IMG_3941

Yazıçı Kamal Abdullayevin müəllifi olduğu “Yolun əvvəli və axırı”

kitabında müəllifin ədəbiyyat və həyat barədəki düşüncələri,

müşahidələri ayrı-ayrı esselərlə oxucuya təqdim edilir.

Ədəbi problemlər, insan və onun həyatının mənası, sənətkar şəxsiyyəti,

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının ən maraqlı əsərləri müxtəlif

prizmalardan şərh edilir.

Kitab 1993-cü ildə Azərnəşrdə (Bakı) çap edilmişdir.