IMG_3897

Kamal Abdullanın pyeslərindən ibarət «RUH» kitabı

1997-ci ildə Azərnəşr (Bakı) tərəfindən çap edilmişdir.

Kitaba  ön sözü  xalq artisti Həsənağa Turabov yazıb.

Kitaba müəllifin  «Ruh», «Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş»,

«Yağışlı gecələr», «Bir-iki — bizimki», “Pis oğlan”, “Hərdən mənə

mələk də deyirlər”, “Elə bil qorxa-qorxa” pyesləri daxil edilib.