IMG_3944 IMG_3945

Yazıçı Kamal Abdullanın 2002-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuş

«Kədərli seçmələr» kitabında müəllifin müxtəlif janrda yazdığı bədii əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.

«Unutmağa kimsə yox» bölməsində şeirlər (Ön sözün müəllifi: Vaqif Bayatlı Odər),

«Gümüş dövrün sirləri» bölməsində klassik rus ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr

(Ön sözün müəllifləri: Aslan Məmmədli və Asif Hacıyev), «Əvvəl-axır yazılanlar»

bölməsində esselər (Ön sözün müəllifi: Ramiz Rövşən), «Qarağacın kölgəsi»

bölməsində hekayələr (Ön sözün müəllifi: Mövlud Süleymanlı), «Hamı səni

sevənlər burdadı…» bölməsində pyeslər (Ön sözün müəllifi: Vaqif İbrahimoğlu) təqdim olunur.