Yolla gedən olmasa bilinməz

Bilinməz gəlir bu yol, ya gedir.

Bir dünyaya sal məni, İlahi,

İki üstəgəl iki beş edir.

 

Yaratdığın dünyalar hesabsız,

Mənim burda nə işim var idi?!

Yaratdığın bir başqa dünyada

Mənə bircə yer tapılar idi.

 

Rəhm et, məgər çoxmu şey istədim?!

Heç olmadı bunca bir həqiqət.

Bu zavallı dünyada yaşamaq

Məşəqqətdi, İlahi, məşəqqət…

 

Yaxınlıqda bir Allah varmıdır?!

Heç olmasa səsimi eşitsin.

Bir dünyaya sal məni, İlahi,

İki üstəgəl iki beş etsin.              

may, 2017