IMG_4614 IMG_4615

Müəllif Elçin Səlcuq “Kədərin sirri” kitabında yazıçı-dramaturq,

alim Kamal Abdullanın bədii yaradıcılığını araşdırır, onun

əsərlərinin özəlliklərini təhlil etməyə çalışır.

Kitab ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər və bədii yaradıcılıqla maraqlananalar

üçün nəzərdə tutulub.

Kitabın redaktoru şair Etimad Başkeçid və naşir Əliş Mirzallıdır.

Ön sözü müəllifi şair Salam Sarvandır.

Kitab 2005-ci ildə “XXI” YNE mətbəsində (Bakı) çap olunub.