2011-ci il 

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (223) “Azərbaycanca danışaq. Ölkə və onun dili” (Kenessey Maria ilə həmmüəllifliklə) // Macarıstan, Budapeşt, 2011 (ön sözün müəllifi: Vilayət Quliyev)

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (224) “Wort” und “Wort-plus” im Buch des Dede Korkut // Das “Nibelungenlied” und “Das Buch des Dede Korkut”. Reichert Verlag Wiesbaden 2011. p. 1-3
 2. (225) “Kitabi – dədə Qorqud” və yunan mifoloji motivləri // Kitabi dədə Qorqud və Nibelunqlar nəğməsi: Universal və spesifik orta əsr qəhramalıq dastanı 2. Simpozium. Maynz. 8-13 iyun 2011
 3. (226) Бакинский славянский университет – живое воплощение идей Гейдара Алиева // Русский язык в поликультурном мире. 2010. IV Международная научно-практическая конференция (7-10 июня 2010, г. Ялта ), Киев – 2011. с.179-183.
 4. (227) Роль Бакинского славянского университета в гуманитарном образовании и сотрудничестве // I Форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов стран СНГ (Сборник мтериалов, Баку, 12-12 октября 2010 г.), Москва. 2011. с. 25-33
 5. (228) Məqamlar (Kamal Abdullanın yaradıcılığı ətrafında ədəbiyyat söhbəti) // Bakı: Mütərcim, 2011. 172 s. (Salam Sarvan, Etimad Başkeçid, Kamal Abdulla)

Elmi redaktor:

 1. Грановская Л.М. Языковые наследие великой французской революции в русском литературном языке. Баку, Мутарджим, 2011.

 

Müsahibələr

 1. Камал Абдулла: «У каждого человека существует своя долина, где он имеет возможность кудесничать» // «Зеркало», № 17 29 января 2011 (müəllıf: В.Ягубова)
 2. Kamal Abdulla: “Mən belə bir qəzet tanımıram” // 21 iyun 2011 (müəllif:Qan Tural, Elmin Həsənli) http://news.lent.az/kulis/news/918
 3. Kamal Abdulla: “Kitabi-Dədə Qorqud” türkoloqların inhisarından çıxıb, germanşünasların da tədqiqat obyektinə çevrildi” // “525-ci qəzet” 29 iyun 2011-cu il
 4. Kitabi- Dədə Qorqud germanistlərlə türkoloqların ilk təmas nöqtəsi oldu // “Ekspress” qəzeti 25-28 iyun 2011-ci il
 5. Кямал Абдулла: «Как можно запретить человеку изъясняться на языке, который ему близок?» // 1news.az  4 iyul 2011-ci il (müəllif: Ругия Ашрафли) (http://1news.az/interview/20110704015649828.html)
 6. Мы все листья одного дерева // «Литературная газета» 28 сентября- 4 октября 2011 г. № 38
 7. Kamal Abdulla: “Bizdə çox vaxt qarayaxma ilə tənqidi qarışdırırlar” // 14 oktyabr, 2011 (müsahibəni aparanlar: İlqar Rəsul, Maarif Çingizoğlu) http://www.azadliq.org/content/article/24359149.html
 8. “O dəfə pəncərədən atmadığımı bu dəfə ataram” // “Bizim yol” qəzeti 20 oktyabr, 2011 (müsahibəni aparan: Natiq Cavadlı)
 9. “Dostlarımın mənim barəmdə yazdıqları ilə qürur duyuram” // “525-ci qəzet” 22 oktyabr, 2011 (müsahibəni aparan: Sevinc Qarayeva)

Bədii nəşrlər

 1. Unutmağa kimsə yox (roman) // “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2011
 2. Верблюжий дождь (Рассказ), (перевод М.Гусейнзаде) // “Yol” jurnalı, № 2 (26), 2011
 3. Далıна чараўнıкоў (перевод Людмiлы Глıнскай) // журнал «Полымя», Мiнск, 2011. с. 64-98
 4. Далıна чараўнıкоў (перевод Людмiлы Глıнскай) (заканчэнне) // журнал «Полымя», Мiнск, 2011. с. 48- 91
 5. Bir yay axşamı (hekayə) // “525-ci qəzet 26 noyabr 2011-ci il
 6. Харон, милосердный Харон… // Мегалог (международный литературно-художественный и научно-публицистический журнал) № 4, Пятигорск, 2011. с. 48-50.
 7. И жизнь одна у нас… И странствие одно // Мегалог (международный литературно-художественный и научно-публицистический журнал) № 4, Пятигорск, 2011. с. 51.
 8. Красивое поражение (Фрагменты из книги «Безутешный странник») // Мегалог (международный литературно-художественный и научно-публицистический журнал) № 4, Пятигорск, 2011. с. 52-54.

 

Haqqında yazılanlar

 1. Мир чудес Кямала Абдуллы // “Каспий” qəzeti, 8 yanvar 2011 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 2. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “525-ci qəzet”, 19 yanvar 2011 (müəllif: Nizami Tağısoy)
 3. “Sehrbazlar dərəsi”nin təqdimatı keçirildi // “Üç nöqtə” qəzeti, 26 yanvar 2011
 4. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” // “Ədalət” qəzeti, 26 yanvar 2011
 5. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı Sankt-Peterburqda dərc olunub // “525-ci qəzet”, 26 yanvar 2011 (müəllif: Hüsniyyə İsmətqızı)
 6. “Долина кудесников” на русском языке // “Зеркало” qəzeti, 26 yanvar 2011 (müəllif: M.Pleşunova)
 7. Kamal Abdullanın rus dilində nəşr edilmiş “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 26 yanvar 2011
 8. Kamal Abdullanın rus dilində nəşr edilmiş “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Xalq qəzeti”, 26 yanvar 2011 (müəllif: AzərTac)
 9. “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Səs”, 27 yanvar 2011 (müəllır: Zümrüd)
 10. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanının rusca nəşrinin təqdimatı keçirilib // “Paritet”, № 10 27-28 yanvar 2011
 11. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı oldu // “Kaspi”, 29-31 yanvar 2011
 12. Kamal Abdulanın Görükməz teatrı // “525-ci qəzet”, 29 yanvar 2011 (müəllıf: Lyudmila Lavrova)
 13. “Sehrbazlar dərəsi”nin sehri // “Ədəbiyyat qəzeti”, 4 fevral 2011 (müəllıf: S.Aranlı)
 14. “Kamal Abdulla seçimin morfologiyası”// “525-ci qəzet”, 5 fevral 2011 (müəllıf: Günel)
 15. Мир чудес Камала абдуллы // «Литературный Азербайджан» №2, 2011 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 16. Kamal Abdulla və jurnalistika, yaxud dördüncü qütbə baxış // “Yeni Azərbaycan” 16 fevral 20011 (müəllıf: Əflatun Amaşov)
 17. Kamal Abdulla və jurnalistika, yaxud dördüncü qütbə baxış // “525-ci qəzet”, 16 fevral 20011 (müəllıf: Əflatun Amaşov)
 18. “Kamal Abdulla 60 – Təbrik” // “Paralel” qəzeti, 16 fevral 2011 (müəllif: Tapdıq Abbas)
 19. “Kamal Abdulla – 60”: Mətbuat Şurasında mərasim keçirilib // “Üç nöqtə” qəzeti, 16 fevral 2011 (müəllif: Elməddin)
 20. Mətubat şurasında Kamal Abdullanın 60 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib // “525-ci qəzet”,  17 fevral 2011 (müəllıf: Bəxtiyar)
 21. Mətubat şurasında Kamal Abdullanın yubileyi ilə bağlı mərasim keçirilib // “Yeni Azərbaycan”qəzeti, 17 fevral 2011
 22. Mətubat şurasında görkəmli alimin yubileyi ilə bağlı mərasim keçirilib // “Ədalət” qəzeti,17 fevral 2011
 23. Kamal Abdulla -60 // “Üç nöqtə”qəzeti, 17 fevral 2011 (müəllif: Emin)
 24. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “Ulduz” jurnalı, №2, 2011 (müəllif: Nizami Tağısoy)
 25. Душа земли (рецензия на роман “Долина кудесников”) // “Литературная газета” qəzeti №10, 23 mart 2011
 26. Yazıçı kosmoqoniyası: paralel dünyaların ahəngi // 525-ci qəzet, 2 aprel 2011(Müəllif: Rüstəm Kamal)
 27. “Sehirbazlar dərəsi” haqqında “Literaturnaya qazeta”da resenziya dərc olunub // 525-ci qəzet, 2 aprel 2011
 28. «Литертурная газета» вновь обратилась к творчеству Камала Абдуллы // газета «Зеркало» № 57, 5 апреля 2011 ( müəllıf: V.Yaqubova)
 29. Вилаят Гулиев: «Несмотря на загруженность и обилие творческих планов, Камал Абдулла нашел время написать интересную, захватывающую книгу» // «Зеркало» qəzeti  № 66, 16 aprel 2011 (müəllıf: Vilayət Quliyev)
 30. Rüstəm Kamal. Kamal Abdulla: Yazıdan mifə. Bakı:Mütərcim, 2011. 116 s.
 31. “Kamal Abdulla yazıdan mifə” // 525-ci qəzet, 30 aprel 2011(Müəllif: Məmməd Qocayev)
 32. Bu roman Aləmin dialektikasını qlobal şəkildə əks etdirir // 525-ci qəzet, 7 may 2011 (Müəllif: Aydın Ələkbərli)
 33. Kağızdan daşa doğru // “Ədalət” qəzeti, 7 may 2011 (Müəllif: Aqşin Yenisey)
 34. Roman-müzakirə: Kamal Abdullaya məktub // kultaz.com 10 may 2011 (müəllif: Aydın Ələkbərli)
 35. Roman-müzakirə: Kamal Abdulla kosmoqoniyası: paralel dünyaların ahəngi// www.kultaz.com 12 may 2011 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 36. Modern mifin bitdiyi yerlərdə // 525-ci qəzet 14 may 2011 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu )
 37. Sonsuzun dərkinə uzanan yol //525-ci qəzet 18 may 2011 (müəllif: Timuçin Əfəndiyev)
 38. Ünsiyyətin texnolojisi // 525-ci qəzet 21 may 2011 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 39. “Unutmağa kimsə yox…” romanı //525-ci qəzet 28 may 2011 (müəllif: Aydın Ələkbərli)
 40. Unudulanların sorağında // 525-ci qəzet 4 iyun 2011 (müəllif: Yaşar)
 41. «Некого забыть» (обсуждение романа К.Абдуллы)// газета «Зеркало», 4 июня 2011 (автор: Вюсаля Ягубова)
 42. Tarixi reallıq və mif // 525-ci qəzet 9 iyun 2011 (müəllif: Məmməd Qocayev)
 43. Qutsallıq, yazı və mağaranı birləşdirən roman // “Ədalət” qəzeti, 11 iyun 2011 (Müəllif: Oktay Hacımusallı)
 44. Mühit qəlpəsinə dönən ömür…// mediaforum.az (müəllif:Rəhim Əliyev) (http://www.mediaforum.az/print.php?lang=az&article_id=20110609104201834&page)
 45. Mühit qəlpəsinə dönən ömür…// “Ədəbiyyat qəzeti” 17 iyun 2011-ci il (müəllif:Rəhim Əliyev)
 46. Kamal Abdulla mətninin konseptual-linqvistik təhlilinə giriş // Dil araştırmaları (uluslararası hakemli dergi), 8 bahar 2011, Ankara, s.31-49 (müəllif:Mehman Musaoğlu)
 47. Musaoğlu, Mehman (2010), Kemal Abdulla’nın Eserleri Türkiye Türkçesinde, Kültür Ajans Yay. Ankara, 207 s. İSBN: 978-975-8951-68-0 // Dil araştırmaları (uluslararası hakemli dergi),  8 bahar 2011, Ankara, s.214-219 (müəllif:Fatma Soytürk Hamza)
 48. Пусть пройденным путём, но я вернусь… (размышление публициста о новой книге Камал Абдуллы «Господин дороги») // В книге: Друзей моих прекрасные чреты…, Баку, 2011. 512 стр. (Автор: Эльмира Ахундова)
 49. Macarıstanda “Gəlin azərbaycanca danışaq” kitabının təqimat mərasimi keçirilib // “Səs” qəzeti, 24 iyun 2011
 50. “Gəlin azərbaycanca danışaq” // “Həftə içi” qəzeti 24 iyun 2011 (müəllıf: Sevda Zahidqızı)
 51. BSU-nun rektoru Macarıstanda görüşlər keçirib // “525-ciqəzet” 24 iyun 2011 (müəllif: S.Qarayeva)
 52. Professor Kamal Abdullayevin kitabının təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2011
 53. “Gəlin azərbaycanca danışaq” // “Ədalət” qəzeti 25 iyun 2011 (müəllif: Əbülfət)
 54. “Unutmağa kimsə yox…” romanıını müzakirəsi // “525-ci qəzet” 25 iyun 2011
 55. Hətərən-pətərən estetikası// 9 iyul 2011 (müəllif: Niyazi Mehdi) http://kultaz.com/2011/07/09/niyazi-mehdi-heteren-peteren-estetikasi/
 56. Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox…” romanı: // 14 iyul 2011 (müəllif: Mehman Musaoğlu) kultaz.com/2011/07/14/kamal-abdullanin-%E2%80%9Cunutmaga-kims%D3%99-yox%E2%80%9D-romani/
 57. Камал Абдулла Долина кудесников роман-фантазия. СПб.: Златоуст, 2010. – 252 с. (Рецензия) // «Elmi əsərlər» 2-ci buraxılış, Minsk-BSPU, Bakı-BSU 2011. s. 158-160 (müəllif: Л.I. Гiлнская)
 58. Göy qurşağı // “Mədəniyyət” qəzeti 12 avqust 2011(müəllif: Günay Baxışova)
 59. İlğım roman – “Unutmağa kimsə yox…”// “525-ciqəzet” 3 sentyabr 2011 (müəllif: Sərraf Balaxan)
 60. Tarixi reallıq və mif // “Mütərcim” jurnalı, Bakı: № 1- s. 85-90. (müəllif: Məmməd Qocayev)
 61. “Daşlaşmış sevgilərin tarixi” (Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanı barədə) // 22 sentyabr 2011 (müəllif: Elnarə Akimova) http://kultaz.com/2011/09/22/elnare-akimova-daslasmis-sevgilerin-tarixi/
 62. Kamal Abdullanı xorla tərifləmək // 27 sentyabr 2011 (müəllif: Rövşən Qənbərov) http://kultaz.com/2011/09/27/kamal-abdullani-xorla-teriflemek/
 63. Tehran Əlışanoğlu. Müzakirə hələ indən belədir… // 28 sentyabr 2011 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu) http://www.azadliq.org/content/article/24342295.html
 64. Rövşən Qənbərovun redaktor yönləndirməsi // 29 sentyabr 2011  (müəllif: Etimad Başkeçid) http://kulis.az/xeber_Rövşən_Qənbərovun_redaktor_yönləndirməsi__2069.html
 65. Salam Sarvan və Aqşin Yeniseydən reaksiyalar // 29 sentyabr 2011 http://www.azadliq.org/content/article/24344721.html
 66. Görəsən “acığa” oxumaqla obyektiv, qərəzsiz mühakimə yürütmək olar? // 29 sentyabr 2011 (müəllıf: Timuçin Əfəndiyev) http://kultaz.com/2011/09/29/goresen-%C2%ABaciga%C2%BB-oxumaqla-obyektiv-qerezsiz-muhakime-yurutmek-olar/
 67. Rasim Qaraca: “Ylnız tərifləyib tənqidi cəhəti göstərməmək riyakarlıqdır” // 2 oktyabr 2011-ci il (Kamal Abdulanın “Unutmağa kimsə yox…” romanının muzakirəsi http://www.azadliq.org/content/article/24345617.html
 68. Natiq Məmmədli. Alternativ fikirə dözmək vərdişi // 3 oktyabr 2011 (müəllif: Natiq Məmmədli) http://kultaz.com/2011/10/03/natiq-memedli-alternativ-fikre-dozmek-verdisi/
 69. “Yağışlı gecələr” də Ərgüldən Axillesə qədər // 5 oktyabr 2011 (müəllıf: Sərraf Balaxan) http://kultaz.com/2011/10/05/serraf-balaxan-yagisli-gecelerde-ergulden-axillese-qeder/
 70. Rövşən Qəmbərovun mövqeyi anlaşılmazdı // 6 oktyabr 2011 (müəllif: Asif Hacılı) http://kultaz.com/2011/10/06/rovsen-qenberovun-movqeyi-anlasilmazdir/ http://www.azadliq.org/content/article/24352838.html
 71. İradə Musayeva – Kamal Abdullanın romanını tənqid edir // 17 oktyabr 2011 (müəllıf: İradə Musayeva) http://www.azadliq.org/content/article/24361706.html
 72. Azərbaycan dramaturgiyasında postmodernizm əlamətləri ( Kamal Abdullanın əsərlərinin materialları əsasında) // Bakı Slavyan Universitetinin elmi əsərləri (dil ədəbiyyat seriyası), Bakı, 2011, № 1, s. 121-129 (müəllif: L.A. İsmayılova)
 73. Cavanşir Yusifli – Kamal Abdullanın romanının üstünlüyü və qüsuru haqqda // 26 oktyabr 2011 (müəllif: Cavanşir Yusifli) http://www.azadliq.org/content/article/24371934.html
 74. AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin növbəti iclası keçirilib // “525-ciqəzet” 3 noyabr 2011
 75. Elnarə Tofiqqızı. “Unutmağa kimsə yox” romanı haqqında düşüncələr // 6 noyabr 2011 (müəllif: Elnarə   Tofiqqızı) http://www.azadliq.org/content/article/24382471.html
 76. Unudulmayan bir də onun öz üslubudur // “525-ciqəzet” 10 dekabr 2011 (müəllıf: Tofiq Hacıyev)
 77. “Sehirbazlar dərəsi”nin fəlsəfi qatları // “Bütöv Azərbaycan” qəzeti 7-13 dekabr 2011 (müəllif:Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 78. Dərviş obrazının bədii yaradıcılıqda modifikasiyası // “525-ciqəzet” 14 dekabr 2011 (müəllif:Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 79. “Dədə Qorqud Kitabı” və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncələri. Bakı, “Elm”, 2011, s. 124-144 (müəllif: Yeganə İsmayılova)
 80. Mətn dilçiliyinə dair faydalı dərs vəsaiti // “Azərbaycanda xarici dillər” elmi-metodik və ictimai publisistik jurnal, № 4(19), 2011. (müəllif: Hüseynov A.R.)
 81. Kədərli və işıqlı seçmələr // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, 52-62, (müəllif: Anar)
 82. Yarımçıq əlyazma və ya… davamıgözlənən roman haqqında// Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 63-68, (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 83. Kamal Abdullanın dekonstruksiyasından açılan izlər… // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 69 – 72,  (müəllif:Niyazi Mehdi)
 84. “Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, 73- 76, (müəllif: Asif Hacılı)
 85. “Yarımçıq əlyazma”: postmodernist oyun fəlsəfəsi // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 77- 79, (müəllif: Rüstəm Kamal)
 86. Ən yeni romançılığımız “Yarımçıq əlyazma”dan sonra // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 80 – 83, (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 87. Функциональная роль мифологем в современной Азербайджанской литературе // Филология, искусствоведение и культурология. Актуальные проблемы и тенденции развития (материалы международной заочной научно-практической конференции), Новосибирск, 2011, с. 92-96. (автор: С.Мамедова, А.Кязымова)
 88. «Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları çağdaş dünya filologiyasında müqayisə örnəyi kimi // “Dede Korkut ve geçmişten geleceğe türk dastanları” Uluslararası Sempozyumu, 2012, s.31-33
 89. Психологическая трактовка мотивов «Деде Коркут» в драмах Камала Абдуллы «Шпион» и «Судьба Бейрека» // «Вопросы тюркологии», № 7, 2011, стр. 127-134. (müəllif:Yeganə İsmayilova)