Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəylər 

  1. (95) * Dede Qorqud kitabının yapısının iki planda öyrənilməsi // Türk Tarih kurumu Basınevi, Ankara, 1994.