news.php?id=61940    http://www.xeberaz.az/karusel/15949-kamal-abdulla-prezidentin-mektubunu-teqdim-etdi.html http://www.teleqraf.com/news/96063
 77.  Bu siyasətin tarixi kökləri var – Kamal Abdulla // 7 may 2016 http://axar.az/news/93226
 78. Kamal Abdulla Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademiki seçilib // 8 may 2016 http://azertag.az/xeber/949807   http://www.1news.az/az/cemiyyet/20160508062702921.html http://www.qaziler.az/news.php?id=27133 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=96580
 79. Prezidentin müşavirinə daha bir yüksək etimad – Kamal Abdulla BEA-nın akademiki seçildi // 8 may 2016 http://mediaxeber.com/news/8344
 80. Qalib gələcəkmi cahanda kamal? – Şəhla Aslan yazır… // 9 may 2016  http://millixeber.az/2016/05/qalib-g%C9%99l%C9%99c%C9%99kmi-cahanda-kamal-s%C9%99hla-aslan-yazir-millix%C9%99b%C9%99r-az http://news.atv.az/az/social/68218-qalib-gelecekmi-cahanda-kamal    http://reaksiya.info/news/yazar-klub/15855-qalib-gelecekmi-cahanda-kamal http://axar.az/news/93406
 81. “The Japan Times” qəzetinin bir səhifəsi Azərbaycana həsr olunub // 1 iyun 2016 (müəllif: Vüqar Ağayev)  http://azertag.az/xeber/956442
 82. Kamal Abdulla ilə Umberto Ekonun görüşünə sözardı  // 6 iyun 2016 (müəllif: Etibar Əliyev) http://azpolitika.info/?p=223234 ; “525-ci qəzet”, 7 iyun 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=58349
 83. Bir dünyalıq ədəbiyyat söhbəti, yaxud esselərdən ibarət roman // “525-ci qəzet”, 11 iyun 2016 (müəllif: İsa Həbibbəyli)
 84. Ağcabədidə “Multikulturalizm və kitab” mövzusunda zona konfransı keçirilib // 8 iyul 2016 http://azertag.az/xeber/Agcabedide_Multikulturalizm_ve_kitab_movzusunda_zona_konfransi_kechirilib-969177
 85. Dövlət müşaviri Ramazan bayramı münasibətilə Qarabağ bölgəsində sakinlərlə görüşüb // 8 iyul 2016 http://azertag.az/xeber/968987#.V39BiK3s9ck.facebook
 86. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı Yaponiyada nəşr olunacaq // 4 avqust 2016 http://sim-sim.az/afisha/kamal-abdullanin-yarimciq-%C9%99lyazma-romani-yaponiyada-n%C9%99sr-olunacaq/
 87. “Yerusəlim Post” qəzetində Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı haqqında // 11 avqust 2016 // http://sim-sim.az/afisha/yerus%C9%99lim-post-q%C9%99zetind%C9%99-kamal-abdullanin-yarimciq-%C9%99lyazma-romani-haqqinda/
 88. The Art of Understanding // RABBI ISRAEL BAROUK // 5 avqust 2016 http://www.jpost.com/Blogs/Exemplars-in-Peace-and-Conflict/The-Art-of-Understanding-463159
 89. Kamal Abdullanın yeni kitabı çıxdı: “Düma ilə Coys arasında” // 12 avqust 2016 http://www.kulis.az/news/15771
 90. Kamal Abdulladan yeni kitab… // 12 avqust 2016  // http://modern.az/az/news/109049#gsc.tab=0
 91. Dövlət müşaviri Kamal Abdullayev Bilik Fondunda görüş keçirib // 22 avqust 2016 http://hafta.az/index2.php?m=yazi&id=184439
 92. Neosufizmin və postmodernizmin “Sirri-zəmanə”si // 3 sentyabr 2016 (müəllif: Tahirə Məmməd) http://senet.az/neosufizmin-v%C9%99-postmodernizmin-sirri-z%C9%99man%C9%99si/
 93. Görkəmli yazıçı Kamal Abdullanın trilogiyası Rusiyada nəşr olunub // 9 sentyabr 2016 http://azertag.az/xeber/Gorkemli_yazichi_Kamal_Abdullanin_trilogiyasi_Rusiyada_nesr_olunub-991335
 94. В поисках нового слова //13 sentyabr 2016 (müəllif: Георгий Пряхин) http://proza.ru/2016/09/13/1378
 95. Dövlət müşaviri Bilik gününü Nardaran və Malıbəyli məktəbliləri ilə birgə qeyd edib // 15 sentyabr 2016 (müəllif: Günel Məlikova)  http://azertag.az/xeber/Dovlet_musaviri_Bilik_gununu_Nardaran_ve_Malibeyli_mekteblileri_ile_birge_qeyd_edib-992666
 96. В поисках нового слова // “Эхо” qəzeti, 24 sentyabr 2016 (müəllif: Георгий Пряхин)  http://www.echo.az/article.php?aid=105958
 97. Kamal Abdulla 5777-ci ili yəhudilərlə qarşıladı // 3 oktyabr 2016 http://axar.az/news/111015#ad-image-0
 98. Особенности авторского мифотворчества в романе Камала Абдуллы «Неполная рукопис» (müəllif: Иван Голубничий) “Poetika.izm” elmi jurnalı, 2016 №2, səh.18
 99. “Düma ilə Coys arasında”kı həqiqətlər // 8 oktyabr 2016, (müəllif: Nəriman Əbdülrəhmanlı) “Aydın yol”
 100. “Düma ilə Coys arasında” kitabı müzakirə olundu // 11 oktyabr 2016 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=65634
 101. Düma ilə Coys arasında Kamal Abdulla rahatlığı // 11 oktyabr 2016 (müəllif: Mehman Qaraxanoğlu) http://kulis.lent.az/news/16209
 102. Азербайджанская одиссея // «Литературная газета» 26 oktyabr 2016 http://www.lgz.ru/article/-42-6572-26-10-2016/azerbaydzhanskaya-odisseya/?sphrase_id=258834
 103. «Азербайджанская одиссея» Камала Абдуллы // 31 oktyabr 2016 http://www.1news.az/bomond/cult/20161031011707089.html
 104. «Азербайджанская одиссея» Камала Абдуллы // «Бакинский Рабочий» 01 noyabr 2016 http://www.br.az/society/20161101113401010.html
 105. Akademik Kamal Abdullanın kitabı çap olunub // “Azərbaycan” qəzeti // 19 noyabr 2016 http://azertag.az/xeber/Akademik_Kamal_Abdullanin_kitabi_chap_olunub-1012024
 106. Философия полноты: взгляд со стороны // 30 noyabr 2016 (müəllif: Тофик Аббасов) http://www.1news.az/authors/oped/20161129030250748.html
 107. İtaliyalı professor Franko Kardini Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı haqqında resenziya yazıb // 1 dekabr 2016 (müəllif: Franko Kardini) http://azertag.az/xeber/Italiyali_professor_Franko_Kardini_Kamal_Abdullanin_Sehrbazlar_deresi_romani_haqqinda_resenziya_yazib-1015194