2004-cü il / 2004 -ый год

 1. Tənhalığın tənhasızlaşdırılması (I yazı)// «525-ci qəzet», 3 yanvar, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 2. Tənhalığın tənhasızlaşdırılması (II yazı) // «525-ci qəzet», 10 yanvar, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 3. İki addım içəri, bir addım çölə // 28 yanvar, 2004 (müəllif: Salam)
 4. Kamal Abdulla – yol, ərkan və üsul // «Ekspress» qəzeti, 15 fevral, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 5. Kamal Abdulla «Dəvə yağışı»nı da «Yuğ»a etibar etdi // «525-ci qəzet», 23 mart, 2004 (müəllif: Zöhrə)
 6. Elmlə İlhamın vəhdətindən doğan poeziya // «Azadlıq» qəzeti, 24 mart, 2004 (müəllif: Azər Mehdioğlu)
 7. «Yarımçıq əlyazmalar» və «bütöv» inanclar // «Səhifələr» qəzeti, 22 may, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 8. Kamal Abdulla mifik ehkamlarımızın qəniminə çevrilib // «Səhifələr» qəzeti, 25 may, 2004
 9. «Yarımçıq əlyazma» əsəri ciddi müzakirələrə səbəb olacaq // «525-ci qəzet», 5 iyun, 2004 (müəllif: Rəşad Məcid)
 10. «Yarımçıq əlyazma»ya yarımçıq başlıqlar // «Səhifələr» qəzeti, 6 iyun, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 11. «Yarımçıq əlyazma» birmənalı qarşılanmır // «Bakı xəbər» qəzeti, 19 iyun 2004 (müəllif: Nicat Dağlar)
 12. Kamal Abdulla tarixi saxtalaşdırır // «Bizim yol» 28 iyun, 2004 (müəllif: R.Cavadlı)
 13. Şah İsmayıl, Kamal Abdulla və «Yarımçıq əlyazma» // «Ədalət» qəzeti, 30 iyun 2004
 14. Şah İsmayıl Xətai Çaldıran döyüşündə öldürülüb? // «Bakı xəbər» qəzeti, 2 iyul, 2004
 15. «Yarımcıq Əlyazma» haqqında əlavə bir neçə söz // «Azadlıq» qəzeti, 7 iyul, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 16. «Yarımçıq əlyazma» romanının müəllifinə züy tutanlar // «Azadlıq» qəzeti, 9 iyul, 2004
 17. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazması» çapdan çıxıb // «525-ci qəzet», 24 iyul, 2004 (müəllif: Zöhrə)
 18. Yaddaş saxlancı və ya tarixi talenin itmiş səhifələri // «Səhifələr» qəzeti, 17 avqust, 2004 (müəllif: filoloqiya elmləri doktoru Şamil Vəliyev).
 19. Yarımçıqlıqda tamlıq // “Səhifələr” qəzeti, 17-24 avqust 2004 (müəllif: Oqtay Hacımusalı)
 20. Kədərli və işıqlı seçmələr // «Ədəbiyyat qəzeti», 20 avqust 2004 (müəllif: Anar)
 21. Dədə Qorqud, Babək, Nizami… bu şəxslərə ironiyanı kimlər edib // «Ədalət» qəzeti, 24 avqust, 2004 (müəllif: Aqil Abbas)
 22. Kamal Abdulla Atatürk kültür, dil və tarix qurumunun üzvü seçilib // «525-ci qəzet», 24 avqust, 2004 (müəllif: Nailə)
 23. Anar: Kamal Abdulla kimi bir ziyalı haqda güldən ağır söz deməyi ləyaqətimə sığışdırmaram // «525-ci qəzet», 4 sentyabr, 2004.
 24. Anar danışdı. O, Kamal Abdulla ilə aralarında problem olmadığını bildirdi // «Reytinq» qəzeti, 5 sentyabr, 2004.
 25. Çağdaş nəsrimiz // «Səhifələr» qəzeti, 7 sentyabr, 2004 (müəllif: Oktay Hacımusalı)
 26. «Yarımçıq əlyazma» və ya dağılan miflər // «Xural» qəzeti, 11 sentyabr, 2004 (müəllif: Kənan Hacı)
 27. Yarımçıq əlyazma və ya tamamlanmamış süjet // «525-ci qəzet» qəzeti, 14 sentyabr 2004 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 28. A.Talıbzadə: bu roman müəyyən situasiyanın, olayın, müəyyən mətnlərin hermenevtikasıdır // «Səhifələr» qəzeti, 14 sentyabr, 2004 (müəllif: Aydın Talıbzadə)
 29. V.İbrahimoğlu: Özünü tanımaq təkcə insanlar üçün yox, mədəniyyətlər üçün də önəmli əlamətdir // «Səhifələr» qəzeti, 14 sentyabr, 2004 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 30. Yarımçıq əlyazma və ya tamamlanmamış süjet // «525-ci qəzet», 14 sentyabr, 2004 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 31. «Yuğ» yeni mövsümü «Dəvə yağışı» ilə açır // «Reytinq» qəzeti, 18 sentyabr, 2004
 32. Dədə Qorqud qanniballığı və jurnalistikası // «Ədalət» qəzeti, 28 sentyabr, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 33. Yaddaşımızın nur daşı // «Üç nöqtə» qəzeti, 2 oktyabr, 2004 (müəllif: Vaqif İbrahimoğu)
 34. Cəhd və hüquq // «Ekspress» qəzeti, 5 oktyabr, 2004 (müəllif: Asif Hacılı)
 35. Следы из деконструкции, произведенной Камалом Абдуллой // «Зеркало» qəzeti, 16 oktyabr, 2004 (müəllif: Niyazi Mehdiyev)
 36. Kamil Kamal Abdulla // «Ədalət» qəzeti, 20 oktyabr, 2004 (müəllif: Rasim Qaraca)
 37. K.Abdullanın dekonstruksiyasından açılan izlər… // «525-ci qəzet», 26 oktyabr, 2004 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 38. Yarımçıq əlyazma haqqında bitkin kitab // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 28 oktyabr, 2004 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 39. Mükəmməl «Yarımçıq əlyazma» // «Bayat» qəzeti, 30 oktyabr 2004 (müəlliflər: Kəramət, Murad Köhnəqala)
 40. Avtoparodiya // «Üç nöqtə» qəzeti, 6 noyabr, 2004 (müəllif: Salam)

2003-cü il / 2003 -ий год

 1. “Sirr sirdisə…” (Kama Abdullanın “Gizli Dədə Qorqud”u və “Casus”u ilə bağlı düşüncələr) // “525-ci qəzet”, 8 fevral, 2003-cü il (müəllif: Rəhman Bədəlov)
 2. Kədər o qədər çoxdur ki… // «Kredo» qəzeti, 1 mart, 2003 (müəllif: Əjdər Fərzəli)
 3. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası və postmodernist meyllər // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 16 mart, 2003 (müəllif: İsayeva Pərvanə)
 4. Oxucu üçün hazırlıq tələb edən şair // «525-ci qəzet», 24 may, 2003 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 5. «Kədərli seçmələr»in nikbin nəticələri // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 25 may,
 6. Əsrlərin sirləri və ya sirlərin sərgüzəşti // «İki sahil» qəzeti, 30 may, 2003 (müəllif: Nazilə Nərimanqızı)
 7. Onu sevənlərin hamısı oradaydı // «Azadlıq» qəzeti, 3 iyun, 2003 (müəllif: Könül Sabirqızı)
 8. Premyera dramı «Şax İsmail» // «Exo» qəzeti, 4 iyun, 2003 (müəllif: S.Kərimova)
 9. «Hamı səni sevənlər burdadı» nın müzakirəsi olub // «525 – ci qəzet» 17 iyun, 2003 (müəllif: Aytən)
 10. Onu sevən hamı bir yerdə idi // «Azadlıq» qəzeti, 17 iyun, 2003 (müəllif: Könül Sabir qızı)
 11. Kədərlə gülüşün tanqosu // «525 – ci qəzet», 21 iyun, 2003 (müəllif: Toğrul Mehdi)
 12. Şah İsmayıl Xətai Çaldıran döyüşündə həlak olub? // «Yeni Azərbaycan», 2 iyul, 2003 (müəllif: Ülviyyə Əsədzadə)
 13. Unutmağa kimsə yox // «Ədalət», 16 iyul, 2003 (müəllif/автор: Əbülfət Mədətoğlu)
 14. Kamal Abdulla tariximizi saxtalaşdırmaqla məşğuldur // «Şərq» qəzeti, 22 iyul, 2003 (müəllif/автор: Firdovsi)
 15. Kamal Abdulla da danışdı // «Şərq» qəzeti, 24 iyul, 2003 (müəlliflər/авторы: L.Paşaqızı, Ü.Əsədzadə)
 16. «Bir, iki, bizimki» altı ölkədə işıq üzü görüb // «525 – ci qəzet», 19 avqust, 2003 ( müəllif/автор: Aytən)
 17. Труд, который ждали… // «Зеркало» qəzeti, 11 noyabr, 2003 (müəllif/автор: X.Nəcəfov)
 18. Böyük tənhalıq. Prof. K.Abdullanın «Kədərli seçmələr»i barədə düşüncələr // «Ekspress» qəzeti, 24 noyabr 2003 (müəllif/автор: Kamran Nəzirli)
 19. “Həqiqətin astanasında”. V.İbrahimoğlu K.Abdullanın “Bir, iki, bizimki” pyesi haqqında (Azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman, ispan dillərində) // “Bir, iki, bizimki” Mütərcim, Bakı, 2003
 20. ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilib // «İki sahil» qəzeti, 4 dekabr, 2003 (müəllif/автор: N.Nərimanqızı)
 21. ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilib. Prof. K.Abdulla ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində çıxış edib // «525-ci qəzet», 21 dekabr, 2003 (müəllif/автор: Cahangir)