Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 

  1. (77) * Dönük peyğəmbər // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 8 mart, 1989.
  2. (78) Əvvəl-axır yazılanlar-1 (ədəbi esselər) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 30 iyun, 1989.
  3. (79) Dilimiz-həyatımız // “Kommunist” qəzeti, 23 avqust, 1989.
  4. (80) Əvvəl-axır yazılanlar-2 (ədəbi esselər) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 15 sentyabr, 1989.
  5. (81) Əvvəl-axır yazılanlar-3 (ədəbi esselər) // “Azərbaycan” jurnalı №9, 1989.