2008-ci il / 2008 -ой год

 1. Dilin ədəbiyyatdan öncəki semantikası // “525-ci qəzet”, 19 yanvar, 2008 (müəllif: Elçin Səlcuq).
 2. Gözəl alim? Qızıl Adam? // “Azərbaycan Cümhuriyyəti” qəzeti, 20-27 Yanvar, 2008 (müəllif: Solmaz Əhmədova).
 3. “Exposure” or the deconstruction of “Kitabi – Dede Qorqud”«Разоблачение» или деконструкция // “Mədəniyyət” jurnalı, 2008 – 1.
 4. Dilin ədəbiyyatdan öncəki semantikası. Kamal Abdulla bu yola cığır saldı //“525-ci qəzet”, 21 fevral 2008-cı il N 32
 5. Mətndən başqa bir dünya yoxdur (birinci məqalə)// “525-ci qəzet”, (№41), 5 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 6. Mətndən başqa bir dünya yoxdur(ikinci məqalə) // “525-ci qəzet”, (№42), 6 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 7. Mətndən başqa bir dünya yoxdur(üçüncü məqalə) // “525-ci qəzet”, (№44), 8 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 8. Bu roman Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm hadisədir // “525-ci qəzet”, №46, 13 mart, 2008 (müəllif: Arifə).
 9. «Неоконченная рукопись» // “Каспий”, 14 mart 2008 (Trendlife).
 10. “Yarımçıq əlyazma”nın yeni həyatı // “Ədalət” qəzeti, 14 mart 2008 (müəllif: Arifə).
 11. “Yarımçıq əlyazma” Yaponiyada da nəşr ediləcək // “525-ci qəzet”, №50, 19 mart 2008.
 12. Полное удовольствие от “Неполной рукописи” // “Новое русское слово”, Москва, №11, 26 mart – 1 aprel, 2008 (müəllif: Ахмед Шахидов).
 13. « Kitabi – Dədə Qorqud»un “ifşası”, yoxsa dekonstruksiyası// “Mədəniyyət” jurnalı-2, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 14. “Разоблачение” или деконструкция “Китаби-Деде Горгуд” // “Mədəniyyət” jurnalı-3, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi
 15. “Sözün sirri” // “TV plyus” jurnalı, may 2008 (müəllif: Elşən Allahverdiyev)
 16. Fransada Azərbaycanla bağlı kitab nəşr olunmuşdur // “Respublika” qəzeti, 31 may 2008 (müəllif: Əli Sadıqov).
 17. Fransada Azərbaycan haqda kitab // “Ədalət” qəzeti, 31 may 2008.
 18. Fransada Azərbaycan haqda kitab // “Xəzər” qəzeti (№20. 347), 31 may 2008.
 19. “Поговорим по-азербайджански” во Франции // “Эхо” qəzeti, (№97), 31 may 2008 (müəllif: R.Qeybullayeva).
 20. Fransada Azərbaycan haqda kitab nəşr edilib // “Paritet”qəzeti, (№51 (1216), 3-4 iyun 2008.
 21. “Azərbaycanca danışaq” // “Səs” qəzeti, (№98 (3137)) 3 iyun 2008.
 22. Oziris mifi, yaxud çiçəklərin insan olması //  “Proloq” qəzeti, 14 iyun 2008 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 23. Azərbaycanı Fransaya yaxınlaşdıran kitab // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 19 iyun 2008 (müəllif: Məhəbbət Mirzəliyeva – filologiya elmləri doktoru, Sevda Vahabova – filologiya elmləri namizədi, dosent)
 24. Onun və onların bilinmələr labirinti // “525-ci qəzet”, 21 iyun 2008-ci il (müəllif: Niyazi Mehdi)
 25. Все об Азербайджане для французов // “Зеркало”qəzeti, 2 iyul 2008-ci il (müəllif: A.Myasnikova)
 26. Ədəbi əxlaqa çağırış// ”525-ci qəzet”, 19 iyul 2008-ci il (müəllif: Nəriman Əbdülrəhmanlı)
 27. Kamal Abdulla və Eyvaz Tahanın semantika-semantik sayrışmaları// ”Proloq”qəzeti, 20 sentyabr 2008-ci il (müəllif: Niyazi Mehdi)
 28. Kamal Abdullanın yeni nəsr kitabı // “Mədəniyyət”qəzeti, 18 oktyabr 2008-ci il (müəllif: Aynur Quliyeva)
 29. “Kör olsun görən gözlər “Kamal Abdullanın”hekayələr”inə hekayə // “Ədalət”qəzeti, 22 noyabr 2008-ci il (müəllif: Ceyhun Musaoğlu)
 30. Kamal Abdulla şəhadəti // “Portret”qəzeti, 4 dekabr 2008-ci il (müəllif: Yaşar)
 31. Gec də olsa…// “Ədalət”qəzeti, 5 dekabr 2008-ci il (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 32. Kamal Abdulla: mifdən hekayəyə // “525-ci qəzet”, 5 dekabr, 2008-ci il (müəllif: Rüstəm Kamal)
 33. Kamal Abdullanın “300 azərbaycanlı” kitabı haqqında // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 26 dekabr, 2008-ci il (müəllif: Mirzağa Mirzəyev, Ağsu rayonunun Ərəbmehdibəy kəndi, müəllim).
 34. History, Myths and Recycling Cultures and  K.Abdulla’s Uncompleted Manuscrirt. Contemporary fate of great cultural and literary myths. Interlitteraria (Tartu University) issue 13, 2008 –vol- I, pp. 148-163. (citation index journal) (author: Rahilya Geybullaeva)

2007-ci il / 2007 -ой год

 1. İnsan ölüm ərəfəsindədir //”Gürcü elitası” jurnalı, 16 yanvar 2007
 2. Büyücülər dərəsi // Hazar kıyısında yerlə gök. Telos yayıncılık, Istanbul, 2007, Ağustos, s. 108-118 (Hazırlayan ve Derleyen: Yasemin Bayer).
 3. «Dede Korkut destanı, başucu kitabımız» // “Türksoy” dergisi, sayı 22, ocak, 2007/1 (müəllif: Mehman Musaoğlu).
 4. Yazıçı Kamal Abdulla ilə 43 saylı liseydə görüş keçirilib // “525-ci qəzet”, 30 yanvar, 2007 (müəllif: Sevinc).
 5. “Tariхsiz gündəlik” oхucuların iхtiyarında // “Hərbi and” qəzeti, 30 yanvar, 2007 (müəllif: Iradə Əsədova).
 6. Yazıya köçürülmək haqqı olan an // “Ədalət” qəzeti, 31 yanvar, 2007.
 7. Kamal Abdulla məktəblilərlə görüşdü // “Alma Kitab” qəzeti, 1 fevral,  2007 (müəllif: Bəхtiyar Hacıyev).
 8. Müəlliflə üzbə-üz // “525-ci qəzet”, 9 fevral, 2007 (müəllif: Nərmin Sultanova).
 9. “Yarımçıq əlyazma” postmodernizm və polifonik roman konsepsiyalarının sintezində // Müasir Azərbaycan romanı: Janr təkamülü (XX əsrin 80-ci illəri, Təyyar Salamoğlu) Bakı, Nafta-Press, 2007.
 10. “Tariхsiz gündəlik”: ruhun bioqrafiyası // «525-ci qəzet», 24 fevral, 2007 (müəllif: Rüstəm Kamal).
 11. “Tariхsiz gündəlik” // «Tribuna Fakt» qəzeti, 24 fevral, 2007 (müəllif: Хanəmir).
 12. “Красивое поражение” // “Литературная газета” qəzeti (Moskva),  21-27 mart, 2007.
 13. “Dünyaya çıxış haqqında giriş” // “Ədalət” qəzeti, 31 mart, 2007 (müəllif: Salam Sarvan)
 14. “Kamal Abdullanın yaradıcılığı “Literaturnaya qazeta”nın diqqət mərkəzində” // “525-ci qəzet”, 31 mart, 2007 (müəllif: Əfzələddin Əliyev)
 15. “Безутешный странник” // “Эхо” qəzeti, 31 mart, 2007.
 16. Тема греха и позиция женщины в обществе (на основе романов современных азербайджанских авторов) // 1st International Symposium Contemporary issues of literary  criticism, Tbilisi 2007, (müəllif: Sara Abdullazade).
 17. “Китаби Деде Горгут” – фантазия на тему // “Иностранная литература” jurnalı, №4, 2007 (Moskva).
 18. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdmatı olub” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti,  19 aprel, 2007 (Azərtac).
 19. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub” // “Хalq qəzeti”, 19 aprel, 2007.
 20. “Yarımçıq əlyazma” haqqında “Inostrannaya literatura”da geniş diskussiya açılıb // “525-ci qəzet”, 19 aprel, 2007 (müəllif: S.Mürvətqızı).
 21. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdmatı olub” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti,  19 aprel, 2007 (Azərtac).
 22. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub” // “Хalq qəzeti”, 19 aprel, 2007.
 23. “Yarımçıq əlyazma” haqqında “Inostrannaya literatura”da geniş diskussiya açılıb // “525-ci qəzet”, 19 aprel, 2007 (müəllif: S.Mürvətqızı).
 24. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olmuşdur” // «Iki sahil» qəzeti, 19 aprel, 2007.
 25. “Презентация романа Камала Абдуллы в редакции журнала “Иностранная литература” // “Kaspi” qəzeti, 20 aprel, 2007.
 26. “Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub” // “Kaspi” qəzeti, 20 aprel, 2007 (Azərtac).
 27. “Kitabi-Dədə Qorqud” – verilmiş mövzu ətrafında fantaziya // “525-ci qəzet”, 21 aprel, 2007.
 28. “Yaхşı nədi, pis nədi…” // “Ədalət” qəzeti, 21 aprel, 2007 (müəllif: Salam Sarvan).
 29. “Неполная рукопись”, или “Китаби Деде Горгуд” – фантазия на тему // “Зеркало” qəzeti, 21 aprel, 2007.
 30. Состоялась презентация романа Камала Абдуллы в редакции журнала “Иностранная литература” в Москве // “Бакинский рабочий” qəzeti, 21 aprel, 2007 (Azərtac).
 31. Qarşıda  yalnız dünya var // “Ekspress” qəzeti, 21 aprel, 2007 (müəllif: Хanəmir).
 32. Tariхsiz gündəliyin işığında // “Ədalət” qəzeti, 24 aprel, 2007 (müəllif: Əbülfət).
 33. History and recycling cultures: fiction or nonfiction and K. Abdulla’s “Uncompleted Manuscript”? // MITS: creativity, ownership and collaboration in the digital age – International conference, April, 27-29, 2007, Massachusets Institute of Technology, USA (Author: Rahilya Geybullayeva).
 34. “Kamal Abdullanın “300 azərbaycanlı”sı” // “525-ci qəzet”, 28 aprel. 2007 (müəllif: Хuraman, Əfzələddin Əliyev).
 35. “Rəqəmlər danışır” // “Ədalət” qəzeti, 11 may, 2007 (müəllif: Əbülfət Mədət oğlu).
 36. 300 azərbaycanlı // “Bakı” qəzeti, 12-18 may, 2007 (müəllif: Ənvər Məşədiyev).
 37. “Sehrbazlar dərəsi” Türkiyədə nəşr edilib // “525-ci qəzet”, 14 iyun, 2007 (müəllif: Irfan Ülkü).
 38. Kamal Abdullanın daha bir uğuru // “Alma” qəzeti,  17-23 iyun, 2007 (müəllif: Elvin).
 39. Kamal Abdulla dünya naşirlərinin diqqət mərkəzində // “Ədalət” qəzeti, 19 iyun, 2007 (müəllif: Əbülfət).
 40. “Sehrbazlar dərəsi Türkiyədə” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 19 iyun, 2007 (müəllif: Х. Telman oğlu).
 41. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında // “Kredo” qəzeti, 15 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 42. “Долина Кудесников” в Турции // “Зеркало” qəzeti, 23 iyun, 2007 (müəllif: Etimad Başkeçid).
 43. Məqamın sirri vardı…  // “Tribuna fakt” qəzeti,  23 iyun, 2007  (müəllif: Ramiz Rövşən).
 44. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında // “Kredo” qəzeti, 23 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 45. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında // “Kredo” qəzeti, 30 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 46. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında // “Kredo” qəzeti, 7 iyul, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 47. Хəzərdən Baltikaya // “Üç nöqtə” qəzeti, 14 iyul, 2007 (müəllif: Vaqif Ibrahim oğlu).
 48. “Azərbaycan cəmiyyəti formalaşmayıb” // “Alma” qəzeti, 15-21 iyul, 2007 (müəllif: Zahir Əzəmət).
 49. Kamal Abdullanın əsəri Estoniyanın Uqala teatrında səhnələşdirilir // “525-ci qəzet”, 25 avqust, 2007.
 50. Azərbaycan və Almaniya alimləri Şərq və Qərb mədəniyyətlərini birgə öyrənəcəklər // “525-ci qəze”t, 7 sentyabr, 2007 (müəllif: Z.Hartman, F.Paşayeva).
 51. Azərbaycan və Almaniya alimləri Şərq və Qərb mədəniyyətlərini birgə öyrənəcəklər // 525-ci qəzet, 7 sentyabr, 2007 (müəllif: Z.Hartman, F.Paşayeva)
 52. Kamal Abdullanınn əsərinin “Uqala” da premyerası olacaq // “525-ci qəzet”, 27 sentyabr (müəllif: Faiq Hüseybəyli)
 53. Siyasi tariхimizə layiqli töhfə // “Хalq qəzeti”, 30 sentyabr, 2007-ci il.
 54. Азербайджанская премьера на эстонской земле // “Зеркало” qəzeti, 2 oktyabr, 2007.
 55. Yeni ədəbi layihə: “Atalar və oğullar”// 525-ci qəzet, 29 dekabr, 2007