Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (130) * Anaxaqanlıq // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 2. (131) Arxetip // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 3. (132) Assonans // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 4. (133) Avankulat // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 5. (134) Bamsı Beyrək, Baybörənin oğlı Bamsı Beyrək // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 6. (135)Casus// Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 7. (136) Cəmiyyət // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 8. (137) Cəza// Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 9. (138) Dan-Dansux, Dan-Danışux // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 10. (139) Demokratiya // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 11. (140) Xaos // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 12. (141) Paralelizm // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 13. (142) Sistemlilik // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 14. (143) Söz // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 15. (144) Təbiət // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 16. (145) Vəd // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 17. (146) Yasaqlar // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).
 18. (147) Yazı // Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyasında məqalə (Bakı, Yeni Nəşrlər Evi, 2000, ikicildlik).

Müsahibələr

 1. İndi ədəbiyyat yoxdur // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 23 mart, 2000 (müsahibə götürdülər: Vəfa Rzayeva, Yunis Orucov)
 2. Koroğlu ən qorxunc mifimizdir. Biz özümüzdən xəbərsiz dəhşətli miflərin əhatəsindəyik // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 25 mart, 2000 (müsahibə götürdülər: Vəfa Rzayeva, Yunis Orucov)
 3. Şah İsmayıl Çaldıran döyüşündə həlak olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 28 mart, 2000 (müsahibə götürdülər: Vəfa Rzayeva, Yunis Orucov)
 4. Dədə Qorqud eposu – 1300 // “Həqiqətlər və faktlar” qəzeti, 31 mart, 2000 (müsahibə götürdü : Sevda Sadıqqızı).
 5. Abdulla: “Bizdə diletantlar ordusu yaranmaqdadır” // “Elm, təhsil və həyat” qəzeti, 14 sentyabr, 2000 (müsahibəni götürdü: Elçin Qaliboğlu)
 6. “Öz qalaktikamın içindəyəm” // «Ədəbiyyat» qəzeti, 15 dekabr, 2000 (müsahibəni götürdü: T.Əlişanoğlu)
 7. Mən içtimai rəyi yaradanlardanam // “Dedektiv” qəzeti, 16 dekabr, 2000 (müsahibəni götürdü : Nəzakət Xanlarova)
 8. Heç kəsi təkrarlamayan istedad və ya Kamal Abdulla işığında // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 23 dekabr, 2000 (müsahibəni götürdü: Vəfa Rzayeva)

Bədii nəşrlər

 1. “Dədə Qorqud: “Mənlik deyil” (“Sirriçində nəğmələr” silsiləsindən -1) // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 8 aprel, 2000.

Tərcümələr

 1. Gümüş dövrün sirləri // “525-ci qəzet”, 17 noyabr, 2000.

Haqqında yazılanlar

 1. Kamal Abdulla insanları ölüm qorxusundan qurtarır // “Teleskop” qəzeti, 15 yanvar, 2000.
 2. Abdulla pyesləri oxucu üçün yazır // “525-ci qəzet”, 26 yanvar, 2000 (müəllif: Nailə)
 3. Mələklər hansı günahlarımızı bağışlayar? // “Azadlıq” qəzeti, 27 yanvar, 2000 (müəllif: Səadət Qabilqızı)
 4. İnsanlar nə zaman mələyə dönür? // “Həftə” qəzet, 28 yanvar 2000 (müəllif: G. Mirməmməd)
 5. Hərdən mənə mələk də deyirlər // “Reytinq” qəzeti, 29 yanvar, 2000 (müəllif: Pərvanə Aydınqızı)
 6. Будет ли поэт говорить правду о людях// “Бакинский рабочий” qəzeti, 10 fevral, 2000 (müəllif: Svetlana Mirzəyeva)
 7. Hərdən mənə Mələk də deyirlər… // “Həqiqətlər və faktlar” qəzeti, 3 mart, 2000 (müəllif: Quliyeva Şəhla İmran qızı, Dilarə Nəzərova)
 8. Türkoloji sintaksisin tədqiqi (Kamal Abdullayevin “Azərbaycan sintaksisinin nəzəri problemləri” kitabı haqqında) – “Ədəbiyyat” qəzeti, 14 iyul, 2000-ci il (müəllif: İ.Həmidov, R.Mirzəyev)
 9. 60 – cı illər nəslinin nümayəndələri Biləcəridən o tərəfə girməyiblər // “Detektiv” qəzeti, 16 avqust, 2000
 10. Kamal Abdulla “Atatürk kültür, dil və tarix qurumu”nun Fəxri Üzvü seçilib // “525-ci qəzet”, 23 noyabr, 2000 (müəllif: Nailə)
 11. Dədə Qorqud və Şah İsmayıl…// “525 – ci qəzet”, 5 dekabr, 2000 (müəllif: Ramiz Rövşən)
 12. 50 illik münasibətilə təbrik // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 5 dekabr, 2000 (müəllif: Ə.Ş.Teymurov)
 13. 50 illik ömrün tarixçəsi. Dədə Qorqud və Şah İsmayıl // “525-ci qəzet”, 5 dekabr, 2000 (müəllif: Ramiz Rövşən)
 14. Azərbaycan dilinin sintaksisinə dair yeni dərslik // “İki sahil” qəzeti, 8 dekabr, 2000 (müəllif: Kamal Hacıyev).
 15. İçi işıqla dolu adam // “525-ci qəzet”, 9 dekabr, 2000 (müəllif: A.Məsud)
 16. “Öz qalaktikamın içindəyəm” (Kamal Abdulla ilə söhbət) – “Ədəbiyyat” qəzeti, 15 dekabr, 2000-ci il
 17. Kamal Abdullanın 50 yaşı tamam oldu // “Musavat” qəzeti, 22 dekabr, 2000 (müəllif: Ülviyyə)
 18. Yazıçılar birliyi Kamal Abdullanın 50 illiyini qeyd etdi // “525-ci qəzet”, 22 dekabr, 2000 (müəllif: Nazilə Vaqifqızı)
 19. Heç kəsi təkrarlanmayan istedad // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 23 dekabr, 2000 (müəllif: Vəfa Rzayeva)
 20. 50 illik münasibətilə təbrik // “525-ci qəzet”, 26 dekabr, 2000 (müəllif: Xalq Yazıçısı Elçin)