IMG_3829 IMG_3830

Adı: La vallee des magiciens

Həsr olunub: «Hər kəsin öz sehrbazlar dərəsi var və hər kəs

bütün həyatı boyu, bəzən özü də bilmədən onun axtarışındadır.

Özü də bilmədən axtarışda olanlar bu kitabdan yan keçəcəklər.

Bu kitab onlara ithaf olunur…»

Hansı dildə: fransız

Tərcüməçi və ön sözün müəllifi: Daniel Rottenberg

 

Harada nəşr olunub: Fransa, Paris, L’Harmattan.

Çap ili: 2014

Kitaba yazılan ön söz:

ÖN SÖZ

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44515