2009-cu il

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (198) *Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. Bakı, Mütərcim, 2009

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (199) * Ürəkdən yaşayan adam (Şahmar) // “Ədalət”qəzeti, 10 yanvar, 2009
 2. (200) “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni alman tərcüməsi. // (F.Paşayeva həmmüəllifliklə). “525-ci qəzet”, 10 yanvar, 2009.
 3. (201) Новый перевод “Китаби – Деде Коркуд” в Германии.// (К.М.Абдуллаев, Ф.Ш. Пашаева), Ученые записки Бакинского Славянского Университета, № 1, 2009
 4. (202) Ada sahibi (Füzuli) // “Ədalət”qəzeti, 17 yanvar, 2009.
 5. (203) Ecazkar mənalar aləmi // Asif Hacılının “Qurani Kərim rus ədəbiyyarında” kitabına (Bakı, 2009, 268 s.) ön söz.
 6. (204) Onları unutmaq olarmı? // (Bəsti Əlibəylinin “Sönməyən ulduzlar” kitabına (Bakı, 2009, 152 s. ) ön söz
 7. (205) Mahiyyətin forması və formanın mahiyyəti // “Bakı Slavyan Universitetinin elmi əsərləri”, Dil və ədəbiyyat seriyası, №2, 2009.
 8. (206) “Kitabi-Dədə Qorqud”: “Söz” və “söz” // “Mədəniyyətlərarası dialoq: Kitabi Dədə Qorqud və Nibelunqlar haqqında nəğmə” Simpozium materialları,  Bakı, 30 sentyabr-4 oktyabr, 2009
 9. (207) О “времени и слове” Слово о книге Эльчина “Время и слово”. // (Etimad Başkeçidlə həmmüəllifliklə). “Zerkalo” qəzeti, №200, 31 oktyabr 2009.
 10. (208) Cultural Commons and İnvariants in Cultures. Panel: Culture, Religion, Narrative. Annual conference of InternationalCultural History Conference Orientations Ghent University. August 27-31 2009.

Müsahibələr

 1. Камал Абдулла отвечает на вопросы Литературной газеты // “Литературная газета”, 22-28 aprel, 2009
 2. Kamal Abdulla “Literaturnaya qazeta”nın suallarını cavablandırıb // “525-ci  qəzet”, 25 aprel, 2009-cu il
 3. Писатель Камал Абдулла: «Я о читателе не думаю» // 11 июня 2009 (вела беседу Айнур Гаджиева) http://news.day.az/culture/160760.html
 4. “Yarımçıq əlyazma”nın Odisseyası. // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 1 iyul, 2009. (müsahibə götürdü: Etimad Başkeçid)
 5. Söhbətin davamı. // “525-ci qəzet” qəzeti, 5 sentyabr, 2009. (müsahibə götürdü: Salam Sarvan)
 6. Kamal Abulla: “Dövrün, zamanın səsinə səs verən yazıçılardan deyiləm” // “Ədalət” qəzeti, 19 dekabr, 2009 (müsahibə götürdü: Etibar Cəbrayıloğlu)

Bədii nəşrlər

 1. Ангел. (пьеса) // Журнал “Мутарджим” №1, 2009.
 2. Выбор Париса. (рассказ) // “Зеркало” qəzeti №19, 31 yanvar, 2009.
 3. Выбор Париса. (рассказ) // “Литературная газета” №3-4, 28 yanvar -3 fevral, 2009. (Перевод с азербайджанскогоА. Мустафа-заде)
 4. Выбор Париса. (рассказ) // “Литературный Азербайджан” №3, 4 aprel 2009.
 5. Çiçəkli yazı. (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 18 iyul, 2009
 6. “La Montagne Des Langues” toplusunda “Un, Deux, Trois… Un petit soldat“ (pyes) // France, l’ Espace d’ un instant, 2009
 7. “Все мои печали” . Pyeslər (rus dilində). Баку, Мутарджим, 2009 (rus dilinə tərcümə edən: Azər Mustafazadə, Gülnar Şixəli qızı, Vaqif İbrahimoğlu)
 8. “O Manuscrito İnacabado” (roman). Braziliya, João Pessoa, İdeia, 2009 (portuqal dilinə tərcümə edən: Umberto Luis Lima de Olivyera)
 9. “Zagadkowy Rykopis”(roman). Polşa, Adam Marszalek, 2009 (polyak dilinə tərcümə edən: Stanislav Ulaszek)

Haqqında yazılanlar

 1. Родом из “Деде Коргуда” // “İçərişəhər” jurnalı, №3 , yanvar 2009 (müəllif: Ceyla İbrahimova).
 2. “Яблоки раздоров” // “Зеркало” qəzeti №19, (müəllif: Lev Anninski) 31 yanvar, 2009
 3. “Яблоки раздоров” Лев Аннинский (Зеркало, 31 yanvar 2009) // “Tenqid. net” jurnalı, №6, 2009
 4. “Parisin seçimi” Rusiya ədəbi mühitinin diqqət mərkəzində // “525-ci qəzet”, 31 yanvar, 2009 (müəllif: S.Mürvətqızı).
 5. “Kamal Abdulla: mifdən hekayəyə” // “Tenqid. net” jurnalı, №6, 2009 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 6. Kamal Abdulla “Parisin seçimi” ilə bir daha diqqət mərkəzində //”Ədalət” qəzeti, 7 fevral, 2009 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 7. Kamal Abdullanın “Parisin seçimi” Rusiya mətbuatında // “Təzadlar” qəzeti, 7 fevral, 2009
 8. Kamal Abdulla “Parisin seçimi” ilə bir daha diqqət mərkəzində // “Paritet” qəzeti, №15, 7-9 fevral, 2009 (müəllif:Rəhim Hüseynzadə)
 9. Kamal Abdulla “Parisin seçimi” ilə bir daha diqqət mərkəzində // “İki sahil” qəzeti, 7 fevral, 2009.
 10. Kamal Abdulla “Parisin seçimi” ilə bir daha diqqət mərkəzində // “Kaspi” qəzeti, (müəllif: Nigar) 7-9 fevral, 2009
 11. “Parisin seçimi” diqqət mərkəzində // “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 7 fevral, 2009.
 12. Kamal Abdullanın “Parisin seçimi” “Litqazeta”da çap olundu // “Bakı Xəbər” qəzeti, 7-8 fevral, 2009.
 13. “Sirri içində” // “525-ci qəzet” qəzeti, 28 fevral, 2009 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 14. Kamal Abdullanın yeni kitabı təqdim edildi // “Mədəniyyət” qəzeti, (müəllif: Sevinc Mürvətqızı) 6 mart, 2009
 15. Kamal Abdullanın “Hekayələr” kitabının təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 6 mart, 2009
 16. Yazıçılar birliyində Kamal Abdullanın “Hekayələr” kitabının təqdimatı olub // “Ədəbiyyat” qəzeti, 6 mart, 2009 (müəllif: A. Savalan)
 17. Маленькая книга большого писателя // “Kaspiy” qəzeti, 6 mart, 2009
 18. Kamal Abdullanın yeni kitabının təqdimatı keçirilib // “İki sahil” qəzeti, 6 mart, 2009
 19. Kamal Abdullanın yeni kitabının təqdimatı keçirilib // “Palitra” qəzeti № 26, 6 mart, 2009
 20. Tanıdığım Kamal (Və ya Kamala çatmış amal) // “Ədalət” qəzeti, 14 mart, 2009 (müəllif: Vaqif Nəsib)
 21. Yarımçıq əlyazma polyak dilində //” 525-ci qəzet” qəzeti, 8 may, 2009
 22. Сказки и быль Камала Абдуллы //  “Зеркало”qəzeti 23 may, 2009 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 23. Тайна творчества Камала Абдуллы “Размышления о смысле и сути бытия” // “Kaspi” qəzeti, 06 iyun, 2009 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 24. “Hekayələrin dili” (K. Abdullanın “Hekayələr” kitabına dair) // “Tenqid. net” jurnalı, №6, 2009 (müəllif: Şaban Hüseynov)
 25. Kamal Abdullanın “Parisin seçimi”  “Literaturnaya qazeta”da // “Tenqid. net” jurnalı, №6, 2009
 26. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı Braziliyada işıq üzü görüb // İki sahil qəzeti, 26 iyun, 2009
 27. “Yarımçıq əlyazma” Braziliyada // “525-ci qəzet” qəzeti, 26 iyun, 2009 (müəllif: Gündüz)
 28. “Yarımçıq əlyazma” Braziliyada. Yazıçı Kamal Abdullanın romanı Latın Amerikası ölkəsində nəşr olundu // “Ədalət” qəzeti, 26 iyun, 2009 (müəllif: Şamxal)
 29. “Yarımçıq əlyazma”nın Braziliya nəşrinə Ön söz // “525-ci qəzet”, 1 iyul, 2009 ( Sudha Svarnakar, Paraiba universitetinin (Braziliya) professoru)
 30. Неполная рукопись теперь и в Бразилии // “Эхо” qəzeti, 2 iyul, 2009
 31. Azərbaycan yazıçısının əsəri ilk dəfə Latın Amerikasında (Yazıçı Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı Braziliyada nəşr olunub) // “Paritet” qəzeti, 2-3 iyul, 2009 (müəllif: Məhəmməd)
 32. Предисловие к роману “Неполная рукопись” // “Зеркало” qəzeti, 11 iyul, 2009 (Судха Сварнакар. Профессор Университета Параиба .Бразилия)
 33. Yarımçıq əlyazma Braziliyada çap olunub. Bir sıra ölkələrin naşirləri Kamal Abdullanın bu romanına maraq göstərir // ”Ayna” qəzeti, №26, 11 iyul, 2009 (müəllif: Xatun)
 34. Beyrəyin vidası – “qoşa dablyu” nişanlı bir şeir. Kamal Abdullaya bir məktub kimi qələmə alınan düşüncələr // “525-ci qəzet”, 1 avqust, 2009 (müəllif: Səlim Babullaoğlu)
 35. Тайна творчества Камала Абдуллы // “Бакинский рабочий” qəzeti, 6 avqust, 2009 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 36. Yarımçıq əlyazma Braziliyada çap olunub // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 28 avqust, 2009 (müəllif: Malik Novruzov, Rəşad Ziyadov)
 37. Türk dünyasında aktarma çalışmaları ve Kemal Abdullanın eserleri Türkiye türkçesinde // “Türklük Bilimi Araştırmaları” dergisi №5. Gazi Universitesi. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi. Güz, 2009 (müəllif: Mehman Musaoğlu)
 38. 300 azərbaycanlı haqqında düşüncələr // “Ədəbiyyat” qəzeti, 4 sentyabr, 2009 (müəllif: Zərxanım Əhmədli)
 39. Книга азербайджанского автора в Бразилии // “Зеркало” qəzeti, №162, 5 sentyabr, 2009
 40. Kemal Abdulla. Casus // Modern azerbaycan edebiyatında Dede Korkut (metinlerarasi çözülmeler) Baskı-cilt, Bizim   Büro basımevi, Ankara, ekim -2009. s. 137-144  (müəllif: Sedat Adıgüzel)
 41. Kemal Abdulla. Eksik el yazması Modern azerbaycan edebiyatında Dede Korkut (metinlerarasi çözülmeler) Baskı-cilt, Bizim Büro basımevi, Ankara, ekim -2009. s. 145-159  (müəllif: Sedat Adıgüzel)
 42. “Yarımçıq əlyazma” dünya çapında // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 14 noyabr, 2009
 43. “Yarımçıq əlyazma” dünya çapında.(Azərbaycan romanının Nobel mükafatına ilk rəsmi cəhdi). // “525-ci qəzet”, 17 noyabr, 2009 (müəllif: Salam)
 44. “Mənim Azərbaycanlılarım” silsiləsindən İki akademik şəxsiyyət: biri vardır, biri yox. // “525-ci qəzet”, 19 dekabr, 2009 (müəllif: Kamran Nəzirli)
 45. Niyə yarımçıq əlyazma? // “525-ci qəzet”, 26 dekabr, 2009 (müəllif: Mövlud Mövlud)
 46. “Yarımçıq əlyazma” və yaxud tariximizin ibrət dərsləri // “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnal, 2009, № 1. (müəllif: prof.Almaz Əliqızı)