Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (183) * Parlons Azerbaidjanais (Langue et culture) // (Mişel Malerblə həmmüəlliflikdə) Fransa, Paris, L’Harmattan, 2008.

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (184) Tənha Dədə Qorqud (7 hissədən ibarət esse-sui-qəsd) // “525-ci qəzet”, 17 may, 2008.
 2. (185) Koelyodan Borxesə qədər uzanan yuxu // “Ədalət” qəzeti, 18 oktyabr, 2008.
 3. (186) Geriyə baxma! (İlyas Əfəndiyev haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 1 noyabr, 2008.
 4. (187) Aldanmış şairlər (Süleyman Rüstəm haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 8 noyabr, 2008.
 5. (188) Aydın üçün son söz (Aydın Məmmədov haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 15 noyabr, 2008.
 6. (189) Polad kimi qəlib (M. Bulqakov haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 22 noyabr, 2008.
 7. (190) İki nəhəng (Ə. Hüseynzadə və C. Məmmədquluzadə haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 25 noyabr, 2008.
 8. (191) Yaşamaq istəyi (Heydər Hüseynov və Mikayıl Müşfiq haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 29 noyabr, 2008.
 9. (192) Mən kiməm? (Füzuli və Sabir haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 6 dekabr, 2008.
 10. (193) Qara işıq (V. Hüqo haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 13 dekabr, 2008.
 11. (194) Faciədən məhəbbətə aparan yol (V. Şekspir haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 20 dekabr, 2008.
 12. (195) Cinayətdən cəzaya (F. Dostoyevski haqqında) // “Ədalət” qəzeti, 31 dekabr, 2008.
 13. (196) Miflər: dünən, bugün və həmişə // N.A.Kun “Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri” kitabına (Bakı: “Kitab aləmi”,2008, 544 s.) ön söz.

Müsahibələr

 1. Одной художественностью не обойдешься // “Зеркало” qəzeti, 12 yanvar, 2008 (müsahibə götürdü: Olqa Şaxotina)
 2. Yalnız bədiiliklə ötüşmək olmaz // “525-ci qəzet”, 15 yanvar, 2008 (müsahibə götürdü: Olqa Şatoxina).
 3. Heydər Əliyev işığı uzun əsrlər Azərbaycanın üstündən əskik olmayacaq // “Paritet” qəzeti №34, 2008 (müsahibə götürdü: Fuad)
 4. Parlons azerbaidjanais: Langue et culture. Kamal Abdoulla: “Nous devons beaucoup plus travailler, pour nous faire connaître” // “Le Carrefour” 1-15 iyun, 2008-ci il (müsahibə götürdü: Zeynəb Kazımova).
 5. Литература в большом смысле этого слова не имеет языка // “Биржа plus” 20 iyun, 2008 (müsahibə götürdü: Suada Rəfiyeva).
 6. Bu gün ciddi ədəbi söhbətə böyük ehtiyac var // “Proloq” qəzeti, 12 iyul, 2008.
 7. Я пишу тогда, когда не писать просто невозможно // “Зеркало” qəzeti (№233), 20 dekabr, 2008 (müsahibə götürdü: Afət İslam).

Bədii nəşrlər

 1. Gülü Qah–qah xanımın nağılı  (hekayə) // “525-ci qəzet”, 9 avqust, 2008.
 2. Çəngəl çiçəyi (hekayə) // “Proloq” qəzeti, 31 may 2008.
 3. Çəngəl çiçəyi (hekayə) // “525-ci qəzet”, 31 may 2008
 4. Hekayələr. Bakı, Mütərcim, 2008.
 5. Верблюжий дощ // «Киiвська Русь» лiтературний журнал, 4 (XXIV), 2008 c.87-94

Haqqında yazılanlar

 1. Dilin ədəbiyyatdan öncəki semantikası // “525-ci qəzet”, 19 yanvar, 2008 (müəllif: Elçin Səlcuq).
 2. Gözəl alim? Qızıl Adam? // “Azərbaycan Cümhuriyyəti” qəzeti, 20-27 Yanvar, 2008 (müəllif: Solmaz Əhmədova).
 3. “Exposure” or the deconstruction of “Kitabi – Dede Qorqud”«Разоблачение» или деконструкция // “Mədəniyyət” jurnalı-1, 2008.
 4. Dilin ədəbiyyatdan öncəki semantikası. Kamal Abdulla bu yola cığır saldı //“525-ci qəzet”, (№32)21 fevral 2008-cı il
 5. Mətndən başqa bir dünya yoxdur (birinci məqalə)// “525-ci qəzet”, (№41), 5 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 6. Mətndən başqa bir dünya yoxdur(ikinci məqalə) // “525-ci qəzet”, (№42), 6 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 7. Mətndən başqa bir dünya yoxdur(üçüncü məqalə) // “525-ci qəzet”, (№44), 8 mart, 2008 (müəllif: Eyvaz Taha).
 8. Bu roman Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm hadisədir // “525-ci qəzet”, №46, 13 mart, 2008 (müəllif: Arifə).
 9. Неоконченная рукопись // “Каспий”, 14 mart 2008 (Trendlife).
 10. “Yarımçıq əlyazma”nın yeni həyatı // “Ədalət” qəzeti, 14 mart 2008 (müəllif: Arifə).
 11. “Yarımçıq əlyazma” Yaponiyada da nəşr ediləcək // “525-ci qəzet”, №50, 19 mart 2008.
 12. Полное удовольствие от “Неполной рукописи” // “Новое русское слово”qəzeti №11, Moskva, 26 mart – 1 aprel, 2008 (müəllif: Əhməd Şahidov).
 13. “Kitabi – Dədə Qorqud”un “ifşası”, yoxsa dekonstruksiyası // “Mədəniyyət” jurnalı-2, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 14. “Разоблачение” или деконструкция “Китаби-Деде Горгуд” // “Mədəniyyət” jurnalı-3, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 15. “Sözün sirri” // “TV plyus” jurnalı, may 2008 (müəllif: Elşən Allahverdiyev).
 16. Fransada Azərbaycanla bağlı kitab nəşr olunmuşdur // “Respublika” qəzeti, 31 may, 2008 (müəllif: Əli Sadıqov).
 17. Fransada Azərbaycan haqda kitab // “Ədalət” qəzeti, 31 may, 2008.
 18. Fransada Azərbaycan haqda kitab // “Xəzər” qəzeti (№20. 347), 31 may, 2008.
 19. “Поговорим по-азербайджански” во Франции // “Эхо” qəzeti, (№97), 31 may, 2008 (müəllif: R.Qeybullayeva).
 20. Fransada Azərbaycan haqda kitab nəşr edilib // “Paritet”qəzeti, (№51), 3-4 iyun, 2008.
 21. “Azərbaycanca danışaq” // “Səs” qəzeti, (№98) 3 iyun, 2008.
 22. Oziris mifi, yaxud çiçəklərin insan olması //  “Proloq” qəzeti, 14 iyun, 2008 (müəllif: Rüstəm Kamal).
 23. Azərbaycanı Fransaya yaxınlaşdıran kitab // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 19 iyun, 2008 (müəllif: Məhəbbət Mirzəliyeva – filologiya elmləri doktoru, Sevda Vahabova – filologiya elmləri namizədi, dosent).
 24. Onun və onların bilinmələr labirinti // “525-ci qəzet”, 21 iyun, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi).
 25. Все об Азербайджане для французов // “Зеркало”qəzeti, 2 iyul, 2008 (müəllif: A.Myasnikova).
 26. Ədəbi əxlaqa çağırış// ”525-ci qəzet”, 19 iyul, 2008 (müəllif: Nəriman Əbdülrəhmanlı).
 27. Kamal Abdulla və Eyvaz Tahanın semantika-semantik sayrışmaları// ”Proloq”qəzeti, 20 sentyabr, 2008 (müəllif: Niyazi Mehdi).
 28. Kamal Abdullanın yeni nəsr kitabı // “Mədəniyyət”qəzeti, 18 oktyabr, 2008 (müəllif: Aynur Quliyeva).
 29. Kör olsun görən gözlər “Kamal Abdullanın”hekayələr”inə hekayə // “Ədalət”qəzeti, 22 noyabr, 2008 (müəllif: Ceyhun Musaoğlu).
 30. Kamal Abdulla şəhadəti // “Portret”qəzeti, 4 dekabr, 2008 (müəllif: Yaşar).
 31. Gec də olsa…// “Ədalət”qəzeti, 5 dekabr, 2008 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu).
 32. Kamal Abdulla: mifdən hekayəyə // “525-ci qəzet”, 5 dekabr, 2008-ci il (müəllif: Rüstəm Kamal).
 33. Kamal Abdullanın “300 azərbaycanlı” kitabı haqqında // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 26 dekabr, 2008 (müəllif: Mirzağa Mirzəyev, Ağsu rayonunun Ərəbmehdibəy kəndi, müəllim).
 34. History, Myths and Recycling Cultures and  Abdulla’s Uncompleted Manuscrirt. Contemporary fate of great cultural and literary myths. Interlitteraria (Tartu University) issue 13, 2008 –vol- I, pp. 148-163. (citation index journal) (author: Rahilya Geybullaeva)