Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (156) * Лекции в Бакинском славянском университете. (Akademik A.Mirzəcanzadə ilə birlikdə). Bakı, Mütərcim, 2003.

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (157) Почему русский язык входит в сферу наших национальных интересов // “Эхо” qəzeti, 13 fevral, 2003.
 2. (158) Точка зрения // “Эхо” qəzeti, 13 fevral, 2003.
 3. (159) “Bir”, yoxsa “doqquz”? (esse) // “525-ci qəzet”, 4 oktyabr, 2003
 4. (160) Prospects of ideas of Eurasianism in Azerbaijan (çıxış). // Columbia University, Harriman University, New York, November, 20, 2003.

Müsahibələr

 1. Bizim ədəbiyyat günah hissinin axtarışları ilə məşğul olmayıb // “Yeni Azərbaycan” qəzeti,  3 yanvar, 2003.
 2. Azərbaycan ədəbiyyatı məncə başdan-başa qayıdışdır // “Yeni Azərbaycan”qəzeti,  19 yanvar, 2003.

Bədii nəşrlər

 1. Bir, iki, bizimki! (pyes // 6 dildə). Bakı, Mütərcim, 2003.
 2. Верблюжий дождь (рассказ) // “Литературный Азербайджан” jurnalı, 2003, №9.

Haqqında yazılanlar

 1. “Sirr sirdisə…” (Kama Abdullanın “Gizli Dədə Qorqud”u və “Casus”u ilə bağlı düşüncələr) // “525-ci qəzet”, 8 fevral, 2003-cü il (müəllif: Rəhman Bədəlov)
 2. Kədər o qədər çoxdur ki… // “Kredo” qəzeti, 1 mart, 2003 (müəllif: Əjdər Fərzəli)
 3. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası və postmodernist meyllər // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 16 mart, 2003 (müəllif: İsayeva Pərvanə)
 4. Oxucu üçün hazırlıq tələb edən şair // “525-ci qəzet”, 24 may, 2003 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 5. “Kədərli seçmələr”in nikbin nəticələri // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 25 may,
 6. Əsrlərin sirləri və ya sirlərin sərgüzəşti // “İki sahil” qəzeti, 30 may, 2003 (müəllif: Nazilə Nərimanqızı)
 7. Onu sevənlərin hamısı oradaydı // “Azadlıq” qəzeti, 3 iyun, 2003 (müəllif: Könül Sabirqızı)
 8. Premyera dramı “Şax İsmail” // “Эxo” qəzeti, 4 iyun, 2003 (müəllif: S.Kərimova)
 9. “Hamı səni sevənlər burdadı” nın müzakirəsi olub // “525 – ci qəzet”, 17 iyun, 2003 (müəllif: Aytən)
 10. Onu sevən hamı bir yerdə idi // “Azadlıq” qəzeti, 17 iyun, 2003 (müəllif: Könül Sabir qızı)
 11. Kədərlə gülüşün tanqosu // “525 – ci qəzet”, 21 iyun, 2003 (müəllif: Toğrul Mehdi)
 12. Şah İsmayıl Xətai Çaldıran döyüşündə həlak olub? // “Yeni Azərbaycan”, 2 iyul, 2003 (müəllif: Ülviyyə Əsədzadə)
 13. Unutmağa kimsə yox // “Ədalət”, 16 iyul, 2003 (müəllif: Əbülfət Mədətoğlu)
 14. Kamal Abdulla tariximizi saxtalaşdırmaqla məşğuldur // “Şərq”qəzeti, 22 iyul, 2003 (müəllif: Firdovsi)
 15. Kamal Abdulla da danışdı // “Şərq” qəzeti, 24 iyul, 2003 (müəlliflər: L.Paşaqızı, Ü.Əsədzadə)
 16. “Bir, iki, bizimki” altı ölkədə işıq üzü görüb // “525 – ci qəzet”, 19 avqust, 2003 ( müəllif: Aytən)
 17. Труд, который ждали… // “Зеркало” qəzeti, 11 noyabr, 2003 (müəllif: X.Nəcəfov)
 18. Böyük tənhalıq. Prof. K.Abdullanın “Kədərli seçmələr”i barədə düşüncələr // “Ekspress”qəzeti, 24 noyabr, 2003 (müəllif: Kamran Nəzirli)
 19. “Həqiqətin astanasında”. V.İbrahimoğlu K.Abdullanın “Bir, iki, bizimki” pyesi haqqında (Azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman, ispan dillərində) // “Bir, iki, bizimki” Mütərcim, Bakı, 2003
 20. ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilib // “İki sahil” qəzeti, 4 dekabr, 2003 (müəllif: N.Nərimanqızı)
 21. ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilib. Prof. K.Abdulla ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində çıxış edib // “525-ci qəzet”, 21 dekabr, 2003 (müəllif: Cahangir)