2015-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (247) Düma ilə Coys arasında, yaxud sonsuz lüğət (esselər) // «525-ci qəzet»,  14 Fevral 2015  http://525.az/site/?name=xeber&news_id=32405 http://www.anl.az/down/meqale/525/2015/fevral/420985.htm http://kulis.lent.az/news/11909
 2. (248) Düma ilə Coys arasında, yaxud sonsuz lüğət (esselər) II hissə // 23 fevral 2015 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=32623 https://arxiv.az/az/kulis.az/39451760/Duma+ile+Coys+arasinda+yaxud+sonsuz+luget+II+HISSE
 3. (249) Düma ilə Coys arasında və yaxud Don Kixotun ölümü // 13 iyun 2015 http://news.lent.az/kulis/news/12818
 4. (250) Azərbaycanda multikultural təhlükəsizlik prinsipləri // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 24 iyun, 2015 http://www.yeniazerbaycan.com/Siyaset_e22924_az.html 
 5. (251) Принципы мультикультуральной безопасности в Азербайджане // 26 iyun, 2015 http://azertag.az/ru/xeber/Principy_multikulturalnoi_bezopasnosti_v_Azerbaidzhane-867237 //
 6. (252) Düma ilə Coys arasında, yaxud aldanmış oxucu // 11 sentyabr 2015 http://kulis.lent.az/news/13363 https://arxiv.az/az/news.lent.az/51823573/Duma+ile+Coys+arasinda+yaxud+aldanmish+oxucu http://bilikfondu.gov.az/1/pages/5/category/5/news/423
 7. (253) “Kitabi Dədə Qorqud” və yunan mifoloji motivləri // Elmi əsərlər –Dil və ədəbiyyat seriyası, 2015
 8. (254) Multikulturalizmə giriş. (Bakalavr səviyyəsi üçün tədris proqramı). (Həmmüəllif – prof. Nəcəfov E. Ə.), Bakı, 2015
 9. (255) Azərbaycan multikulturalizmi. (Magistr səviyyəsi üçün tədris proqramı). (Həmmüəllif – prof. Nəcəfov E. Ə.), Bakı, 2015.
 10. (256) Fon Ditsə məhəbbətlə…( ön söz) // Henrix Fridrix fon Dits Homerinki ilə müqayisədə yeni aşkar edilmiş oğuz siklopu ; Kitabi Dədə Qorqud. Basat təpəgözü öldürdüyü boyu bəyan edər, Berlin 1815/ Bakı 2015, s. 7-8
 11. (257) Yaşanmamış həyatın ilğımı, yaxud Leyli və İbn Salam, yaxud cavabsız suallar // 30 oktyabr 2015 http://sim-sim.az/proza/kamal-abdulla-yasanmamis-h%C9%99yatin-ilgimi-yaxud-leyli-v%C9%99-ibn-salam-yaxud-cavabsiz-suallar-2/
 12. (258)Yaşanmamış həyatın ilğımı, yaxud Leyli və İbn Salam, yaxud cavabsız suallar // 31 oktyabr 2015   http://sim-sim.az/slogan/yasanmamis-h%C9%99yatin-ilgimi-yaxud-leyli-v%C9%99-ibn-salam-yaxud-cavabsiz-suallar/
 13. (259) Aşkar və gizli Dədə Qorqud // “Milli zəka” jurnalı, № 3-4,  oktyabr-dekabr 2015, Bakı, s. 3-7
 14. (260) Fon Ditsə məhəbbətlə… // 525-ci qəzet, 26 dekabr 2015 http://525.az/site/?name=xeber&news_id=48698

 

 Müsahibələr

 1. Kamal Abdullayev: “Dədə Qorqud” dastanı təkcə türk xalqlarının abidəsi sayıla bilməz” // 30 yanvar 2015 http://az.trend.az/azerbaijan/society/2358829.html
 2. Kamal Abdulla: “Allah bilməyənləri bilənlərin qəzəbindən qorusun” // 17 mart 2015 (Söhbətləşdilər: Qan Turalı və Şərif Ağayar)  http://kulis.lent.az/news/12177
 3. Kamal Abdulla: “Birnəfəsə! Ancaq birnəfəsə” // 23 mart 2015 http://litdiaspora.az/?p=6176
 4. Kamal Abdulla İtaliyaya səfəri zamanı bu ölkədə çap olunmuş «Yarımçıq əlyazma» romanı haqqında İtaliyanın məşhur TG5 kanalında yayımlanan proqrama dəvət olunub // http://www.video.mediaset.it/video/tg5/tg5_la_lettura/507641/kamal-abdulla.html
 5. Kamal Abdulla: “Cavidin daşı ağırdır” // 20 iyun 2015 http://kulis.lent.az/news/12861 // http://manera.az/musahibe/433-kamal-abdulla-cavidin-dilini-o-zamanlar-sevn-minlrl-ziyali-var-idi-maneraaz.html
 6. Kamal Abdullayev: Yay məktəbində yaranan tanışlıqlar bir ömür boyu dostluğa çevriləcək // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015.
 7. Kamal Abdullayev: Yay məktəbində yaranan tanışlıqlar bir ömür boyu dostluğa çevriləcək // “Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2015. http://axar.az/m/view.php?id=61371
 8. Kamal Abdullayev: Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətində prioritet istiqamətdir // “Səs” qəzeti, “Ədalət” qəzeti , “İki sahil” qəzeti, 5 avqust 2015 http://sesqazeti.az/az/news/politics/491991
 9. Kamal Abdullayev: Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətində prioritet istiqamətdir // 5 avqust 2015 http://yap.org.az/az/view/news/8206/kamal-abdullayev-multikulturalizm-azerbaycanin-dovlet-siyasetinde-prioritet-istiqametdir
 10. Жить в согласии – дело всей страны // “Российская газета”, 28 июля 2015; газета «Бакинский рабочий», 30 июля 2015;  http://azertag.az/ru/xeber/ZHit_v_soglasii___delo_vsei_strany-874079  ; http://www.1news.az/authors/oped/20150728114502232.html ; http://news.day.az/politics/600887.html
 11. “Həmrəylik içində yaşamaq bütün ölkənin işidir” // 30 iyul  2015 “Azərbaycan”  qəzeti, “ Xalq”  qəzeti, “Yeni Azərbaycan” qəzeti,” Səs” qəzeti, 31 iyul 2015 http://azertag.az/xeber/Hemreylik_ichinde_yasamaq_butun_olkenin_isidir-874323
 12. Kamal Abdullayev: Bu il 11 ölkənin universitetlərində “Azərbaycan multikulturalizmi” fənni tədris olunacaq // 10 sentyabr 2015 http://azertag.az/xeber/Kamal_Abdullayev_Bu_il_11_olkenin_universitetlerinde_Azerbaycan_multikulturalizmi_fenni_tedris_olunacaq-883540 ; “Xalq” qəzeti, “Ədalət” qəzeti, “İki sahil” qəzeti, “Səs”qəzeti, “Azərbaycan” qəzeti, “525-ci qəzeti” 11 sentyabr 2015
 13. Kamal Abdullayev: “Ölkəmizdə ayrı-ayrı etiqad və inanclara malik etnosların yüz illərlə əmin-amanlıq şəraitində yaşamasında humanism dəyərlərinin rolu böyükdür” // “Səs” qəzeti, 18 sentyabr 2015
 14. Kamal Abdulla: “Biz onu necə sevirmişik…”// 25 noyabr 2015 (Söhbətləşdi: Kəramət Böyükçöl) http://tealeqraf.com/news/77767
 15. Kamal Abdulla: “Heç bir güzəşt olmayacaq” // 3 dekabr 2015 http://www.azadliq.az/xeber/51819/kamal-abdulla-hec-bir-guzest-olmayacaq// http://news.lent.az/news/223801
 16. Кямал Абдулла: «Никаких поблажек не будет» // 3 декабря 2015 http://ru.axar.az/news/34239 http://ann.az/ru/gosudarstvennyy-sovetnik-nikakih-poblazhek-dlya-teh-kto-narushaet-bazovye-principy-gosudarstva-ne-budet#.VmFkKNLhArg http://minval.az/news/123518795  http://ru.apa.az/news/305167

Bədii nəşrlər

 1. Qar (hekayə) // 7 yanvar 2015 http://axar.az/news/39746
 2. “Mağara” (hekayə) // “525-ci qəzet”, 24 Yanvar 2015 http://kamalabdulla.az/355/magara/
 3. Nepotpuni rukopis (“Yarımçıq əlyazma” romanı monteneqro dilində). Azərbaycan-Monteneqro Mədəni və İqtisadi Əlaqələr Mərkəzinin təşəbbüsü və Azərbaycanın Monteneqrodakı diplomatik nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Monteneqro dilinə tərcümə edilib Podgorica, Monteneqro. 2015. 273 s.
 4. Qədiməli kişi və onun bülbülü (hekayə) // 4 dekabr 2015 http://www.teleqraf.com/news/78950#Kalibri
 5. И некого забыть… (роман), Баку, Издательство «Ганун», 2015,  408 стр. (Перевод: Людмилы Лавровой)
 6. Bir sevgi hekayəsi (hekayə) // 17 dekabr 2015 http://sim-sim.az/proza/bir-sevgi-hekay%C9%99si/
 7. Il manoscritto incompleto (“Yarımçıq əlyazma” romanının italyan dilində təkrar çapı) // İtaliya, Roma, «İoleggoperche». ( Tərcüməçi: Daniele Franzoni)  Ön sözün müəllifi: Franco Kardini
 8. Лабиринт (рассказ в переводе А.Мустафазаде) // Анталогия современной азербайджанской литературы. Москва : ИПО «У Никитских ворот», 2015, 304-338 стр.

 Haqqında yazılanlar 

 1. Kamal Abdullanın “Qar”ı və ya “Hönkürməyin zamanı gəldi…” // 10 Yanvar 2015 http://persona.az  (müəllif: Mehman Qaraxanoğlu)
 2. Kamal Abdulla Ekoyla görüşdə necə dayanmışdı?// 12 Yanvar 2015 http://kult.az (müəllif: Mövlud Mövlud)
 3. Kamal Abdulla tapşırıqlar verdi – toplantı// 12 Yanvar 2015  http://www.aznews.az/index.php?c=news&id=73092
 4. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının alman dilinə tərcümə olunmasının 200 illiyi qeyd ediləcək// 12 Yanvar 2015 http://azertag.az/xeber/Kitabi_Dede_Qorqud_dastaninin_alman_diline_tercume_olunmasinin_200_illiyi_qeyd_edilecek-824223
 5. Səni Kamal Abdullanın “Mağara”sında gözləyəcəm// 21 Yanvar 2015 (müəllif: Mehman Qaraxanoğlu)
 6. Mağara və ya… // 23 yanvar 2015 (müəllif: Taleh Eminoğlu) http://www.avanqard.net/index.php?action=static_detail&static_id=56856
 7. Şimon Lankri: Akko şəhərində Azərbaycan multikulturalizminin öyrənilməsi vacibdir// http://azertag.az/xeber/827552 // 26 Yanvar 2015
 8. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı italiyalı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb // 27 yanvar 2015 http://metbuat.az/news/21701/Kamal+Abdullan%C4%B1n+%E2%80%9CYar%C4%B1m%C3%A7%C4%B1q+%C9%99lyazma%E2%80%9D+roman%C4%B1+italiyal%C4%B1%C2%A0oxucular+t%C9%99r%C9%99find%C9%99n+maraqla+qar%C5%9F%C4%B1lan%C4%B1b.html
 9. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı italiyalı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb // “Azərbaycan” qəzeti, 28 Yanvar, 2015 (müəllif: Maqsud Dadaşov) http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=60541
 10. “Yarımçıq əlyazma”nın Romada daha bir təqdimatı olub // “525-ci qəzet”, 28 Yanvar 2015
 11. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı italiyalı oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb // “Xalq” qəzeti , 28 Yanvar, 2015 http://xalqqazeti.com/az/news/news/53305
 12. Romada “Yarımçıq əlyazma”nın təqdimatı olub // “Kaspi” qəzeti , 28 Yanvar 2015
 13. “Yarımçıq əyazma” // “İki sahil” qəzeti , 28 Yanvar 2015
 14. “Şah və Şair, yaxud hamı səni sevənlər burdadı” tamaşası // 5 fevral 2015 http://axsam.az/site/?name=xeber&news_id=26074
 15. Yeni yaradılan “Kulturaplus” internet televiziyasının təqdimatı olub // http://azertag.az/xeber/831555 //11 Fevral 2015
 16. “Sehrbazlar dərəsi”nin Amerika nəşrinin ön sözü // 13 Fevral 2015 http://kult.az/yeni/view/6475 //
 17. “Sehrbazlar dərəsi” – mədəniyyət körpüsü // 13 fevral 2015 http://azertag.az/xeber/Sehrbazlar_deresi___medeniyyet_korpusu-832194
 18. «Sehrbazlar dərəsi» romanı ABŞ-da çıxıb // 14 fevral 2015 http://www.azadliq.org/content/article/26849750.html
 19. Роман Кямала Абдуллы “Долина кудесников” опубликован в США // 14 февраля 2015 (Автор: Вугар Иманов) http://www.trend.az/life/culture/2364463.html
 20. В США опубликован роман азербайджанского писателя Кямала Абдуллы // 14 февраль 2015 http://vesti.az/news/237199 http://news.day.az/culture/556344.html?crnd=89165
 21. Роман Кямала Абдуллы “Долина кудесников” опубликован в США // 16 fevral 2015 http://youthportal.az/news/detail.php?ID=66176
 22. Роман Кямала Абдуллы «Долина кудесников» опубликован в США // 18 Fevral 2015 http://ru.haberler.com/russian-news-656402/
 23. Уже второй роман Кямала Абдуллы издан в США // 18 Fevral 2015 azerizv.az/news/a-18257.html    http://anl.az/down/meqale/azerizv/2015/fevral/421485.htm
 24. Bilik Fondunda “Şah və Şair” tamaşası müzakirə olunub // 21 fevral 2015 www.az/bilik-fondunda-sah-v%C9%99-sair-tamasasi-muzakir%C9%99-olunub/   http://xalqxeber.az/medeniyyet/10791-bilik-fondunda-shah-ve-shair-tamashasi-muzakire-olunub.html#.Vii0YtLhArh
 25. “Fikir şənbəsi” klubunda “Şah və Şair” tamaşası müzakirə olundu // 23 fevral 2015 http://topnews.az/news/972901/Fikir-shanbasi-klubunda-Shah-va-Shair-tamashasi-muzakira-olundu.html
 26. Dövlət müşaviri xidməti ikinci virtual “dəyirmi masa” keçirib // 28 Fevral 2015 http://azertag.az/xeber/835782//
 27. Kamal Abdulla müşavirə keçirdi //6 mart 2015 http://axar.az/news/45771//
 28. “Səhvlərimizin qrammatikası” haqqında qeydlər // “525-ci qəzet”, 14 mart 2015 (müəllif: Mehman Qaraxanoğlu) http://525.az/site/?name=xeber&news_id=33474
 29. Kamal Abdulla hekayələrində məkann obrazlarının semantikası // Gənc Tədqiqatçəların III Beynəlxalq Konfransı, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan, 17-18 aprel 2015, s. 991, (müəllif: Rübabə Əzizbəyli)
 30. Tanınmış yazıçı Kamal Abdulla İtaliyanın “Rai 3” kanalında yayımlanan proqramın qonağı olub //  24 aprel, 2015http://azertag.az/xeber/849453 // http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2015/aprel/432586.htm
 31. Tanınmış yazıçı Kamal Abdulla İtalyanın “RAİ 3” kanalında // 24 aprel 2015 http://manera.az/gundem/124-taninmis-yazici-kamal-abdulla-taliyanin-rai-3-kanalinda.html
 32. Мультикультурализм Азербайджана является образцом для государств мира – госсоветник // 7 мая 2015 г. (Автор: Илькин Иззет) http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2392356.html
 33. Мультикультурализм в Азербайджане – историческое наследие народа – госсоветник // 18 мая 2015 г. (Автор: Эльчин Мехтиев) http://www.trend.az/azerbaijan/society/2396138.html
 34. Tiflisdə Kamal Abdullanın əsərinin premyerası keçiriləcək // 19 may 2015 http://az.apa.az/news/383998
 35. Akademik Kamal Abdullayevə Təbrizdə “Elmi fəaliyyətə görə” mükafatı təqdim edilib // 20 may, 2015 http://azertag.az/xeber/Akademik_Kamal_Abdullayeve_Tebrizde_Elmi_fealiyyete_gore_mukafati_teqdim_edilib-856457 //
 36. Kamal Abdulla elmi fəaliyyətinə görə mükafat aldı… // 21 may, 2015 http://manera.az/gundem/273-kamal-abdulla-elmi-faliyytin-gor-mukafat-aldi-manera.html
 37. Kamal Abdulladan möhtəşəm layihə // 4 iyun, 2015 http://axar.az/news/54285 //
 38. Fransalı yazıçılar Multikulturalizm Mərkəzində olublar // http://azertag.az/xeber/Fransali_yazichilar_Multikulturalizm_Merkezinde_olublar-863503 // 13 iyun, 2015
 39. Kamal Abdulla almaniyalı senatorla görüşüb // 22 iyun, 2015 http://news.lent.az/news/206655 //
 40. Kamal Abdulla almaniyalı senatorla görüşüb // 22 iyun, 2015 http://www.azadliq.az/xeber/22186/kamal-abdulla-almaniyali-senatorla-gorusub/
 41. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernism – Kamal Abdulla yaradıcılığı // “525-ci qəzet”, 23 iyun 2015, (müəllif: Afaq Əsədova)
 42. “Azərbaycanda multikulturalizm və qarşılıqlı dini anlaşma” // 30 iyun 2015 http://bilikfondu.gov.az/1/pages/5/category/5/news/395 //
 43. “Yarımçıq Əlyazma” // “Via-della-Seta” (İpək yolu) jurnalı, 2015 Yanvar/İyun
 44. “Yarımçıq əlyazma” Monteneqro dilinə tərcümə edildi // 11 iyul 2015 http://manera.az/gundem/564-yarimciq-lyazma-monteneqro-dilin-trcum-edildi-maneraaz.html
 45. Kamal Abdullanın “Dilçiliyə səyahət” kitabı üzərində gəzişmələr // 17 iyul, 2015 (müəllif: Murad Köhnəqala) http://news.lent.az/kulis/news/13034
 46. Litva mətbuatı Kamal Abdullanın “Səhvlərini” yayımladı // 14 avqust 2015-ci il (müəllif: Rəfiqə Əlisəfa) http://axar.az/news/61371 http://gunxeber.com/litva-m%C9%99tbuati-kamal-abdullanin-s%C9%99hvl%C9%99rini-yayimladi/   http://manera.az/gundem/721-yazichi-kamal-abdullanin-sehvleri-litva-metbuatinda-maneraaz.html
 47. Yazıçı Kamal Abdulla ilə FOTOSÖHBƏT // 18 avqust 2015 modern.az/articles/42282/1/
 48. Ədəbi boyartımımızın göstərisi // 7 sentyabr 2015-ci il (müəllif: Tehran Əlişanoğlu) http://news.lent.az/kulis/news/13319 http://manera.az/edebiyyat/876-maneraaz.html
 49. Kamal Abdulla saytının təqdimatını keçirdi // 9 sentyabr 2015 (müəlliflər: Rəfiqə Əlisəfa, Əli Taleh) http://axar.az/news/64221#ad-image-0
 50. Akademik Kamal Abdullayevin Şamaxı məktəbində mühazirəsi maraqla qarşılanıb //15 sentyabr 2015 http://azertag.az/xeber/Akademik_Kamal_Abdullayev_Samaxi_mektebinde_muhaziresi_maraqla_qarsilanib-884964
 51. Kamal Abdullanın başçılıq etdiyi heyət Dərbənddə // 21 sentyabr 2015-ci il http://axar.az/news/65557#ad-image-1
 52. “Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir” // “525-ci qəzet”i, 19 sentyabr 2015  (müəllif:  Sevinc Mürvətqızı) http://525.az/site/?name=xeber&news_id=42389
 53. Yazıçı Kamal Abdulla İtaliyada mükafat aldı // 21 sentyabr 2015 sim-sim.az/slogan/yazici-kamal-abdulla-italiyada-mukafat-aldi/ http://a24.az/kamal-abdulla-italiyada-mukafata-layiq-gorulub-foto/
 54. Kamal Abdulla İtaliyanın ədəbiyyat mükafatına layiq görülüb // 21 sentyabr 2015 http://istiqlal.az/news/12304.html
 55. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı İtaliya mükafatı alıb // 21 sentyabr 2015 http://virtualaz.org/reyler/54528b
 56. Кямал Абдулла получил высокую награду // 21 сентября 2015 г. http://ru.axar.az/news/29721#ad-image-0
 57. Кямал Абдулла удостоен награды “Scanno” в Италии // 21 sentyabr 2011 http://www.salamnews.org/ru/news/read/189228
 58. Kamal Abdulla daha bir beynəlxalq mükafat aldı // 21 sentyabr 2015 bilikfondu.gov.az/1/pages/5/category/5/news/435
 59. Kamal Abdulla ədəbiyyat ödülünə layiq görülüb // 21 sentyabr 2015 http://manera.az/edebiyyat/961-kamal-abdulla-edebiyyat-odulune-layiq-gorulub-maneraaz.html
 60. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sına mükafat verildi // 22 sentyabr 2015 (müəllif: Cəvahir Səlimqızı) http://www.publika.az/p/108289
 61. Mən konteksti düşünürəm // 20 oktyabr 2015 (müəllif: Mehman Qaraxanoğlu) sim-sim.az/esseistika/m%C9%99n-konteksti-dusunur%C9%99m/
 62. “Edam vaxtını dəyişmək olmaz” haqqında düşündüklərim” // ”525-ci qəzet” 29 oktyabr 2015 (müəllif: Rəşad İlyasov) http://525.az/site/?name=xeber&news_id=44598#Kalibri
 63. Qatili Kamal Abdulladan soruşdum… // “525-ci qəzet” 31 oktyabr 2015 (müəllif: Sevda Sultanova) azxeberlenti.com/xeber/qatili-kamal-abdulladan-sorusdum-sevda-sultanova-yazir–2051100  www.sim-sim.az/esseistika/sevda-sultanova-qatili-kamal-abdulladan-sorusdum/  www.525.az/site/?name=xeber&news_id=44816
 64. Səhvlərimizdən edam kürsüsünə gedən yol // “Ədəbiyyat qəzeti”, 7 noyabr 2015 (müəllif: Mətanət Vahid)
 65. Akademik Kamal Abdulla iqtisadçılara “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı barədə məruzə oxuyub // 13 noyabr 2015 http://science.gov.az/news/open/2734
 66. Kamal Abdulla yaradıcılığının ekvator xətti – “Unutmağa kimsə yox…”// “525-ci qəzet” 28 noyabr 2015 (müəllif: Ramilə Qurbanlı) http://sim-sim.az/esseistika/kamal-abdulla-yaradiciliginin-ekvator-x%C9%99tti-unutmaga-kims%C9%99-yox/
 67. “Unutmağa kimsə yox…” rus dilində // 1dekabr 2015 http://azertag.az/xeber/907134 http://kulis.lent.az/news/13974  http://axar.az/news/74001#ad-image-0 http://palitranews.az/news.php?id=46290#Kalibri
 68. Роман «И некого забыть…» издан на русском языке // 1 декабря 2015г.   http://azertag.az/ru/xeber/907126
 69. «И некого забыть…» – на русском языке // 1 декабря 2015г. (автор: Севиндж Мирзоева)  http://ru.axar.az/news/34108#ad-image-0
 70. Sözlə zamana qarşı // 2 dekabr 2015 (müəllif: Anonim) http://kulis.lent.az/news/13980 http://sim-sim.az/esseistika/sozl%C9%99-zamana-qarsi/
 71. Prezident İlham Əliyev Kamal Abdullayevi “Şöhrət” ordeni ilə təltif etdi // 3 dekabr 2015 http://az.trend.az/azerbaijan/politics/2464528.html
 72. M. Abdullayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // 3 dekabr 2015 http://president.az/articles/16970#.VmACRVY0i94.facebook http://news.atv.az/az/social/52717-kamal-abdullaya-sohret-ordeni-verildi#Kalibri http://cia.az/news-view/34316 http://gun.az/xeber-kamal-abdulla-teltif-edildi-t181173.html  http://aznews.az/index.php?c=news&id=95520  http://ann.az/az/kamal-abdullayev-shret-ordeni-ile-teltif-edildi#.VmFVttLhArg  http://xebervar.com/xebervar-prezident-onu-sohret-ordeni-ile-teltif-etdi-t25154.html   http://kaspi.az/news.php?id=25588#Kalibri  www.qafqazinfo.az/sosial-3/prezident-onu-sohret-ordeni-ile-teltif-etdi-130864#Kalibri   http://publika.az/p/117026#Kalibri http://az.strategiya.az/index.php?do=xeber&id=45603  http://www.aktual.az/cemiyyet-2/kamal-abdullaya-sohret-ordeni-verildi-28978  http://www.azadliq.az/xeber/51786/kamal-abdullaya-sohret-ordeni-verildi/   http://virtualaz.org/uzbeuz/58933    http://www.mia.az/w153307/Prezident_Kamal_Abdulla_il%C9%99_ba%C4%9Fl%C4%B1__s%C9%99r%C9%99ncam_verdi/  http://bakuinfo.az/?p=61662  http://tia.az/shownews/?id=39003  http://xeber24.az/haber/7770/ilham-liyev-kamal-abdullani-tltif-etdi.html  http://dogruxeber.com/gundem/4094-prezident-kamal-abdulla-ile-bagli-serencam-verdi.html
 73. Президент Ильхам Алиев наградил Кямала Абдуллаева орденом “Шохрат” // 3 декабря 2015 http://www.vesti.az/news/273670   http://www.salamnews.org/ru/news/read/198931/pprezident-ilxam-aliev-nagradil-kamala-abdullaev-o   http://minval.az/news/123518703  http://ru.axar.az/news/34225  http://vzglyad.az/Камал_Абдуллаев_награжден_орденом_-50096-xeber.html#.VmFiyOOotGQ   http://regionplus.az/posts/view/70700   http://aze.az/news_kyamal_abdullaev_poluchil_126708.html   http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2464530.html
 74. Rəşad Məcid Kamal Abdulla haqda yazdı // 4 dekabr 2015 http://strateq.az/manshet/101-%C9%99d%C9%99biyyat/14658-r%C9%99%C5%9Fad-m%C9%99cid-kamal-abdulla-haqda-yazd%C4%B1-color-red-%C3%B6z-i%C3%A7ind%C9%99-gizl%C9%99n%C9%99n-adam.html
 75. Kamal Abdullanın ad günüdür // 4 dekabr 2015 http://www.artpress.az/index.php?action=static_detail&static_id=57549
 76. Kamal Abdullayev “Şöhrət ordeni ilə təltif edilib” // “525-ci qəzet” , 4 dekabr 2015
 77. Xatırlamağa kimsə var… // “525-ci qəzet” , 4 dekabr 2015 (müəllif: Etibar Əliyev)
 78. Yerlə göyün arasında… // “525-ci qəzet” , 4 dekabr 2015 (müəllif: Rəşad Məcid)
 79. Tək başına adam // “525-ci qəzet” , 4 dekabr 2015 (müəllif: Rüstəm Behrudi)
 80. Dövlət müşaviri, professor Kamal Abdullaya //4 dekabr 2015 (müəllif: Aqil Abbas) http://www.adalet.az/w83218/_D%C3%96VL%C6%8FT_M%C3%9C%C5%9EAV%C4%B0R%C4%B0,_PROFESSOR_KAMAL_ABDULLAYA/#Kalibri
 81. Kamal Abdulla fotolarda // 4 dekabr 2015 http://axar.az/m/view.php?id=74468
 82. Mənə deyən gərək nə olub axı // 4 dekabr 2015 (müəllif: Emil Salamoğlu) http://axar.az/news/74385
 83. Kitabxana, əlyazma və Borxesin ruhu // “ Ədəbiyyat qəzeti” , 5 dekabr 2015 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 84. “Hamı səni sevənlər burdadı…” // “525-ci qəzet” , 5 dekabr 2015 (müəllif: Sevinc Mürvətqızı)
 85. Kamal Abdullayev “Dədə Qorqud” dastanına görə müşavirə keçirdi // 14 dekabr 2015 http://modern.az/articles/91483/1/#Kalibri
 86. Kamal Abdulla müşavirə keçirdi // 15 dekabr 2015 http://femida.az/news.php?id=14057#Kalibri http://demokratikmusavat.com/index.php/manset1/15677-kamal-abdulla-m%C3%BC%C5%9Favir%C9%99-ke%C3%A7irdi.html#Kalibri
 87. Berlin Humboldt Universitetində Azərbaycan multikulturalizmindən bəhs edilib // 17 dekabr 2015 http://azertag.az/xeber/Berlin_Humboldt_Universitetinde_Azerbaycan_multikulturalizminden_behs_edilib-912079
 88. Berlin Humboldt Universitetində Azərbaycan multikulturalizmindən bəhs edilib // 18 dekabr 2015 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=86282
 89. Berlindən Bakıya gedən 200 illik yol // 21 dekabr 2015 http://azertag.az/xeber/Berlinden_Bakiya_geden_200_illik_yol-912869 http://ikisahil.com/index.php/x%C9%99b%C9%99r/sosial/item/41269-berlind%C9%99n-bak%C4%B1ya-ged%C9%99n-200-illik-yol.html
 90. Drezden şəhərində “Kitabi Dədə Qorqud” dastanı müzakirə olunub // 23 dekabr 2015 http://www.zaman.az/az/newsDetail_getNewsById.action?newsId=74070
 91. Qorqudşünaslığın işığında // 25 dekabr 2015 http://az.trend.az/azerbaijan/society/2474204.html
 92. Türk dünyasını birləşdirən möhtəşəmlik zirvəsi – “ Kitabi-Dədə Qorqud” // “525-ci qəzet”,  26 dekabr 2015, (müəllif: Sevinc Mürvətqızı)