IMG_3944 IMG_3945

Yazıçı Kamal Abdullanın 2002-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuş

“Kədərli seçmələr” kitabında müəllifin müxtəlif janrda yazdığı bədii əsərlərindən seçmələr toplanmışdır.

“Unutmağa kimsə yox” bölməsində şeirlər (Ön sözün müəllifi: Vaqif Bayatlı Odər),

“Gümüş dövrün sirləri” bölməsində klassik rus ədəbiyyatından edilmiş tərcümələr

(Ön sözün müəllifləri: Aslan Məmmədli və Asif Hacıyev), “Əvvəl-axır yazılanlar”

bölməsində esselər (Ön sözün müəllifi: Ramiz Rövşən), “Qarağacın kölgəsi”

bölməsində hekayələr (Ön sözün müəllifi: Mövlud Süleymanlı), “Hamı səni

sevənlər burdadı…” bölməsində pyeslər (Ön sözün müəllifi: Vaqif İbrahimoğlu) təqdim olunur.