IMG_3835

Yazıçı Kamal Abdullanın 2014-cü ildə Rusiyada (Moskva) çap olunmuş

“Платон, кажется, заболел…” kitabında müəllifin son illərdə qələmə aldığı

hekayələr toplanıb. Hekayələri rus dilinə Azər Mustafazadə tərcümə edib.

Kitaba yazılan ön sözün müəllifi məşhur rus yazıçısı Yuri Polyakovdur.

Kitab “Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatı tərəfindən çap edilib.

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=832890