2012-ci il / 2012 -ый год

 1.  Əsrlər, illər, məqamlar… // “525-ciqəzet” 7 yanvar 2012-ci il (müəllıf: Aqşin Dadaş-zadə)
 2. Сакральность белого цвета в романе К.Абдуллы «Долина кудесников» // газета «Зеркало» 7 января 2012 г. (müəllif:Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 3. Dialoq – sözü anlama məqamı // “525-ciqəzet” 28 yanvar 2012-ci il (müəllif: Rüstəm Kamal)
 4. “Məqamlar” kitabının geniş təqdimatı oldu //  “525-ci qəzet” 31 yanvar 2012-ci il (müəllif: Günel)
 5. Üç yazarın “Məqamlar”ı // “Mərkəz” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il
 6. “Məqamlar” kitabı təqdim olundu // “Olaylar” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il (müəllif: Nisə Rafiqqızı)
 7. Kamal Abdulanın yaradıcılığına həsr olunan “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirilib // “İki sahil” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il
 8.  “Məqamlar” kitabının təqdimatı olub // “Palitra” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il
 9.  “Məqamlar”ın məqamı // “Kaspi” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il (müəllif: Fərid Hüseyn)
 10.  “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirildi // “Səs” qəzeti 31 yanvar 2012 -ci il
 11. Kamal Abdullanın yaradıcılığına həsr olunan “Məqamlar” kitabının təqdimatı keçirilib // “Yeni Azərbaycan” qəzeti 31 yanvar 2012-ci il
 12.  “Məqamlar” kitabı təqdim edildi // “Paritet” qəzeti  1 fevral 2012-ci il (müəllif: Nərmin Muradova)
 13. Üzə-üzə dayanmış paralel dünyalar // “525-ciqəzet” 4 fevral 2012-ci il (müəllif: Fərid Hüseyn)
 14. “Dədə Qorqud Kitabı” və müasir Azərbaycan ədəbi düşüncələri. Bakı, “Elm”, 2011, s. 124-144 (müəllif: Yeganə İsmayılova)
 15. Тревожная поэзия закругленного мира // газета «Зеркало» 11 февраля 2012 г. (автор: Вургун Мехтиев)
 16.  “Literaturnaya qazeta” Kamal Abdullanın hekayəsini dərc etdi // “Kaspi” qəzeti 18-20 fevral, s. 14
 17.  Postmodernizm və “Unutmağa kimsə yox…” dilemması // “525-ciqəzet” 10 mart 2012-ci il  (müəllif: Vurğun Əyyub)
 18. BSU-da mətubat konfransı keçirldi // “Səs” qəzeti 31 mart 2012-c il.  (müəllif: Zümrüd)
 19. Kamal Abdullanın Nobelə namizədliyi sülhməramlı missiyası ilə bağlıdır// “Şərq” qəzeti 31 mart 2012. (müəllıf: Anar Bayramoğlu)
 20. Kamal Abdulla “Nobel”ə namizədliyindən danışdı // “Ekspress” qəzeti, 31 mart – 2 aprel 2012-ci il
 21. Kamal Abdulla: “”Nobel” siyasiləşibsə mən onu almayacam”// “Ədalət” qəzeti 31 mart 2012-i il
 22. Kamal Abdulla mətbuat konfransı keçirdi // “525-ciqəzet” 31 mart 2012-ci il (müəllıf: Günel)
 23. Kamal Abdulla Nobellə bağlı suallara aydınlıq gətirdi // “Kaspi” qəzeti 31 mart-7 aprel 2012-ci il
 24. Azərbaycanlı müəllifin əsəri Nobel mükafatına namizəd göstərildi // “İki sahil” q əzeti 31 mart 2012-ci il (müəllif: Günel Eyyubova)
 25. Azərbaycan ədəbiyyatında bir ilk // “Mövqe” qəzeti 31 mart 2012-ci il (müəllif: Tural Qabiloğlu)
 26. Кямал Абдуллаев претендует на Нобелевскую премию // “Zerkalo” qəzeti 31 mart 2012-ci il. (müəllif: Kamilla Əliyeva)
 27. Kamal Abdulla, “Nobel” mükafatı və başqaları // “Reytinq” qəzeti 1 aprel 2012-ci il (müəllif: Elnur Astanbəyli)
 28. Həmkarlar Kamal Abdullanın Nobel mükafatı namizədliyinə reaksiya verdi // “Müsavat” qəzeti 31 mart 2012-ci il (müəllif: Sevinc Telmanqızı)
 29. Kamal Abdullanın namizədliyini BSU irəli sürüb // “Həftə içi” qəzeti 31 mart – 2 aprel 2012-ci il (müəllif: Aytən Kərimli)
 30. Kamal Abdulla söz-söhbətlərə son qoydu // “Paritet” qəzeti 31 mart – 2 aprel 2012-ci il (müəllif: Nərmin Muradova)
 31. Манифест новой языковедческой школы в тюркологии // “Zerkalo” qəzeti 31 mart 2012-ci il (müəllif: İlyas Qamidov)
 32. Kamal Abdulla Nobel ala biləcəkmi? // “Teleqraf” qəzeti 30 mart 2012-ci il ( Zülfiyyə Telmanqızı)
 33. «Для меня является гордостью, что мои коллеги меня так высоко оценил и» // газета «Эхо» 3 апреля 2012 г. (автор: Дж.Алекперова)
 34. Bir daha Nobel haqqında // “İki sahil” qəzeti 5 aprel  2012-ci il (müəllıf: Fəxriyyə İkramqızı)
 35. Две книги двух талантливых авторов // газета «Зеркало» 18 апреля 2012 г.(müəllif: Камилла Алиева
 36. «Неоконченная рукопись» интересна польской общественности // газета «Эхо» 18 апреля 2012 (müəllif: Дж.Алекперова)
 37. Что там – за «тюлевой занавеской»? // журнал «Литературный Азербайджан» № 4, 2012г. (автор: Вургун Мехтиев) с. 66-80.
 38. Нравственность в пространстве философского художественного текста // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri III Beynəlxalq elmi konfransın  materiaları 2-5 may 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan (müəllif: Qasımova K.)
 39. Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə icazəsiz nəşr olundu //29 may  2012
 40. Sehrbazlar dərəsi” (Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Şərq” qəzeti 30 may 2012-ci il
 41. Kitabın icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Üç nöqtə” qəzeti 30 may 2012-ci il  (müəllif: Xalid)
 42. Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Ədalət” qəzeti 30 may 2012-ci il
 43.  Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə icazəsiz nəşr edilib // “525-ci qəzet” 30 may 2012-ci il
 44. Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “İki sahil” qəzeti 30 may 2012-ci il
 45.  “Sehrbazlar dərəsi” (Kamal Abdullanın kitabının Türkiyədə icazəsiz nəşri qalmaqala səbəb olub // “Paralel” qəzeti 30 may 2012-ci il
 46. Kamal Abdullanın kitabı Türkiyədə qalmaqala səbəb olub // “Azad Azərbaycan” qəzeti 30 may 2012-ci il (müəllif: Hacı Tofiq)
 47. Piratlar vadisi // “Paritet” qəzeti 31 may – 1 iyun 2012-ci il
 48. “Kitabi-Dədə Qorqud” və cağdaş Azərbaycan şeirində K.Abdulla “Gizlinləri” // Məruzələr LXVIII cild, AMEA, N 1, 2012-ci il, “Elm” – redaksiya-nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi. S. 183-193. (müəllif:İsmayılova Y.N.)
 49. “D ədə  Qorqud” eposu postmodernist roman düşüncəsində // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, N 1, 2012-ci il, s. 29- 42. (müəllif:İsmayılova Y.N.)
 50. “Dədə Qorqud” motivləri K.Abdullanın dramaturji yaradıcılığında // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, N 1, 2012-ci il, s. 90-99. (müəllif:İsmayılo va Y.N.)
 51.  “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları və Kamal Abdulla yaradıcılığı” //   iyun 2012 (müəllif:İsmayılova Y.N.)
 52. Kamal Abdullanın romanı yenidən nəşr edildi //   11 iyun 2012-ci il (müəllif: Sədan)
 53. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı //  14 iyun 2012-ci il(müəllif: Aytən Əliyeva)
 54.  “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi //  14 iyun 2012-ci il
 55.  “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi //14 iyun 2012-ci il
 56.  “Yarımçıq əlyazma” yenidən çap olundu  // iyun 2012-ci il
 57. Azərbaycan romanı Braziliyada çıxdı // iyun 2012-ci il
 58. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanının ikinci nəşri çıxdı // 15 iyun 2012-ci il (müəllif: Sevda İsmayıllı)
 59. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Həftə içi” qəzeti 15 iyun 2012-ci il
 60. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Kaspi” qəzeti 15 iyun 2012-ci il
 61. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Mövqe” qəzeti 15 iyun 2012-ci il
 62. “Azərbaycanlı Borxes”in əsəri təkrar çap edildi // “Ədalət” qəzeti 15 iyun 2012-ci il (BSU-nun Mətbuat Xidməti)
 63. “Yarımçıq əlyazma” təkrar çap edildi // “525-ci qəzet” 15 iyu 2012-ci il (müəllif: Günel)
 64. Braziliyanın Paraiba Universitetində “Yarımçıq əlyazma”nın təqdimatı olub // “525-ci qəzet” 19 iyu 2012-ci il (müəllif: Günel)
 65. Yarımçıq əlyazma” romanı ərəb dilində // “Kaspi” qəzeti, 30 iyun – 2iyul 2012-ci il
 66. Münasibətlər çoxillik təcrübə və tarixi əlaqələrlə əsaslanır // “İki sahil” qəzeti, 30 iyun 2012-ci il
 67. Kamal Abdulla: “Gənclik millətini düşünən olmalıdır”. // “525-ci qəzet” 6 iyul 2012-ci il, (müəllif:Kamil Həmzəoğlu)
 68. Kemal Abdulla’nın  “Yarım Kalmış El Yazması” Nobele Aday// Ataköy gazetesi 2012-cı yıl
 69. “Mifdən yaziya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” // 525-ci qəzet 14 iyul 2012-ci il (müəllif: Günel)
 70. “Yarımçıq əlyazma” romanının müəllifi haqqında yarımçıq əlyazma // 525-ci qəzet 21 iyul 2012-ci il (müəllif:İftixar Piriyev)
 71. Kemal Abdulla Nobel’e Aday Oldu // Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi, 2012-ci il (müəllif:Sevinç Üçgül)
 72. Mifdən yaziya və yaxud  tərsinə – ana variantlara doğru // 525-ci qəzet 28 iyul 2012-ci il (“Mifdən yaziya və yaxud Gizli Dədə Qorqud” kitabının müzakirəsi)
 73. Kamal Abdullanın yeni kitabı – “Labirint” // 525-ci qəzet 14 avqust 2012-ci il (müəllif: Günel)
 74. Kamal Abdulla fəxri professor adına layiq görülüb // “İki sahil” qəzeti 5 sentyabr 2012-ci il
 75. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb // “Yeni Azərbaycan” qəzeti 5 sentyabr 2012-ci il
 76. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülmüşdür // “Respublika” qəzeti 5 sentyabr 2012-ci il
 77. Kamal Abdullayev Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülmüşdür // “Azərbaycan” qəzeti 5 sentyabr 2012-ci il
 78. Kamal Abdulla fəxri professor adına layiq görülüb // “Palitra” qəzeti 5 sentyabr 2012-ci il (müəllif: Qorqud)
 79. Образ палача в современной Азербайджанской литературе (на основе романа К. Абдуллы «Долина Кудесников») //Казакстан мурагаттары (Архивы Казахстана) информационный и научно-практический журнал, Астана, 2012, № 1, с. 68-70 (автор: Саадат Мамедова)
 80. Модификация образа дервиша в художественном творчестве (на основе романа К.Абдуллы «Долина кудесников») // Хабаршы (Вестник), Астана, 2012, № 1, с. 273- 276. (автор: Саадат Мамедова)
 81. Магия цвета в романе К.Абдуллы «Долина кудесников» // Актуальные проблемы искусствоведения, филологии и культурологи  (материалы международной заочной научно-практической конференции), Новосибирск, 2012, с. 146-149. (автор: Саадат Мамедова)
 82. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazması”ndan yarımçıq əlyazmaya  doğru: yazı eposa qarşı //525-ci qəzet 29 sentyabr 2012-ci il (müəllif:Maks Statkiyeviç)
 83. Бакинская школа синтаксиса // газета «Зеркало», 29 марта 2012 г. (автор: А.М.Везиров)
 84. Kamal Abdullanın sirr, paralel dünya üzrə səpələndiklərinə açar verən yazı // “Teleqra” qəzeti, 2 oktyabr 2012-ci il (müəllif: Niyazi Mehdi)
 85. Стирая пространство времени //  журнал «Нива», № 9, Астана, 2012. c/ 164-166. (автор: Саадат Мамедова)
 86. Ağrıları bitməyən Gəncə zəlzələsi…” – Kamal Abdullanın romanı haqqında // 8   Avqust 2012-ci il (müəllif: İradə Musayeva)
 87. Kamal Abdullanın  “Labirinti” // 525-ci qəzet 12 oktyabr 2012-ci il (müəllif: Mətanət Vahid)
 88. “Долина кудесников”// газета “Туран times” (Казахстан), сентябрь, 2012 г. (автор: Буркитбай  Аяган)
 89. Kamal Abdullanın sirr, paralel dünya üzrə səpələndiklərinə açar verən yazı // “Teleqra” qəzeti, 2 oktyabr 2012-ci il (müəllif: Niyazi Mehdi)
 90. Стирая пространство времени //  журнал «Нива», № 9, Астана, 2012. с. 164-166. (автор: Саадат Мамедова)
 91. Kamal Abdullanın  “Labirinti” // 525-ci qəzet 12 oktyabr 2012-ci il (müəllif: Mətanət Vahid)
 92. Yazıçılar Kamal Abdulladan danışdılar  – //qafqazinfo.az saytı  06.11.2012// (müəllif: Gülnar)
 93. Kamal Abdullanın “Labirint”i müzakirə olundu (FOTOLAR)  
 94. Slavyan Universitetində Kamal Abdulla, Borxes, Markes söhbəti 7 noyabr 2012 kuli.az // (müəllif:  Qan Turalı)
 95. Kamal Abdullanın Minotavrsız labirinti //  9 noyabr 2012-ci il  (müəllif: Səlim Babullaoğlu)
 96. Kamal Abdullanın Minotavrsız labirinti // “525-ci qəze” 9 noyabr 2012-ci il  (müəllif: Səlim Babullaoğlu)
 97. X.L.Borxes və K.Abdulla: Kitabxana və Əlyazma// Sözü işığa danışdım (məqalələr, esselər, resenziyalar, etüdlər), Bakı, 2012, s. 114-119 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 98. Tanınmışlar Kamal Abdullanı təbrik etdi// 3 dekabr 2012-ci il  
 99. Düşmədiyim “Labirint” və beş-on söz.// 7 dekabr 2012-ci il  (müəllif: Mahir Mehdi)
 100. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, Kamal Abdulla dramaturgiyası, Vaqif İbrahimoğlu rejissorluğu // Bakı universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 2, 2012. s. 13-20.
 101. Bir… iki… bizimki… yaxud, // “Kaspi” qəzeti 8 dekabr 2012-ci il  (müəlliflər: Könül Əliyeva, Elçin Cəfərov)
 102.  Постмодернизм в современной Азербайджанской литературе (Взгляд на творчество Камала Абдуллы) // журнал «Литературный Азербайджан», 12, 2012, с. 56-60. (автор: Аида Фейзуллаева)
 103. “Sehrbazlar dərəsi”nin sehri // “525-ci qəze” 18 dekabr 2012-ci il  (müəllif: İftixar)
 104. Стиль как явление «бесстрастного» автора // Русский Харбин, запечатленный в слове. Выпуск 6. Благовещенск, 2012, с. 107-117 (автор: В.Г. Мехтиев)
 105. K.Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanında şəxsiyyət və zaman // “İpək yolu” jurnalı, 2012, № 4 (müəllif: Fərhad Mədətov)

2011-ci il / 2011 -ый год

 1. Мир чудес Кямала Абдуллы // “Каспий” qəzeti, 8 yanvar 2011 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 2. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “525-ci qəzet”, 19 yanvar 2011 (müəllif: Nizami Tağısoy)
 3. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı Sankt-Peterburqda dərc olunub // “525-ci qəzet”, 26 yanvar 2011 (müəllif: Hüsniyyə İsmətqızı)
 4. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” // “Ədalət” qəzeti, 26 yanvar 2011
 5. “Долина кудесников” на русском языке // “Зеркало” qəzeti, 26 yanvar 2011 (müəllif: M.Pleşunova)
 6. Kamal Abdullanın rus dilində nəşr edilmiş “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 26 yanvar 2011
 7. Kamal Abdullanın rus dilində nəşr edilmiş “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Xalq qəzeti”, 26 yanvar 2011 (müəllif: AzərTac)
 8. “Sehrbazlar dərəsi” kitabının təqdimatı olub // “Səs” qəzeti, 27 yanvar, 2011 (müəllif: Zümrüd)
 9. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanının rusca nəşrinin təqdimatı keçirilib // “Paritet” qəzeti, 27-28 yanvar, 2011 (müəllif: Günay)
 10. Камал Абдуллa: “У каждого человека существует своя долина, где он имеет возможность кудесничать”// “Зеркало” qəzeti, 29 yanvar 2011 (müəllif: Vüsalə Yaqubova)
 11. Kamal Abdullanın görükməz teatrı // “525-ci qəzet”, 29 yanvar 2011 (müəllif: Lyudmila Lavrova)
 12. “Sehrbazlar dərəsi” nin sehri // “Ədəbiyyat” qəzeti , 4 fevral 2011 (müəllif: S. Aranlı)
 13. “Kamal Abdulla seçimin morfologiyası” // “525-ci qəzet”,  5 fevral 2011 (müəllif: Günel)
 14. “Мир чудес Кямала Абдуллы” // “Литературный Азербайджан”  2011 (müəllif: Ceyla İbrahimova)
 15. “Kamal Abdulla və jurnalistika” // “525-ci qəzet”, 16 fevral 2011 (müəllif: Əflatun Amaşov)
 16. “Kamal Abdulla və jurnalistika, yaxud dördüncü qütbə baxış” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 16 fevral 2011 (müəllif: Əflatun Amaşov)
 17. “Kamal Abdulla 60 – Təbrik” // “Paralel” qəzeti, 16 fevral 2011 (müəllif: Tapdıq Abbas)
 18. “Kamal Abdulla – 60”: Mətbuat Şurasında mərasim keçirilib // “Üç nöqtə” qəzeti, 16 fevral 2011 (müəllif: Elməddin)
 19. “Kamal Abdullaya təbrik paketi və xatirə hədiyyəsi verilib” // “Paralel” qəzeti, 16 fevral 2011
 20. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “Ulduz” jurnalı, №2, 2011 (müəllif: Nizami Tağısoy)
 21. Kamal Abdulla -60 // “Üç nöqtə”qəzeti, 17 fevral 2011 (müəllif: Emin)
 22. Mətubat şurasında görkəmli alimin yubileyi ilə bağlı mərasim keçirilib //  “Ədalət”  qəzeti,17 fevral 2011
 23. Mətubat şurasında Kamal Abdullanın yubileyi ilə bağlı mərasim keçirilib // “Yeni Azərbaycan”qəzeti, 17 fevral  2011
 24. Mətubat şurasında Kamal Abdullanın 60 illik  yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib  // “525-ci qəzet”,  17 fevral 2011 (müəllıf: Bəxtiyar)
 25. Ənənənin novatorcasına davamı və ya “Seçimin morfologiyası”nın tənqid hüdudları // “Ulduz” jurnalı, №2, 2011 (müəllif: Nizami Tağısoy)
 26. Душа земли (рецензия на роман “Долина кудесников”) // “Литературная газета” qəzeti №10, 23 mart 2011
 27. “Sehirbazlar dərəsi” haqqında “Literaturnaya qazeta”da resenziya dərc olunub //  525-ci qəzet, 2 aprel 2011-ci il
 28. Yazıçı kosmoqoniyası: paralel dünyaların ahəngi // 525-ci qəzet, 2 aprel 2011-ci il (Müəllif: Rüstəm Kamal)
 29.  «Литертурная газета» вновь обратилась к творчеству Камала Абдуллы // газета «Зеркало» № 57, 5 апреля 2011 ( müəllıf: V.Yaqubova)
 30. Вилаят Гулиев: «Несмотря на загруженность и обилие творческих планов, Камал Абдулла нашел время написать интересную, захватывающую книгу» //  «Зеркало» qəzeti  № 66, 16 aprel 2011(müəllıf: Vilayət Quliyev)
 31. Rüstəm Kamal. Kamal Abdulla: Yazıdan mifə. Bakı:Mütərcim, 2011. 116 s.
 32. “Kamal Abdulla yazıdan mifə” // 525-ci qəzet, 30 aprel 2011-ci il (Müəllif: Məmməd Qocayev)
 33. Bu roman Aləmin dialektikasını qlobal şəkildə əks etdirir // 525-ci qəzet, 7 may  2011-ci il (Müəllif: Aydın Ələkbərli)
 34. Kağızdan daşa doğru // “Ədalət” qəzeti,  7 may  2011-ci il (Müəllif: Aqşin Yenisey)
 35. Roman-müzakirə: Kamal Abdullaya məktub // kultaz.com, 10 may 2011-ci il (Aydın Ələkbərli)
 36. Roman-müzakirə: Kamal Abdulla kosmoqoniyası: paralel dünyaların ahəngi \\ 12 may 2011 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 37. Modern mifin bitdiyi yerlərdə|| 525-ci qəzet 14 may 2011 (müəllif: Tehran Əlişanoğlu )
 38. Sonsuzun dərkinə uzanan yol //525-ci qəzet 18 may 2011 (müəllif: Timuçin Əfəndiyev)
 39. Ünsiyyətin texnolojisi // 525-ci qəzet 21 may 2011 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 40. Ünsiyyətin texnolojisi // kultaz.com 25 may 2011 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 41. “Unutmağa kimsə yox…” romanı barədə “ultradiqqətli” bir oxucunun bəzi mülahizələri //kultaz.com 27 may 2011 (müəllif: Aydın Ələkbərli)
 42. “Unutmağa kimsə yox…” romanı //525-ci qəzet 28 may 2011 (müəllif: Aydın Ələkbərli)
 43. Unudulanların sorağında // 525-ci qəzet 4 iyun 2011 (müəllif: Yaşar)
 44. «Некого забыть» (обсуждение романа К.Абдуллы)  // газета «Зеркало», 4 июня 2011 (автор:Вюсаля Ягубова)
 45. Çalışacacam qısa yazım // kultaz.com 05 Haziran 2011 (müəllif: Rəhman Bədəlov)
 46. Tarixi reallıq və mif // 525-ci qəzet 9 iyun 2011 (müəllif: Məmməd Qocayev)
 47. Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox…” romanı: // 14 iyul 2011-ci il (müəllif: Mehman Musaoğlu)
 48. Tarixi reallıq və mif //kulaz.com 17 iyun 2011 (müəllif: Məmməd Qocayev)
 49. Mühit qəlpəsinə  dönən ömür…//  “Ədəbiyyat qəzeti” 17 iyun 2011-ci il (müəllif:Rəhim Əliyev)
 50. Kamal Abdulla mətninin konseptual-linqvistik təhlilinə giriş // Dil araştırmaları (uluslararası hakemli dergi),  8 bahar 2011, Ankara, s.31-49 (müəllif:Mehman Musaoğlu)
 51. Musaoğlu, Mehman (2010), Kemal Abdulla’nın Eserleri Türkiye Türkçesinde, Kültür Ajans Yay. Ankara,  207 s. İSBN: 978-975-8951-68-0 // Dil araştırmaları (uluslararası hakemli dergi),  8 bahar 2011, Ankara, s.214-219 (müəllif:Fatma Soytürk Hamza)
 52. Macarıstanda “Gəlin azərbaycanca danışaq” kitabının təqimat mərasimi keçirilib // “Səs” qəzeti, 24 iyun 2011-ci il
 53. “Gəlin azərbaycanca danışaq” // “Həftə içi” qəzeti 24 iyun 2011-ci il (müəllıf: Sevda Zahidqızı)
 54. BSU-nun rektoru Macarıstanda görüşlər keçirib // “525-ci qəzet” 24 iyun 2011-ci il (müəllif: S.Qarayeva)
 55. Professor Kamal Abdullayevin kitabının təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2011-ci il
 56. “Gəlin azərbaycanca danışaq” // “Ədalət” qəzeti 25 iyun 2011-cu il (müəllif: Əbülfət)
 57. “Unutmağa kimsə yox…” romanıını müzakirəsi // “525-ci qəzet” 25 iyun 2011-cu il
 58. Камал Абдулла Долина кудесников роман-фантазия. СПб.: Златоуст, 2010. – 252 с. (Рецензия) // «Elmi əsərlər» 2-ci buraxılış,  Minsk-BSPU, Bakı-BSU 2011. s. 158-160 (müəllif: Л.I. Глнская)
 59. Göy qurşağı // “Mədəniyyət” qəzeti 12 avqust 2011-ci il (müəllif: Günay Baxışova)
 60. İlğım roman – “Unutmağa kimsə yox…”// “525-ciqəzet” 3 sentyabr 2011-ci il (müəllif: Sərraf Balaxan)
 61. Hətərən-pətərən estetikası//  9 iyul 2011 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 62. Rövşən Qənbərovun redaktor yönləndirməsi // (müəllif: Etimad Başkeçid)
 63. Kamal Abdullanı xorla tərifləmək  // 27 sentyabr 2011 (müəllif: Rövşən Qənbərov)
 64. “Daşlaşmış sevgilərin tarixi” (Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanı barədə) // 22 sentyabr 2011 (müəllif: Elnarə Akimova)
 65. Tarixi reallıq və mif   // “Mütərcim” jurnalı, Bakı: № 1- 2011. s. 85-90. (müəllif: Məmməd Qocayev)
 66. Tehran Əlışanoğlu. Müzakirə hələ indən belədir… // 28 sentyabr 2011-ci il (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 67. Görəsən  “acığa” oxumaqla obyektiv, qərəzsiz mühakimə yürütmək olar? // 29 sentyabr 2011-ci il (müəllıf: Timuçin Əfəndiyev)
 68. Sərraf Balaxan. “Yağışlı gecələr” də Ərgüldən Axillesə qədər // 5 oktyabr 2011-ci il (müəllıf: Sərraf Balaxan)
 69. Rövşən Qəmbərovun mövqeyi anlaşılmazdı // 6 oktyabr 2011-ci il
 70. İradə Musayeva – Kamal Abdullanın romanını tənqid edir // 17 oktyabr 2011-ci il (müəllıf: İradə Musayeva)
 71. Natiq Məmmədli. Alternativ fikirə dözmək vərdişi // 3 oktyabr 2011-ci il (müəllif: Natiq Məmmədli)
 72. Cavanşir Yusifli – Kamal Abdullanın romanının üstünlüyü və qüsuru haqqda // 26 oktyabr 2011-ci il (müəllif: Cavanşir Yusifli)
 73. Elnarə   Tofiqqızı. “Unutmağa kimsə yox” romanı haqqında düşüncələr // 6 noyabr 2011-ci il (müəllıf: Elnarə   Tofiqqızı)
 74. Unudulmayan bir də onun öz üslubudur // “525-ciqəzet” 10 dekabr 2011-ci il (müəllıf: Tofiq Hacıyev)>
 75. AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin növbəti iclası keçirilib // “525-ci qəzet” 3 noyabr 2011-ci il
 76.  “Sehirbazlar dərəsi”nin fəlsəfi qatları // “Bütöv Azərbaycan” qəzeti 7-13  dekabr 2011-ci il (müəllıf:Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 77. Dərviş obrazının bədii yaradıcılıqda modifikasiyası // “525-ciqəzet” 14 dekabr 2011-ci il (müəllıf:Səadət Ərəstun Müzəffərli)
 78. Mətn dilçiliyinə dair faydalı dərs vəsaiti // “Azərbaycanda xarici dillər” elmi-metodik və ictimai publisistik jurnal, № 4(19), 2011. (müəllif:Hüseynov A.R.)
 79. Kədərli və işıqlı seçmələr // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011,  s. 52-62, (müəllif: Anar)
 80. Yarımçıq əlyazma və ya… davamıgözlənən roman haqqında// Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 63-68, (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 81. Kamal Abdullanın dekonstruksiyasından  açılan izlər… // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 69 – 72,  (müəllif:Niyazi Mehdi)
 82. “Yarımçıq əlyazma”: cəhd və hüquq // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011,  s. 73- 76, (müəllif: Asif Hacılı)
 83. “Yarımçıq əlyazma”: postmodernist oyun fəlsəfəsi // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 77- 79,(müəllif: Rüstəm Kamal)
 84. Ən yeni romançılığımız  “Yarımçıq əlyazma”dan sonra  // Tenqid.net jurnalı № 8, 1′ 2011, s. 80 – 83, (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 85.  Функциональная роль мифологем в современной Азербайджанской литературе // Филология, искусствоведение и культурология. Актуальные проблемы и тенденции развития (материалы международной заочной научно-практической конференции), Новосибирск, 2011, с. 92-96. (автор: С.Мамедова, А.Кязымова)
 86. «Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları çağdaş dünya filologiyasında müqayisə örnəyi kimi // “Dede Korkut ve geçmişten geleceğe türk dastanları” Uluslararası Sempozyumu, 2012, s.31-33
 87. Психологическая трактовка мотивов «Деде Горгуд»в драмах К.Абдуллы «Шпион» и «Судьба Бейрека» // «Вопросы тюркологии» научно-теоретический журнал, Выпуск 7, 2011, с. 127-134