Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (59) * Beyrəyin taleyi // “Ulduz” jurnalı, №3, 1986.
  2. (60) Oğuz qrupu türk dillərində bağlayıcılar // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli morfologiyası, Bakı, Elm, 1986.
  3. (61) Oğuz qrupu türk dillərində təqlidi sözlər // Oğuz qrupu turk dillərinin müqayisəli morfologiyası, Bakı, Elm, 1986.
  4. (62) Oğuz qrupu türk dillərində say // Oğuz qrupu turk dillərinin müqayisəli morfologiyası, Bakı, Elm, 1986.
  5. (63) Günün tələbi // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 13 iyun, 1986.