Adı: Sirlərin sərgüzəşti

Hansı dildə: Azərbaycan

Ön sözün müəllifi: Əlövsət Ağalarov

Harada nəşr olunub: Azərbaycan, Bakı, «Azərnəşr» nəşriyyatı

Çap ili: 2019