Adı: Sehrbazlar dərəsi

Həsr olunub: «Hər kəsin öz sehrbazlar dərəsi var və hər kəs

bütün həyatı boyu, bəzən özü də bilmədən onun axtarışındadır.

Özü də bilmədən axtarışda olanlar bu kitabdan yan keçəcəklər.

Bu kitab onlara ithaf olunur…»

Hansı dildə: Azərbaycan

Ön sözün müəllifi: Aydın Talıbzadə

Harada nəşr olunub: Azərbaycan, Bakı, “Qanun” nəşriyyatı

Çap ili: 2018