Elmi kitab və monoqrafiyalar 

  1. (82) * Əvvəl-axır yazılanlar (ədəbi esselər toplusu). Bakı, Yazıçı, 1990.