2010-cu il 

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (209)* Dilçiliyə səyahət və yaxud dilçi olmayanlar üçün dilçilik. Bakı, Mütərcim, 2010.
 2. (210) Sa Vorbim Azerbaidjana (Azərbaycanca danışaq), İdeea, Europeana, Buxarest 2010 (rumın dilinə tərcümə edən: Aura Kristi və Andrey Potlok)

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (211)* Vaqif – başdan-başa // İlham Rəhimlinin Vaqif İbrahimoğlu haqqında yazdığı “Zaman zaman içində” kitabına (Bakı, 2010, 516 s.) ön söz
 2. (212) Naxçıvan teatrının şərəfli salnaməsi // (Bədirxan Əhmədov ilə həmmüəllifliklə). “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 9 iyul 2010
 3. (213) Ölməz məxəz // “Antik ədəbiyyat antologiyası” kitabına (Bakı: “Şərq-Qərb”, 2010, 824 s.) ön söz
 4. (214) Şair gərək Allah qədər gözəl olsun bu dünyada (Oljas Süleymenov) // “Yazıçı” №7-8, iyul 2010
 5. (215) О трансъязыковой природе фразеологии // В книге: В пространстве языка и культуры. Звук, знак, смысл. (Сборник статьей в честь 70-летия В.А.Виноградова). Языки славянских культур. Москва, 2010
 6. (216) Məhəmməd Hüseyn Təhmasib. Seçilmiş əsərləri // “Azərbaycanşünaslıq etüdləri” seriyası, 2 cilddə (Bakı:Mütərcim 2010, s.488) kitabına ön söz
 7. (217) Kitabi-Dədə Qorqud dastanları çağdaş dünya filologiyasında müqayisə örnəyi kimi // Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Sempozium. 25-28 Ekim, 2010.Lefkoşa.
 8. (218) От редактора // L.M.Qranovskaya. Краткий словарь «Тропы и фигуры» (Bakı, Mütərcim, 2010) kitaba ön söz.
 9. (219) “Hami səni sevənlər burdadı” yaxud şah İsmayıl Xətayi // “Əsərlərdən əsərlərə” (çağdaş yazıçılar klassiklər və müasirləri haqqında) Bakı, Nurlan, 2010
 10. (220) Ada sahibi // “Əsərlərdən əsərlərə” (çağdaş yazıçılar klassiklər və müasirləri haqqında) Bakı, Nurlan, 2010
 11. (221) “Kitabi Dədə Qorqud”da mifoloji anavariantlar (arxetiplər) sistemi // Elmi Əsərlər (Dil və ədəbiyyat seriyası), Bakı-Frankfurt am Main, 2010. s.123-131
 12. (222) Filalogiyamızda əlamətdar hadisə (ön söz əvəzi) // Elmi Əsərlər (Dil və ədəbiyyat seriyası), Bakı-Frankfurt am Main, 2010. s. 3-4

 

Müsahibələr

 1. Kamal Abdulla: “Görək bir çaya ikinci dəfə girmək olacaq-olmayacaq?” // “Ədalət” qəzeti, 23 fevral, 2010 (müsahibə götürdü:  Sevda İsmayıllı)
 2. Kamal Abdulla: “Bu gün Azərbaycan oxucusuna fizika, biologiya, kimya… barədə maraqlı şəkildə yazılmış kitablar çox lazımdır” // “525-ci qəzet”, 24 fevral, 2010
 3. Kamal Abdulla: “Cəfəng yozumlarla ədəbiyyata xeyir vermək olmaz” // “Ədalət” qəzeti, 26 fevral, 2010 (müsahibə götürdü: Milli.Az.)
 4. Kamal Abdulla: “Nostalji hər kəsin qəlbində var” // “Literaturnaya qazeta” jurnalı, Moskva, №33-34 (6288) (2010-09-01) (müsahibə götürdü: Svetlana Xromova)
 5. Kamal Abdulla: “Nostalji hər kəsin qəlbində var” // “525-ci qəzet” , 04 sentyabr, 2010 (müsahibə götürdü: Svetlana Xromova)
 6. Камал Абдулла: “Ностальгия в душе у каждого” // “Литературная газета”, Москва, №33-34 (6288) (2010-09-01) (müsahibə götürdü: Svetlana Xromova)
 7. Камал Абдулла: “Ностальгия в душе у каждого” // “Зеркало”, 4 sentyabr, 2010  (müsahibə götürdü: Svetlana Xromova)
 8. Kamal Abdulla: “Tək tənhayam”// “Зеркало” qəzeti, noyabr, 2010 (müsahibə götürdü: Vüsalə Yaqubova)
 9. Самый дорогой подарок в жизни-мой внук // “Зеркало” qəzeti, 4 dekabr, 2010 (müsahibə götürdü: Vüsalə Yaqubova)
 10. Поздравления юбиляру // “Зеркало” qəzeti, 18 dekabr, 2010 (müsahibə götürdü: Vüsalə Yaqubova)
 11. Mənə elə gəlir ki, əslində, çox sevdiyim əsərləri elə mən özüm yazmışam // “Kaspi” qəzeti, 18-20 dekabr, 2010 (müsahibə götürdü: Vüsalə Yaqubova)

 

Bədii nəşrlər

 1. Шпион. (эпический детектив) // “Литературный Азербайджан” №1, 2010
 2. Цветы на вилах. (рассказ). (перевод Азера Мустафазаде) // “Литературная газета”, Moskva, №34, 1-7 sentyabr 2010
 3. Цветы на вилах. Рассказ. (перевод Азера Мустафазаде) // “Зеркало” qəzeti, 04 sentyabr 2010
 4. Цветы на вилах. (продолжение) Рассказ. (перевод Азера Мустафазаде) // “Зеркало” qəzeti, 18 sentyabr 2010
 5. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 31 iyul 2010
 6. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 07 avqust 2010
 7. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 14 avqust 2010
 8. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 21 avqust 2010
 9. Unutmağa kimsə yox(romandan parça) // “525-ci qəzet”, 28 avqust 2010
 10. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 04 sentyabr 2010
 11. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet” , 09 sentyabr 2010
 12. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 18 sentyabr 2010
 13. Unutmağa kimsə yox (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 25 sentyabr 2010
 14. Şah İsmayıl yaxud Hamı səni sevənlər burdadı… (pyes) // “Azərbaycan” jurnalı №8 2010
 15. “Долина кудесников” (Роман-фантазия) (перевод:Людмила Лаврова) // Санкт-Петербург, “Златоуст”, 2010. 250 c.
 16. Ada sahibi // Əsrlərdən əsrlərə (çağdaş yazıçılar klassiklər və müasirlər haqqında).Bakı, ”Nurlan”, 2010. s.111-120

 

Haqqında yazılanlar

 1. Сказки и быль Камала Абдуллы // “Литературный Азербайджан” №1, 2010 ( müəllif: Ceyla İbrahimova)
 2. “Kemal Abdulla’nın eserleri Türkiye türkçesinde” (monoqrafiya – müəllif: prof. Mehman Musaoğlu) // Türkiyə, Ankara-2010
 3. Psammetixin təcrübəsi, Unudulmayan efemer və yaxud “Dilçiliyə səyahət”// “525-ci qəzet”, 9 yanvar, 2010
 4. Kamal Abdullanın yeni “Dilçiliyə səyahət” əsəri nəşr olunacaq // “Sənət” qəzeti, 15 yanvar 2010
 5. Bütöv əlyazma // “Üç nöqtə”qəzeti, 16 yanvar 2010 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 6. Kamal Abdullanın Odisseyası // “525-ci qəzet”, 16 yanvar 2010 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 7. Dilçi olmayanlar üçün dilçilik? // “525-ci qəzet”, 23 yanvar 2010 (müəllif: Salam Sarvan)
 8. Dilçilik dünyasının sehri // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 30 yanvar 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 9. Düşünməyə, müzakirəyə çəkən kitab // “Ədalət” qəzeti, 30 yanvar 2010 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 10. Ankarada “Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyyə türkcəsində” adlı kitab nəşr olunmuşdu // 15 fevral 2010 http://azertag.az/xeber/ANKARADA_KAMAL_ABDULLANIN_ASARLARI_TURKIYA_TURKCASINDA_ADLI_KITAB_NASR_OLUNMUSDUR-468758?device=Desktop
 11. Gözəl və cazibədar məkana səyahət // “Azərbaycan” qəzeti, 3 fevral 2010 (müəllif: Yaşar Quluzadə)
 12. Gözəl və cazibədar məkana səyahət // “Xalq qəzeti”, 4 fevral 2010 (müəllif: Yaşar Quluzadə)
 13. “Dilçiliyə səyahət” və yaxud söz haqqında söz // “Alma” qəzeti №5, 10 fevral 2010 (polemika: Yaşar, Niyazi Mehdi, Məsud Mahmudov, Cavanşir Yusifli,Aqşın Yenisey)
 14. Azərbaycan dilçiliyində Kamal Abdulla fenomeni // “525-ci qəzet”, 13 fevral 2010 (müəllif: Fəxrəddin Veysəlli)
 15. Язык мой – брат мой // “Зеркало” qəzeti, 13 fevral 2010 (müəllif: İlyas Həmidov)
 16. Ankarada “Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyyə türkcəsində” adlı kitab nəşr olunmuşdu // 15 fevral 2010 http://azertag.az/xeber/ANKARADA_KAMAL_ABDULLANIN_ASARLARI_TURKIYA_TURKCASINDA_ADLI_KITAB_NASR_OLUNMUSDUR-468758?device=Desktop
 17. Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində // “Ədalət” qəzeti, 16 fevral 2010 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 18. Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində // “525-ci qəzet”, 16 fevral 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 19. Ankarada “Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində” adlı kitab nəşr olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 16 fevral 2010 (AzərTac)
 20. Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində // “Səs” qəzeti, 17 fevral 2010
 21. Слово поэта – лукаво // “Эхо” qəzeti, 20 fevral 2010 (müəllif: Yaşar Quluzadə)
 22. “Yuğ”da Dilçiliyə səyahət // “525-ci qəzet”, 24 fevral 2010 (müəllif: Günay)
 23. Путешествие в мир языкознания // “Комсомольская правда” qəzeti, 2-8 mart (müəllif: Kamilla Əliyeva)
 24. Mif və yazı arasında bir dünya // “525-ci qəzet”, 4 mart, 2010 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 25. “Dilçiliyə səyahət” Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda müzakirə edildi // “525-ci qəzet”, 6 mart, 2010 (müəllif: Türkan Səfərəliyeva)
 26. Elm və ədəbiyyat işığı altında (Kamal Abdullaya açıq məktub) // “525-ci qəzet”, 3 aprel 2010  (müəllif: Qazi Universiteti, Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi, Çağdaş Türk Dilləri və Ədəbiyyatları Bölümü, 4-cü kurs tələbəsi Mustafa Ülvi Coşkun)
 27. Yaddaşda qalan səyahət // “Respublika” qəzeti, 8 aprel 2010 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 28. Yaddaşda qalan səyahət // “525-ci qəzet”, 17 aprel 2010 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 29. Dilçiliyə səyahət və yaxud söz haqqında söz // “Mütərcim” jurnalı №1, may, 2010
 30. Kamal Abdulla aksiologiyası: təşbeh və epitet sistemi // “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı №5, 2010 (müəllif: N. Nuriyeva)
 31. Dilçiliyin poetikası // “Xalq” qəzeti, 5 may, 2010 (müəllif: Şəbnəm Həsənli)
 32. Kamal Abdullanın paradiqması (“Kriptomun gizlinləri” silsiləsindən) // “Kultaz.com”, may 2010, (müəllif: Ziyad Quluzadə).
 33. Между реальностью и небытием // “Литературная газета”, 9-15 iyun 2010 (müəllif: Svetlana Nosenkova)
 34. Между реальностью и небытием // “Зеркало” qəzeti, 12 iyun 2010 (müəllif: Svetlana Nosenkova)
 35. Gerçəkilik və yoxluq haqqında // “525-ci qəzet”, 12 iyun 2010 (müəllif: Svetlana Nosenkova)
 36. Dilçiliyə səyahət. Dilçi olmayanlar üçün dilçilik // “Dil araştırmaları”uluslararası hakemli dergisi№6. Avrasiya Yazarlar Birliği, Ankara, Bahar 2010 (müəllif: Aysun Demirez Güneri)
 37. Gözlənilməzliyin poetikası və yaxud İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğuru // “Ədalət” qəzeti, 19 iyun 2010 (müəllif: Asif Hacılı)
 38. İrəvan teatrından sürpriz (“Unutmağa kimsə yox” tamaşasının premyerası haqqında) // “525-ci qəzet”, 19 iyun 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 39. Unutmağa kimsə yox… İrəvan teatrından qeydlər // “Kaspi” qəzeti, 19-21 iyun 2010 (müəllif: Bədirxan Əhmədli)
 40. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında “Unutmağa kimsə yox” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2010 (müəllif: Səbuhi Abbasov)
 41. Некого забыть // “Эхо” qəzeti, 22 iyun 2010 (müəllif:C.Ələkbərova)
 42. Драматургия Камала Абдуллы // “Зеркало” qəzeti, 26 iyun 2010 (müəllif: M.Qocayev)
 43. The Dichotomy of Truth and Fiction in Kemal Abdulla’s novel the “Uncompleted Manuscript” – American Index of Central Asian Scholarship, Volume 1, Number 1, July 2010. Pp. 21-31(author: Rahilya Geybullaeva)
 44. Bakı Dilçilik məktəbində Kamal Abdullanın “Dilçiliyə səyahət” əsərinin təqdimatı keçirildi // “Tədqiqlər”№1, 2010
 45. “Dilciliye seyahət”: bir yolcunun anıları ve ya okurun yorumları// “Tədqiqlər”№1, 2010 (müəllif: Şebnem Hasanlı)
 46. Çiçəkli yazının sirri // “525-ci qəzet”, 9 sentyabr 2010 (müəllif: Qismət)
 47. Kamal Abdullaya “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” və “Vətən övladı” qızıl medalı təqdim olundu // “525-ci qəzet”, 14 sentyabr 2010 (müəllif: S.Qarayeva)
 48. Kamal Abdulla “Vətən övladı”  və “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” ilə təltif edildi // “Səs” qəzeti, 14 sentyabr 2010 (müəllif: Mətləb)
 49. Kamal Abdullayev “Vətən övladı” qızıl medalı və “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” ilə təltif edilib // “Paritet” qəzeti, 14-15 sentyabr 2010 ( müəllif: Murad)
 50. Kamal Abdullayev “Vətən övladı” qızıl medalı və “Dədə Qorqud Milli Mükafatı” ilə təltif edilib // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 14-15 sentyabr 2010
 51. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdulla “Vətən övladı” qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur // “Azərbaycan” qəzeti, 14 sentyabr 2010 (müəllif: AzərTac)
 52. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdulla “Vətən övladı” qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 14 sentyabr 2010 (müəllif: AzərTac)
 53. Dünya oxumağa başlayıb… Kamal Abdullanı hər kəs öz dilində // “Ədalət” qəzeti, 15 sentyabr 2010 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 54. Ректору БСУ вручили орден // “Эхо” qəzeti, 15 sentyabr 2010 (müəllif: E.Vəliyeva)
 55. Kamal Abdulla “Literaturnaya qazeta”da // “Həftə içi” qəzeti, 4-17 sentyabr 2010
 56. Kamal Abdullanın yeni romanı // “Həftə içi” qəzeti, 4-17 sentyabr 2010
 57. Kamal Abdullanın kitabı Rumıniyada çap olundu // “Kultaz.com”, 21 sentyabr 2010
 58. “Sa Vorbim Azerbaidjana. Limba şi cultura” – “Azərbaycanca danışaq. Dil və mədəniyyət” // “525-ci qəzet”, 21 sentyabr 2010 (müəllif: Günay Əliyeva)
 59. “Azərbaycanca danışaq. Dil və Mədəniyyət” // “Palitra” qəzeti, 22 sentyabr 2010 (müəllif: İlkin)
 60. “Unutmağa kimsə yox…”// “Ədalət” qəzeti, 25 sentyabr 2010 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 61. Kamal Abdullanın kitabı Rumıniyada çap olunub // “Kaspi” qəzeti, 25-27 sentyabr 2010
 62. Поиск истины. The search for truth. Gerçeklerin peşinde. (rus, ingilis, türk dillərində) // “World of Azerbaijan” jurnalı, oktyabr 2010 (müəllif: Raya Abbasova)
 63. Abdullanın “Parlones Azerbaidjanais” kitabına rəy // “Зеркало” qəzeti, 20 oktyabr 2010 (müəllif: Vüsalə Yaqubova)
 64. “Hələ ki, şam yanır…”//“525-ci qəzet”, 30 oktyabr 2010 (müəllif:Lyudmila Lavrova)
 65. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı nəşr olunmuşdur // “AzərTac”, 2 noyabr 2010
 66. В Санкт-Петербурге издан роман Кямала Абдуллы “Долина кудесников” // “AzərTac”, 2 noyabr 2010
 67. “Долина Кудесников” издана в Санкт-Петербурге // “Каспий” qəzeti, 3 noyabr 2010 (müəllif: AzərTac)
 68. Yazar Kamal Abdullanın kitabı Rusiyada çap olundu// 2 noyabr 2010 (Müəllif: İlkin Ağayev) http://azerphoto.com/index.php?Cid=5&Pid=4016
 69. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı nəşr olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 3 noyabr, 2010
 70. “Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı Sankt-Peterburqda nəşr olundu // “APA”, 3 noyabr 2010 (müəllif:Ülkər Qasımova)
 71. Роман Камала Абдуллы “Долина Кудесников” вышел в свет в Санкт-Петербурге // “APA”, 3 noyabr 2010 http://ru.apa.az/news/176837
 72. Ədəbiyyat körpüsünün memarı // “Həftə içi” qəzeti, 3 noyabr, 2010 (müəllif: İlkin Ağayev)
 73. “Sehrbazlar dərəsi” Rusiyada! // “Kultaz.com”, 4 noyabr, 2010 (müəllif: İlkin Ağayev)
 74. “Kamal Abdulla öz qələmiylə həm də bir diaspor fəaliyyəti aparır” // “Palitra” qəzeti, 5 noyabr, 2010 (müəllif: Əhməd Şahidov)
 75. “Пока горит свеча…” // “Зеркало” qəzeti, 6 noyabr, 2010 (müəllif: Lyudmila Lavrova)
 76. “Sehrbazlar dərəsi” Rusiyada! // “Kaspi” qəzeti, 6-8 noyabr, 2010 (müəllif: İlkin Ağayev)
 77. Üç yüz Azərbaycanlı və üstəgəl Kamal Abdulla // “Ədəbiyyat naminə” qəzeti, noyabr, 2010. (müəllif: Ağacəfər Həsənli)
 78. “…Yaxşı tanı, sonra yer ver içində”. Kamal Abdullanın 60 illiyinə // “525-ci qəzet”, 14 noyabr, 2010 (müəllif: Sərraf Balaxan)
 79. “Zamandar”. Kamal Abdullanın 60 illik yubileyi münasibətilə // “525-ci qəzet”, 20 noyabr, 2010 (müəllif: Qismət)
 80. Ты жил старик! // “Зеркало” qəzeti, 20 noyabr, 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 81. “Dədə Qorqudun izi ilə…”// “Palitra” qəzeti, 24  noyabr, 2010 (müəllif: Əhməd Şahidov)
 82. Kamal Abdulla – öz dünəni ilə, öz sabahı ilə bir yerdə // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 25 noyabr, 2010 (müəllif: Səbuhi Abbasov)
 83. Kamal Abdulla – öz dünəni ilə, öz sabahı ilə bir yerdə // “Üç nöqtə” qəzeti, 25 noyabr, 2010 (müəllif: Səbuhi Abbasov)
 84. İstedadın şöhrəti // “Vətəndaş həmrəyliyi” qəzeti, 26 noyabr – 2 dekabr 2010 (müəllif: Rəhim Əliyev)
 85. Unutmağa hər an Kamal Abdulla var // “525-ci qəzet”, 27 noyabr, 2010 (müəllif: Vaqif Bayatlı Odər)
 86. “Dədə Qorqudun izi ilə…”// “525-ci qəzet”, 27 noyabr, 2010 (müəllif: Əhməd Şahidov)
 87. L.Borxes və K.Abdulla: kitabxana və əlyazma // “Ədalət” qəzeti, 27 noyabr, 2010 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 88. Kitabdan açılan yollar // “525-ci qəzet”, 27 noyabr, 2010 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 89. Sözü təzələyən istedad // “525-ci qəzet”, 2 dekabr, 2010 (müəllif: Rəhim Əliyev)
 90. Ad günün mübarək, Kamal // “Ədəbiyyat” qəzeti, 3 dekabr, 2010 (müəllif: Anar)
 91. Kamal Abdulla-60 // “Ədəbiyyat” qəzeti, 3 dekabr, 2010 (müəllif: Azərbaycan Yazıçılar Birliyi)
 92. Elmilik və bədiilik: paralelliklərin vəhdəti // “Ədəbiyyat” qəzeti, 3 dekabr, 2010 (müəllif: İsa Həbibəyli)
 93. Lap əvvəldən varmış Kamal // “525-ci qəzet”, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Zeynal Məmmədli)
 94. Kamal Abdullanın 60 yaşına // “525-ci qəzet”, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Çingiz Abdullayev)
 95. Unutmağa bir rəqəm var… // “525-ci qəzet”, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Vilayət Quliyev)
 96. Kamal Abdullanın 60 illik yubileyinə // “Üç nöqtə” qəzeti, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Arif Nuriyev)
 97. Камал Абдуллаев справляет 60-летний юбилей // “Каспий” qəzeti, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Nərminə Manafova)
 98. Путь в долину мудрости // “Литературная газета” qəzeti, 8-14 dekabr, 2010 (müəllif: Olesya Dronnikova)
 99. İşığın üstünə gedən adam // “Ədalət” qəzeti, 4 dekabr, 2010 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 100. Mərd ziyalı, yenilikçi nasir // “525-ci qəzet”, 11 dekabr, 2010 (müəllif: Elçin Hüseynbəyli)
 101. Bizim müəllim // “525-ci qəzet”, 11 dekabr, 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 102. Дорога, которая движется нами // “Зеркало” qəzeti, 11 dekabr, 2010 (müəllif: Rəhman Bədəlov)
 103. Mədəniyyətimizin fenomenal hadisəsi // “525-ci qəzet”, 11 dekabr, 2010 (müəllif: Asif Hacılı)
 104. Darıxan adam haqqında bir neçə fraqment // “525-ci qəzet”, 11 dekabr, 2010 (müəllif: Mahir.N.Qarayev)
 105. “Долина кудесников” на русском языке // “Зеркало” qəzeti, 22 dekabr, 2010 (müəllif: M.Qocayev)
 106. “Kamal Abdullanın romanı son on ilin ən yaxşısı seçildi – FOTO” // “Kultaz.com”,  25 dekabr, 2010
 107. “Благодарен всем за внимание к моему творчеству, и огромное спасибо за поздравления” // “Зеркало” qəzeti, 25 dekabr, 2010 (müəllif: Vüsalə Yaqubova)
 108. Abdullanın 60 illik yubileyi qeyd olundu // “Azad Azərbaycan” qəzeti, 28 dekabr, 2010 (müəllif: Hacı Tofiq Seyidzadə)
 109. Польский перевод романа Камала Абдуллы “Неполная рукопись” // “Литературный Азербайджан” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Yelena Teyer)
 110. Unutmağa səbəb yox…// “Qobustan” jurnalı № 4, 2010 (müəllif: Babaoğlu)
 111. Sehrbazlar dərəsinin ağ dərvişi və ya Qutlu olsun Kamal Abdullanın 60 yaşı // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Aydın Talıbzadə)
 112. Həmişə Kamal Abdulla kimi… // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Arif Əmrahoğlu)
 113. Lap əvvəldən varmış Kamal // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Zeynal Məmmədli)
 114. Bu cür adamlar olmasaydı // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Salam Sarvan)
 115. Kitabdan açılan yollar // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 116. Sadəcə müəllim // “Azərbaycan” jurnalı №12, 2010 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 117. Камал Абдулла-60: И это все о нем // “Новости Азербайджана” agentliyi, 30 dekabr 2010 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 118. Mif və yazı arasında bir dünya // Tənqid.net jurnalı, № 7 Bakı 2010 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 119. Qarağacın kölgəsində kainatı çözmək // Tənqid.net jurnalı, № 7 Bakı 2010 (müəllif: Arif Acaloğlu)
 120. Kamal Abdulla: Esse düşüncə və yazı Təcrübəsi kimi // Tənqid.net jurnalı № 7 Bakı 2010 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 121. Açılan qapılarln davamı // “Tənqid.net” jurnalı № 7, Bakı 2010 (müəllif: Günel Rəcəb)
 122. Nəsimi milli ədəbiyyat müsabiqəsinin qalibləri açıqlandı // “Tənqid.net” jurnalı № 7, Bakı 2010