IMG_3808 IMG_3809

AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın 2010-cu ildə Rumıniyanın “İDEEA Europena”

nəşriyyatında rumın dilində “Sa VORBİM Azerbaidjana . Limba şi cultura”

(“Azərbaycanca Danışaq. Dil və Mədəniyyət”) adlı daha bir kitabı nəşr olunub.

Azərbaycanın, onun mədəniyyətinin və dilinin xaricdə təbliğ edilməsinə layiqli

töhfə olan bu nəşrin özəlliyi ondadır ki, o, təkcə Azərbaycan dili üzrə deyil,

bütövlükdə ölkəmiz, onun tarixi, dili, ədəbiyyatı və mədəniyyəti, incəsənəti,

coğrafiyası, o cümlədən Dağlıq Qarabağ həqiqətləri barədə rumın oxucularında

dolğun təssəvvür yaratmaq baxımından dəyərli və etibarlı mənbə və «bələdçi»dir.

“Dövlət emblemləri”» sərlövhəsində dövlət atributları haqqında söz açılır,

kitabda ölkəmizin coğrafiyası, iqlimi, daxili və xarici siyasəti, fauna və florası,

geoloji stukturu və təbii sərvətləri, xalqımızın mənşəyi və digər sahələr haqqında

rumın oxucularına məlumatlar verilir.