1999-cu il 

 

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (128) * Sirriçində dastan və yaxud Gizli Dədə Qorqud – 2. Bakı, Elm, 1999.

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 

 1. (129) Azərbaycan Respublikası Prezidenti zati-aliləri cənab Heydər Əliyevə (məktub) // “Ədəbiyyat” qəzeti, 19 dekabr, 1999.

 

Müsahibələr

 

 1. Mən heç zaman oxucunun səviyyəsini nəzərə almıram və almayacağam da! // “Avrasiya” qəzeti, 27 yanvar, 1999, (müsahibə götürdülər: Ziyafət Bunyadzadə, İradə Məmmədova).
 2. Cavabı tapılmayan suallar da insanı düşündürməlidir // “Ulus” qəzeti, 28 aprel, 1999 (müsahibə götürdü: Səadət).
 3. Dədə Qorqud bizim məhv olmuş Atlantidamızdır // “Dövran” qəzeti, 6 iyun, 1999 (müsahibə götürdü: Könül).
 4. Ziyalılar kütləvi istehsala aid deyillər // “Reytinq” qəzeti, 2 oktyabr, 1999 (müsahibə götürdü: Sevinc Telmanqızı).

Haqqında yazılanlar 

 1. Dübədü və ya anlamaq dərdi // “Cümə” qəzeti, 29 yanvar, 1999 (müəllif: Aydın Talıbzadə)
 2. Anlamaq dərdi // “Ulus” qəzeti, 14 iyul 1999 (müəllif: İradə)
 3. Ah, bu uzun Səhnə yolu… // “525 – ci qəzet”, 18 sentyabr, 1999 (müəllif: İsrafil İsrafilov)
 4. Nəyimiz var unutmağa? … // “Press-fakt” qəzeti, 1 oktyabr, 1999 (müəllif: İlqar Babazadə)
 5. “Beyrəyin taleyi”nin daha bir səhnə həyatı(Y.Məmmədəliyev ad.Naxçıvan Dövlət Universitetində K.Abdullanın “Beyrəyin taleyi” pyesinin tamaşası haqqında) // “Ədəbiyyat qəzeti”, 1999, 18 iyun (müəllif: Həşimli H.)