2012-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (229) Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər // Bakı: Mütərcim, 2012. 606 s. (K.M.Abdullayev, A.Y.Məmmədov, M.M.Musayev, K.Üstünova, N.S.Novruzova, Ş.Q.Hüseynov,N.Rzayeva, K.B.Hacıyeva, L.V.Ziyadova, S.Q.Fətəliyeva, G.Q.Nağıyeva, G.A.Məhərrəmova, Ş.T.Zeynalova, F.Q.Səlimova, V.H.Məhərrəmova) (Ön sözün müəllifi: prof. İ.H.Həmidov)
 2. (230) “Azərbaycanca danışaq” (ərəb dilində) // 2012-ci ildə Ərəb Əmirliklərində, Əbu Dabi şəhərində çapdan çıxıb

Bədii nəşrlər

 1. Açar söz (hekayə) // “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnal, № 2, 2012. s.119-148
 2. Üçrəng pişik balası // “Kaspi”qəzeti, 11-13 fevral 2012-ci il s.21
 3. Двойники (рассказ) // «Литературная газета», 15-21 февраля 2012 г. (Перевод с азербайджанскогоА. Мустафа-заде)
 4. Двойники (рассказ) // газета «Зеркало» № 29, 18 февраля 2012 г.
 5. Двойники (рассказ) окончание // газета «Зеркало» № 34, 25 февраля 2012 г.
 6. Köhnə məhəllə (“Bilgə əhvalatları” silsiləsindən) (hekayə) // “Kaspi” qəzeti 10 – 12 mart 2012-ci il. 20
 7. Тёзки. Следствие.// журнал «Литературный Азербайджан» № 4, 2012 г. с. 52-65 (Перевод с азербайджанскогоИльи Осташко)
 8. Sirri-zəmanə (hekayə) // “525-ci qəzet” 19 may 2012
 9. Labirint (hekayələr) // “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2012. 279 s.
 10. “Yarımçıq əlyazma” romanı ərəb dilində. 2012-ci ildə Misirin mədəniyyət naziriliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən milli tərcümə mərkəzi tərəfindən dünya ədəbiyyatı seriyası çərçivəsində nəşr olunub.romanı Ayn-Şəms Universitetinin müəllimi, azərbaycanşünas alim doktor Əhməd Sami Elaydi tərəfindən tərcümə olunub. Ön söz müəlifi:Əhməd Sami Elaydi
 11. Сикыршылар ангары (Долина кудесников). Qazaxstan, Astana, 2012, 205 s. (Tərcüməçi: Arzu Qurbanova)

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (231) Türk dili kavramının bilişsel-lengüistik açıklanması üzerine //Turkish Studies – İnternational Periodical For The languages, Literature and history of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012., p. 35- 45. Ankara/Turkey (Mehman Musaoğlu ilə həmmüəlliflikdə)
 2. (232) Les Relations entre Etat et Littérature á lépoque soviétique// Littérature et politique dans le monde turc, Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2012
 3. (233) MSB-nin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi. Dil meyarları // Dilçilik İnstitutunun əsərləri. Bakı- “Elm”- 2012. s. 5-14.

Elmi redaktor:

 1. Грановская Л.М. Тропы и фигуры.(Справочное пособие) //Баку, Мутарджим, 2012. 212с. (Научный редактор: К.М.Абдуллаев)

Müsahibələr

 1. Kamal Abdulla: “”Nobel” siyasiləşibsə mən onu almayacam”// “Ədalət” qəzeti 31 mart 2012.
 2. Kamal Abdulla: “Gənclik millətini düşünən olmalıdır” // “525-ci qəzet” 6 iyul 2012 (müəllif:Kamil Həmzəoğlu)
 3. Kamal Abdulla: “Ümumiyyətlə danışmaqla Azərbaycan dilində danışmaq eyni şey deyil.”// “525-ci qəzet” 7 iyul, 2012 (Söhbətləşdi: Ş.Ağakişiyeva)
 4. Kamal Abdulla: “Ümumiyyətlə danışmaqla Azərbaycan dilində danışmaq eyni şey deyil.”// “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 7 iyul 2012.
 5. Kamal Abdulla: “Ümumiyyətlə danışmaqla Azərbaycan dilində danışmaq eyni şey deyil.”// “İki sahil” qəzeti 7 iyul 2012.
 6. Kamal Abdulla: “Ümumiyyətlə danışmaqla Azərbaycan dilində danışmaq eyni şey deyil.”// “Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2012.

Haqqında yazılanlar

 1. Əsrlər, illər, məqamlar… // “525-ciqəzet” 7 yanvar 2012. (müəllıf: Aqşin Dadaş-zadə)
 2. Сакральность белого цвета в романе К.Абдуллы «Долина кудесников» // газета «Зеркало» 7 января 2012 г. (müəllif: Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 3. Dialoq – sözü anlama məqamı // “525-ciqəzet” 28 yanvar 2012. (müəllif: Rüstəm Kamal)
 4. “Məqamlar” kitabının geniş təqdimatı oldu // “525-ci qəzet” 31 yanvar 2012. (müəllif: Günel)
 5. Üç yazarın “Məqamlar”ı // “Mərkəz” qəzeti 31 yanvar 2012.
 6. “Məqamlar” kitabı təqdim olundu // “Olaylar” qəzeti 31 yanvar 2012. (müəllif: Nisə Rafiqqızı)
 7. Kamal Abdulanın yaradıcılığına həsr olunan “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirilib // “İki sahil” qəzeti 31 yanvar 2012.
 8. “Məqamlar” kitabının təqdimatı olub // “Palitra” qəzeti 31 yanvar 2012.
 9. “Məqamlar”ın məqamı // “Kaspi” qəzeti 31 yanvar 2012. (müəllif: Fərid Hüseyn)
 10. “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirildi // “Səs” qəzeti 31 yanvar 2012.
 11. Kamal Abdullanın yaradıcılığına həsr olunan “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirilib // “Yeni Azərbaycan” qəzeti 31 yanvar 2012.
 12. “Məqamlar” kitabı təqdim edildi // “Paritet” qəzeti 1 fevral 2012 (müəllif: Nərmin Muradova)
 13. Üzə-üzə dayanmış paralel dünyalar // “525-ciqəzet” 4 fevral 2012 (müəllif: Fərid Hüseyn)
 14. Тревожная поэзия закругленного мира // газета «Зеркало» 11 февраля 2012 г. (автор: Вургун Мехтиев)
 15. “Literaturnaya qazeta” Kamal Abdullanın hekayəsini dərc etdi // 17 fevral 2012 http://kultaz.com/2012/02/17/literaturnaya-qazeta-kamal-abdullanin-hekayesini-derc-etdi/
 16. “Literaturnaya qazeta” Kamal Abdullanın hekayəsini dərc etdi // “Kaspi” qəzeti 18-20 fevral, s. 14
 17. Postmodernizm və “Unutmağa kimsə yox…” dilemması // “525-ciqəzet” 10 mart 2012  (müəllif: Vurğun Əyyub)
 18. Бакинская школа синтаксиса // газета «Зеркало», 29 марта 2012 г. (автор: А.М.Везиров)
 19. Kamal Abdulla Nobel ödülünə doğru // “Müsavat” qəzeti 29 mart 2012 (müəllif: Etibar Əliyev) http://musavat.com/news/sonx%C9%99b%C9%99r/KAMAL-ABDULLA-NOBEL%C6%8F-%C3%96D%C3%9CL%C3%9CN%C6%8F-DO%C4%9ERU_120638.html
 20. Kamal Abdulla Nobel ala biləcəkmi? // “Teleqraf” qəzeti 30 mart 2012 ( Zülfiyyə Telmanqızı)
 21. BSU-da mətubat konfransı keçirldi // “Səs” qəzeti 31 mart (müəllif: Zümrüd)
 22. Kamal Abdullanın Nobelə namizədliyi sülhməramlı missiyası ilə bağlıdır// “Şərq” qəzeti 31 mart 2012. (müəllıf: Anar Bayramoğlu)
 23. Kamal Abdulla “Nobel”ə namizədliyindən danışdı // “Ekspress” qəzeti, 31 mart – 2 aprel 2012.
 24. Kamal Abdulla mətbuat konfransı keçirdi // “525-ciqəzet” 31 mart 2012. (müəllıf: Günel)
 25. Kamal Abdulla Nobellə bağlı suallara aydınlıq gətirdi // “Kaspi” qəzeti 31 mart-7 aprel 2012.
 26. Azərbaycanlı müəllifin əsəri Nobel mükafatına namizəd göstərildi // “İki sahil” qəzeti 31 mart 2012. (müəllif: Günel Eyyubova)
 27. Azərbaycan ədəbiyyatında bir ilk // “Mövqe” qəzeti 31 mart 2012. (müəllif: Tural Qabiloğlu)
 28. Кямал Абдуллаев претендует на Нобелевскую премию // “Zerkalo” qəzeti 31 mart 2012. (müəllif: Kamilla Əliyeva)
 29. Kamal Abdulla, “Nobel” mükafatı və başqaları // “Reytinq” qəzeti 1 aprel 2012. (müəllif: Elnur Astanbəyli)
 30. Həmkarlar Kamal Abdullanın Nobel mükafatı namizədliyinə reaksiya verdi // “Müsavat” qəzeti 31 mart 2012. (müəllif: Sevinc Telmanqızı)
 31. Kamal Abdullanın namizədliyini BSU irəli sürüb // “Həftə içi” qəzeti 31 mart – 2 aprel 2012. (müəllif: Aytən Kərimli)
 32. Kamal Abdulla söz-söhbətlərə son qoydu // “Paritet” qəzeti 31 mart – 2 aprel 2012. (müəllif: Nərmin Muradova)
 33. Манифест новой языковедческой школы в тюркологии // “Zerkalo” qəzeti 31 mart 2012. (müəllif: İlyas Qamidov)
 34. «Для меня является гордостью, что мои коллеги меня так высоко оценили» // газета «Эхо» 3 апреля 2012 г. (автор: Дж.Алекперова)
 35. Bir daha Nobel haqqında // “İki sahil” qəzeti 5 aprel  2012. (müəllıf: Fəxriyyə İkramqızı)
 36. Axır ki, “Nobel” mükafatı bizdə veriləcək… // “Təzadlar” qəzeti, 10 aprel 2012. (müəllıf: Vəli Səmədli)
 37. Две книги двух талантливых авторов // газета «Зеркало» 18 апреля 2012 г. (müəllif: Камилла Алиева)
 38. «Неоконченная рукопись» интересна польской общественности // газета «Эхо», 18 апреля 2012 (müəllif: Дж.Алекперова)
 39. Что там – за «тюлевой занавеской»? // журнал «Литературный Азербайджан» № 4, 2012г. (автор: Вургун Мехтиев) с. 66-80.
 40. Нравственность в пространстве философского художественного текста // Ümumilli lider Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri III Beynəlxalq elmi konfransın materiaları 2-5 may 2012, Bakı, Azərbaycan (müəllif: Qasımova K.)
 41. Kitabi Dədə Qorqud və çağdaş Azərbaycan dramaturgiyası // Ümumilli lider Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri III Beynəlxalq elmi konfransın materiaları 2-5 may 2012, Bakı, Azərbaycan, 325-329 s. (müəllif: Yeganə İsmayılova)
 42. Nobel mükafatı və Kamal Abdulla // 18 may 2012 (müəllif: Əlisa Nicat) alisanicat.wordpress.com/2012/05/18/nobel-mukafati-v%C9%99-kamal-abdulla/
 43. Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə icazəsiz nəşr olundu // http://kultaz.com/2012/05/29/kamal-abdullanin-kitabi-turkiyede-icazesiz-nesr-olundu /
 44. “Sehrbazlar dərəsi” (Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Şərq” qəzeti 30 may 2012
 45. Kitabın icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Üç nöqtə” qəzeti 30 may 2012 (müəllif: Xalid)
 46. Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Ədalət” qəzeti 30 may 2012-ci il
 47. Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə icazəsiz nəşr edilib // “525-ci qəzet”, 30 may 2012
 48. Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “İki sahil” qəzeti 30 may 2012.
 49. “Sehrbazlar dərəsi” (Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Paralel” qəzeti 30 may 2012.
 50. Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə qalmaqala səbəb olub // “Azad Azərbaycan” qəzeti 30 may 2012-ci il (müəllif: Hacı Tofiq)
 51. Piratlar vadisi // “Paritet” qəzeti 31 may – 1 iyun 2012.
 52. “Kitabi-Dədə Qorqud” və cağdaş Azərbaycan şeirində K.Abdulla “Gizlinləri” // Məruzələr LXVIII cild, AMEA, N 1, 2012, “Elm” – redaksiya-nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi. 183-193. (müəllif: İsmayılova Yeganə)
 53. “Dədə Qorqud” eposu postmodernist roman düşüncəsində // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, N 1, 2012, s. 29- 42. (müəllif:İsmayılova Yeganə)
 54. “Dədə Qorqud” motivləri K.Abdullanın dramaturji yaradıcılığında // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, N 1, 2012, s. 90-99. (müəllif:İsmayılova Yeganə)
 55. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları və Kamal Abdulla yaradıcılığı” //  iyun 2012, (müəllif: İsmayılova Yeganə) kulis.az/xeber_“KitabiDədə_Qorqud”_dastanları___5026.html      
 56. “Dədə Qorqud” motivləri və müasir Azərbaycan dramaturgiyası // “Pedaqoji Universitet Xəbərləri” jurnalı, № 2, Humanitar elmlər bölməsi, Bakı, 2012. s. 273-277 (müəllif:İsmayılova Yeganə)
 57. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanları, Kamall Abdulla dramaturgiyası, Vaqif İbrahimoğlu rejissorluğu // Bakı universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 2, 2012, s. 13-21. (müəllif:İsmayılova Yeganə)
 58. Kamal Abdullanın romanı yenidən nəşr edildi //  qafqazinfo.az/news.php?id 11 iyun 2012 (müəllif: Sədan)
 59. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı // www.modern.az/articles/25354/1/ 14 iyun  2012    (müəllif: Aytən Əliyeva)
 60. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // http://www.qafqazinfo.az/news.php?id=2001114 iyun 2012.
 61. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // 14 iyun 2012 http://kultaz.com/2012/06/14/azerbaycanli-borxesin-eseri-tekrar-cap-edildi/
 62. “Yarımçıq əlyazma” yenidən çap olundu // 14 iyun2012 kulis.az/xeber_“Yarımçıq_əlyazma”_yenidən_çap__5050html  
 63. Azərbaycan romanı Braziliyada çıxdı // 14 iyun 2012. http://kulis.az/xeber_Azərbaycan_romanı_Braziliyada_çıxdı__5102.html
 64. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanının ikinci nəşri çıxdı // 15 iyun 2012 (müəllif: Sevda İsmayıllı) http://www.azadliq.org/content/article/24615218.html 
 65. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Həftə içi” qəzeti 15 iyun 2012
 66. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Kaspi” qəzeti 15 iyun 2012.
 67. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Mövqe” qəzeti 15 iyun 2012.
 68. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Ədalət” qəzeti 15 iyun 2012. (BSU-nun Mətbuat Xidməti)
 69. “Yarımçıq əlyazma” təkrar çap edildi // “525-ci qəzet” 15 iyun (müəllif: Günel)
 70. Braziliyanın Paraiba Universitetində “Yarımçıq əlyazma”nın təqdimatı olub //   “525-ci qəzet” 19 iyu 2012. (müəllif: Günel)
 71. “Yarımçıq əlyazma” romanı ərəb dilində // “Kaspi” qəzeti, 30 iyun – 2 iyul 2012.
 72. Münasibətlər çoxillik təcrübə və tarixi əlaqələrlə əsaslanır // “İki sahil” qəzeti, 30 iyun 2012.
 73. Kemal Abdulla’nın  “Yarım Kalmış El Yazması” Nobele Aday // Ataköy gazetesi, mayıs 2012
 74. “Mifdən yaziya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” // 525-ci qəzet 14 iyul 2012. (müəllif: Günel)
 75. “Yarımçıq əlyazma” romanının müəllifi haqqında yarımçıq əlyazma // 525-ci qəzet 21 iyul 2012 (müəllif: İftixar Piriyev)
 76. Kemal Abdulla Nobel’e Aday Oldu // Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, 2012. (müəllif:Sevinç Üçgül)
 77. Mifdən yaziya və yaxud  tərsinə — ana variantlara doğru // 525-ci qəzet 28 iyul 2012. (“Mifdən yaziya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” kitabının müzakirəsi)
 78. “Ağrıları bitməyən Gəncə zəlzələsi…” — Kamal Abdullanın romanı haqqında // Avqust 2012. (müəllif: İradə Musayeva) http://qafqazinfo.az/“AĞRILARI_BITMƏYƏN_GƏNCƏ_ZƏLZƏLƏSI…”___KAMAL_ABDULLANIN_ROMANI_HAQQINDA-2431-xeber.html
 79. Kamal Abdullanın yeni kitabı – “Labirint” // 525-ci qəzet 14 avqust 2012 (müəllif: Günel)
 80. Kamal Abdulla fəxri professor adına layiq görülüb // “İki sahil” qəzeti 5 sentyabr 2012.
 81. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb // “Yeni Azərbaycan” qəzeti 5 sentyabr 2012.
 82. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülmüşdür // “Respublika” qəzeti 5 sentyabr 2012.
 83. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülmüşdür // “Azərbaycan” qəzeti 5 sentyabr 2012.
 84. Kamal Abdulla fəxri professor adına layiq görülüb // “Palitra” qəzeti 5 sentyabr 2012. (müəllif: Qorqud)
 85. Образ палача в современной Азербайджанской литературе (на основе романа К. Абдуллы «Долина Кудесников») //Казакстан мурагаттары (Архивы Казахстана) информационный и научно-практический журнал, Астана, 2012, № 1, с. 68-70 (автор: Саадат Мамедова)
 86. Модификация образа дервиша в художественном творчестве (на основе романа К.Абдуллы «Долина кудесников») // Хабаршы (Вестник), Астана, 2012, № 1, с. 273- 276. (автор: Саадат Мамедова)
 87. Магия цвета в романе К.Абдуллы «Долина кудесников» // Актуальные проблемы искусствоведения, филологии и культурологи  (материалы международной заочной научно-практической конференции), Новосибирск, 2012, с. 146-149. (автор: С.Мамедова, А..Кязымова)
 88. Üç yüz Azərbaycanlı və üstəgəl Kamal Abdulla // Vətən daşı olmayandan… (publisistik qeydlər, müsahibələr, səfər təəssüratları, təqdimatlar, portretlər, rəylər).  Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s. 28-35.(müəllif: Ağacəfər Həsənli)
 89. Роман Камала Абдуллы “Долина волшебников” издан на казахском языке // 19 сентября 2012 г. trend.az/life/culture/2067080.html
 90. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazması”ndan yarımçıq əlyazmaya  doğru: yazı eposa qarşı //525-ci qəzet 29 sentyabr 2012. (müəllif:Maks Statkiyeviç)
 91. Kamal Abdullanın sirr, paralel dünya üzrə səpələndiklərinə açar verən yazı // “Teleqra” qəzeti, 2 oktyabr 2012. (müəllif: Niyazi Mehdi)
 92. Камал Абдулла: «Перед фактом армяне чувствуют себя слабыми» // 4 октября 2012 г. http://www.salamnews.org/ru/news/read/28270
 93. Стирая пространство времени //  журнал «Нива», № 9, Астана, 2012. с. 164-166. (автор: Саадат Мамедова)
 94. Kamal Abdullanın  “Labirinti” // 525-ci qəzet 12 oktyabr 2012. (müəllif: Mətanət Vahid)
 95. Yazıçılar Kamal Abdulladan danışdılar  // 06 ноябрь 2012 (müəllif: Gülnar) http://www.qafqazinfo.az/arxiv-yazclar-kamal-abdulladan-dandlar-t29068.html
 96. Kamal Abdullanın «Labirint»i müzakirə olundu (FOTOLAR)  6 noyabr 2012 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=2444
 97. Slavyan Universitetində Kamal Abdulla, Borxes, Markes söhbəti // 7 noyabr 2012. (müəllif:  Qan Turalı) http://news.lent.az/kulis/news/3007
 98. Kamal Abdullanın Minotavrsız labirinti //  9 noyabr 2012  (müəllif: Səlim Babullaoğlu) https://arxiv.az/az/news.lent.az/332973/Kamal+Abdullanin+Minotavrsiz+labirinti https://arxiv.az/az/kulis.az/1086847/Kamal+Abdullanin+Minotavrsiz+labirinti
 99. Kamal Abdullanın Minotavrsız labirinti // “525-ci qəze” 9 noyabr 2012 (müəllif: Səlim Babullaoğlu)
 100. Borxes və K.Abdulla: Kitabxana və Əlyazma// Sözü işığa danışdım (məqalələr, esselər, resenziyalar, etüdlər), Bakı, 2012, s. 114-119 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 101. Tanınmışlar Kamal Abdullanı təbrik etdi // 3 dekabr 2012 http://www.publika.az/index.php?action=static_detail&static_id=28647&project_id=52
 102. Düşmədiyim “Labirint” və beş-on söz // 7 dekabr 2012  (müəllif: Mahir Mehdi) http://news.lent.az/kulis/news/3335
 103. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, Kamal Abdulla dramaturgiyası, Vaqif İbrahimoğlu rejissorluğu // Bakı universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 2, 2012. s. 13-20.
 104. .. iki… bizimki… yaxud, // “Kaspi” qəzeti 8 dekabr 2012  (müəlliflər: Könül Əliyeva, Elçin Cəfərov)
 105. Постмодернизм в современной Азербайджанской литературе (Взгляд на творчество Камала Абдуллы) // журнал «Литературный Азербайджан», 12, 2012, с. 56-60. (автор: Аида Фейзуллаева)
 106. “Sehrbazlar dərəsi”nin sehri // “525-ci qəze” 18 dekabr 2012 (müəllif: İftixar)
 107. Стиль как явление «бесстрастного» автора // Русский Харбин, запечатленный в слове. Выпуск 6. Благовещенск, 2012, с. 107-117 (автор: В.Г. Мехтиев)
 108. Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanında şəxsiyyət və zaman // “İpək yolu” jurnalı, 2012, № 4 (müəllif: Fərhad Mədətov)