2006-cı il 

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (171) * Тайный Деде Коркут. Bakı, Mütərcim, 2006.

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (172) R.S.Məmmədovun “Вокально-консанантная синтагматика в русском и азербайджанском языках” (Bakı. Mütərcim, 2006) kitabının elmi redaktəsi.
 2. (173) Similarities in World Literature: Azerbaijan and Greek Epics // Central Eurasian studies Society Seventh Anmial Conference Michigan, University of Michigan Ann Arbar, September 28-October 1, 2006.

Bədii nəşrlər

 1. Неполная рукопись (роман). Москва. Издательский дом “Хроникер”. Серия “Мир современной прозы”, 2006. (Tərcümə edən: Vaqif İbrahimoğlu; giriş sözü Lev Anninskinindir).
 2. Sehirbazlar dərəsi (romandan parça) // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2 fevral, 2006
 3. Son gəliş (hekayəvari) // “525-ci qəzet” qəzeti, 25 mart, 2006
 4. Верблюжий дождь // “Дружба народов” jurnalı №3,  2006
 5. Xaron, mərhəmətli Xaron… // “525-ci qəzet”, 15 aprel, 2006
 6. Харон, милосердный Харон… // “Литературная газета”,  Moskva, 5 iyul, 2006. (ПереводМ. Гусейнзаде)
 7. Sehirbazlar dərəsi (roman). Bakı, Mütərcim, 2006.
 8. Eksik El Yazması (roman). İstanbul, Ötüken, 2006 (Tərcümə edən: Ali Duymaz).
 9. И жизнь одна у нас… и странствие одно // журнал «Дети Ра» №7 (21), 2006 (перевод Аллы Ахундовой)

Haqqında yazılanlar

 1. Контрастность как стилистический прием в эссе Камала Абдуллы // AMEA Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), 2006, №1 (müəllif: Dilarə Hüseynova)
 2. “Kədərin sirri”. Kitab. (ədəbi-bədii esse). Bakı, XXI YNE, 2006. // (müəllif: Elçin Səlcuq)
 3. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”romanı “İlin bədii əsəri”mükafatına layiq görülüb // “525-ci qəzet”, 7 yanvar, 2006
 4. К.Абдулла. “Неполная рукопись” // “Литературная Россия” qəzeti, Moskva, 27 yanvar, 2006 (müəllif: V.İbrahimoğlu)
 5. “Yarımçıq əlyazma” postmodernizm və polifonik roman konsepsiyalarının sintezində // “Körpü” (ədəbi tənqid dərgisi), 2006, №1 (müəllif: Təyyar Salamoğlu)
 6. Предисловие для неискушенного читателя // “Азербайджан в мире” jurnalı, 2006, №2, (müəllif: Клод Алибер)
 7. Kamal Abdullanın yeni romanı nəşr olundu // “525-ci qəzet”, 1 fevral, 2006 (müəllif: Nazilə)
 8. “Sehrbazlar dərəsi” tarixi-ədəbi fentezi kimi // “525-ci qəzet”, 18 fevral, 2006 (müəllif: Elnur Paşa)
 9. “Yarımçıq əlyazma”nın dörddə biri // “Kredo” qəzeti, 19 fevral, 2006 (müəllif: Xələfli Ə.R.)
 10. “Yarımçıq əlyazma”nın yarısı // “Kredo” qəzeti, 26 fevral, 2006 (müəllif: Xələfli Ə.R.)
 11. Troya atlarını qalamıza buraxmayaq // “Sənət” qəzeti, 1 mart, 2006 (müəllif: Nəsir Ağazadə)
 12. Dünyamızın sehirbaz ehtiyacı // “Ədalət” qəzeti, 2 mart, 2006 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 13. “Sehirbazlar dərəsi”ndən virtual söhbət // “525-ci qəzet”, 4 mart, 2006 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 14. “Sehrbazlar dərəsi” // “Üç nöqtə” qəzeti, 11 mart, 2006 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 15. “Sehirlər dünyası” // “Mütərcim” jurnalı №3/4, 2006 (müəllif: Məmməd Qocayev).
 16. Kamal Abdullanın iki romanına bir nəzər // “Ədalət” qəzeti, 1 aprel, 2006 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 17. “Sehrbazlar dərəsi”nin gizlinləri // “Ekspress” qəzeti, 1 aprel, 2006 (müəlliflər: R.Novruzov, R.Kamal)
 18. “Yarımçıq əlyazma” Rusiyada nəşr olunub // “525-ci qəzet”, 5 aprel, 2006 (müəllif: Rəna)
 19. В Москве издан роман Камала Абдуллы “Неполная рукопись” // “Бакинский рабочий” qəzeti, 7 aprel 2006 (AzərTac)
 20. Горгуд, где твой гопуз // “Дружба народов” jurnalı №3, Moskva, 2006 (müəllif: L.Anninski)
 21. Dede Korkutun edebi sırları ve günümüz (1) // “Orta doğu” qəzeti, İstanbul, 13 nisan 2006 (müəllif: İrfan Ülkü)
 22. Dede Korkutun edebi sırları ve günümüz (2) // “Orta doğu” qəzeti, İstanbul, 14 nisan 2006 (müəllif: İrfan Ülkü)
 23. “Yarımçıq əlyazma” postmodernizm və polifonik roman konsepsiyalarının sintezində // “525-ci qəzet”, 22 aprel, 2006 (müəllif: Təyyar Salamoğlu)
 24. “Yuğ”un yeni tamaşası – “Axırdan sonra” // “525-ci qəzet”, 22 aprel, 2006 (müəllif: Aygün Aslanlı)
 25. “Axırdan sonra”, yaxud bacarırsan özün anla // “Gün-səhər” qəzeti, 22 aprel, 2006 (müəllif: Ramilə Qurbanlı)
 26. Sən elə bilirsən, axır hələ olmayıb? // “Həftə içi” qəzeti, 25 aprel, 2006 (müəllif: Samirə Behbudqızı)
 27. “… Axırda da söz olmuşdur” // “Gündəlik Azərbaycan” qəzeti, 25 aprel, 2006 (müəllif: Salam Sarvan)
 28. “Неоконченная рукопись” прошествовала из Парижа в Москву// “Зеркало”qəzeti, 26 aprel, 2006 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 29. Kamal Abdullanın “Axırdan sonra”kı yaradıcılığı // “Paritet” qəzeti, 27 aprel, 2006 (müəllif: Səbinə)
 30. İlin bədii əsəri // “Ədalət” qəzeti, 29 aprel, 2006 (müəllif: Kamil Rzasoy)
 31. Yazıçı Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı “İlin bədii əsəri” mükafatına layiq görülüb // “Yeni Azərbaycan”, 29 aprel, 2006
 32. “İlin bədii əsəri” bu il Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazması” bu ada layiq görüldü // “525-ci qəzet”, 29 aprel, 2006 (müəllif: Zəminə Əliqızı)
 33. “İlin bədii əsəri” Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı bu ada layiq görüldü // “İki sahil” qəzeti, 29 aprel, 2006 (müəllif: Çingiz Qasımov)
 34. “Yarımçıq əlyazma” ilin ən yaxşı romanı hesab edildi // “Bakı xəbər” qəzeti, 29 aprel, 2006 (müəllif: İradə)
 35. “İlin bədii əsəri” mükafatı Kamal Abdullaya təqdim olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 29 aprel, 2006 (AzərTac)
 36. Ağlına gələnləri və ağzına gələnləri yazanlara cavab (Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı ilin romanı oldu) // “Paritet” qəzeti, 29 aprel, 2006-ci il (müəllif: İlahə)
 37. “Yarımçıq əlyazma” ilin bədii əsəri seçldi // “Həftə içi” qəzeti, 29 aprel, 2006 (müəllif: Sevda Babayeva)
 38. Parisdə “Yarımçıq əlyazma”nın təqdimatı olub // “525-ci qəzet”, 6 may, 2006 (müəllif: Əsgər Əliyev)
 39. “Sehrbazlar dərəsi”nə səyahət // “525-ci qəzet”, 6 may, 2006 (müəllif: Orxan Turalı)
 40. “Yarımçıq əlyazma”nın Parisdə təqdimatı keçirilmişdir // “Azərbaycan” qəzeti, 7 may, 2006 (müəllif: Əsgər Əbiyev)
 41. Дихотомия правды и вымысла в литературе и роман К.Абдуллы “Неполная рукопись” // Материалы конференции Академии Наук Казахстана, 12 may, 2006 (müəllif: R.M.Qeybullayeva).
 42. Təşəkkür məktubu // “525-ci qəzet”, 13 may, 2006 (müəllif: İlahə Kərimova)
 43. “Şəhərlə danışıq limitinin istintaqı” 15 may, 2006 “Sənət” qəzeti (müəllif: Elçin Səlcuq)
 44. Презентация книги Кямала Абдуллы “Неполная рукопись” в Москве // “Бакинский рабочий” qəzeti, 16 may, 2006
 45. “Yarımçıq əlyazma”da tarixi və çağdaş milli varlıq problemi // “525-ci qəzet”, 17 may, 2006 (müəllif: Təyyar Salamoğlu)
 46. Kamal Abdulla Rus PEN-mərkəzinə üzv qəbul edilib // “525-ci qəzet”, 17 may, 2006 (müəllif: Rəna)
 47. О “Неполной рукописи” замолвили слово // “Азербайджанские известия” qəzeti, 17 may, 2006 (müəllif: Aleksandr Karavayev)
 48. Əlyazmanın hökmü // “Üç nöqtə” qəzeti, 20 may, 2006 (müəllif: V.İbrahimoğlu)
 49. Gizli Kamal Abdulla // “Gün-səhər” qəzeti, 20 may 2006 (müəllif: E.Cəbrayıloğlu)
 50. Müdrüklüyün zirvəsində… // “Sənət” qəzeti, 1 iyun, 2006 (müəllif: Z.Əzəmət)
 51. Arakəsmələr // “Ədalət” qəzeti, 6 iyun, 2006 (müəllif: Ə.Mədətoğlu)
 52. Тетива Деде Горгуда // “Независимая газета” qəzeti, Moskva, 15 iyun, 2006 (müəllif: Serqey Qantsov)
 53. Магия недосказанного // “Литературная газета”qəzeti, Moskva, 5 iyul, 2006 (müəllif: L.Lavrova)
 54. Неполная рукопись Камала Абдуллы // газета «Реальный Азербайджан», 7 июля 2006 г. (автор: Андреа Бриньон)
 55. Камал Абдулла: «Одиссея «Неполной рукописи» продолжается»// газета «Эхо», 13 июля 2006 (автор: С.Керимова)
 56. Sehrin real dünyası // “525-ci qəzet”, 10 sentyabr, 2006 (müəllif: Tofiq Hacıyev).
 57. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı Türkiyə türkçəsində nəşr olunub // “525-ci qəzet”, 12 sentyabr, 2006 (müəllif: İrfan Ülkü)
 58. “Yarımçıq əlyazma” romanı Türkiyədə nəşr olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 6 oktyabr, 2006-cı il (müəllif: Azər Tac)
 59. Müasir Azərbaycan romanının aspektləri // “525-ci qəzet” , 28 oktyabr, 2006 (müəllif:Əfzələddin Əliyev, Sənətşünas- kulturoloqo9
 60. Məni dünənimə qaytaran roman // “Ədalət” qəzeti, 9 noyabr, 2006 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu).
 61. Kamal Abdullanın yeni kitabı işıq üzü gördü // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 10 noyabr, 2006 (müəllif: Kəbutər)
 62. Tarixsiz gündəlik // “Ədalət” qəzeti, 25 noyabr 2006 (müəllif: Pəri İsfəndiyarqızı – Bakının 90 saylı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi)
 63. Tarixsiz gündəlik // “Ədalət” qəzeti, 2 dekabr, 2006 (müəllif: Babək Əliyev – Xocavənd rayonunun Salakətin kənd orta məktəbinin məzunu, BDU-nun tələbəsi)
 64. Bir, iki – bizimki… // “Gürcüstan” qəzeti, 8 dekabr, 2006-cı il (müəllif: Süleyman Əfəndi)
 65. Kamal Abdulla yaradıcılığının Tiflis təntənəsi // “525-ci qəzet”, 9 dekabr, 2006 (müəllif: Rafiq Hümmət – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gürcüstan filialının sədri)
 66. Новая постановка в Тифлисе // “Эхо” qəzeti, 12 dekabr, 2006 (müəllif: F.Ələskəroğlu).
 67. Tarixsiz gündəlik // “Ədalət” qəzeti, 16 dekabr, 2006 (müəllif: Ülkər Məmmədli, Nigar Hacıyeva (190 saylı məktəb).
 68. Postmodernist roman konsepsiyası və “Kitabi-Dədə Qorqud” // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (iyirminci kitab), Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2006 (müəllif: Təyyar Salamoğlu (Cavadov).
 69. Sinifdənxaric oxu // “Alma” qəzeti, 17 dekabr, 2006 (müəllif: Qulu Ağsəs).
 70. Doğma məktəbə həsr olunmuş “Tarixsiz gündəlik” // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 22 dekabr, 2006 (müəllif: Samirə Kərimova).
 71. Yazarı çözmək, yaxud yazdıqlarımızın qəzasını // “Note Bene” qəzeti, 24 dekabr, 2006 (müəllif: Xanəmir).
 72. Bir həftənin işığı // “Ədalət”qəzeti, 27 dekabr, 2006 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu).
 73. Sinifdənxaric oxu // “Ulduz” jurnalı, 2006, №12 (müəllif: Qulu Ağsəs).